7 dagen, 8.00-20.00 uur 088-8338888
088-8338888Gratis en vrijblijvende intake 7 dagen per week 8.00-20.00 uur

Ambtenarenrecht

Ontslag, reorganisatie of schorsing? Vind dan hier de beste advocaat. Hieronder meer informatie.

Ambtenaar en advocaat

Een ambtenaar heeft een aparte status in het Nederlandse rechtssysteem. Dat wil zeggen dat, hoewel sprake is van een arbeidsrelatie, een ambtenaar niet slechts van doen heeft met het gewone arbeidsrecht. Een ambtenaar wordt, zo heet dat, aangesteld, terwijl een werknemer in de private sector simpelweg een arbeidsovereenkomst tekent. Voor een ambtenaar speelt, in geval van een juridisch geschil, het bestuursrecht een grote rol. Dat betekent dat procedures rondom ontslag, reorganisatie, re-integratie en arbeidsongeschiktheid van een ambtenaar, niet te vinden zijn in het Burgerlijk Wetboek, maar eerder in de Ambtenarenwet of specifieke regelingen voor de sector. Want ook dat is van belang: de ambtenaren zijn onderverdeeld in verschillende sectoren. Sectoren die op hun beurt zelfstandige, unieke rechtspositieregelingen kennen. Zo zijn er aparte regelingen voor rijksambtenaren, militairen, gemeenteambtenaren, onderwijzers, de rechterlijke macht, politie, ambtenaren bij het waterschap en provinciale ambtenaren. Deze constructie maakt het ambtenarenrecht tot een complex juridisch systeem. Reden waarom, bij conflict tussen overheid en ambtenaar, het in de arm nemen van een advocaat aan te bevelen is. 

Voor de categorie ambtenaar zijn de volgende onderwerpen verder uitgewerkt:

 •  Ontslag

 •  Reorganisatie

 •  Schorsing

 •  Overig 

Je kunt ook hier direct je opdracht plaatsen. »»

Advocaat Ambtenaar

© advocaatzoeken.nl

Direct hulp nodig?

Of bel gratis (8.00-20.00,
7 dagen per week):
Of laat ons terugbellen:

Onderliggende rechtsgebieden