7 dagen, 8.00-22.00 uur 088-8338888
088-8338888Gratis en vrijblijvende intake 7 dagen per week 8.00-22.00 uur

FAQ Advocaten

Hoe kan ik mij aanmelden als advocaat bij advocaatzoeken.nl?

Hier vind je een nadere uitleg.

Wat kost een abonnement op advocaatzoeken.nl?

We rekenen € 99,- per maand per advocaat. Het streven van advocaatzoeken.nl is een break-even-point dat ligt bij 1 à 2 – via ons – verkregen zaken per jaar.

De website werkt niet, wat nu?

We helpen je graag. Je kunt ons bereiken op  info@advocaatzoeken.nl of 088 - 833 88 00

Hoe wijzig ik mijn profiel?

Met je inloggegevens kun je eenvoudig je profiel aanpassen. Kom je er niet uit? Neem contact met ons op via info@advocaatzoeken.nl of 088 - 833 88 00.

Wat zijn de telefonische openingstijden van advocaatzoeken.nl?

Onze telefoondienst is beschikbaar van maandag tot en met zondag van 08.00 tot 22.00 uur.

Op welke wijze word ik op de hoogte gesteld van een verzoek dat past bij mijn praktijk?

Als advocaatzoeken.nl een verzoek ontvangt dat matcht met het door jou opgegeven profiel, ontvang je per e-mail een bericht.

Moet ik altijd reageren op toegestuurde verzoeken?

Nee, het kan zijn dat je geen tijd hebt of het verzoek om andere redenen niet kunt beantwoorden. Dit is geen probleem, reageren is niet verplicht.

Een cliënt heeft een afspraak met mij gemaakt via advocaatzoeken.nl, maar ik wil de afspraak annuleren. Wat te doen?

Je kunt de cliënt rechtstreeks benaderen en laten weten dat je afziet van een afspraak.

Op welke wijze dient het abonnement te worden betaald?

Je ontvangt jaarlijks per e-mail een factuur. Deze dient te worden voldaan binnen de aangegeven termijn.

Hoe kan ik mijn abonnement beëindigen?

Een abonnement sluit je af voor de periode van tenminste 1 jaar. Een abonnement wordt, met inachtname van 1 maand opzegtermijn, jaarlijks verlengd met 1 jaar. Opzeggen kan, per jaar, schriftelijk of per e-mail.

Hoe wordt er omgesprongen met mijn gegevens?

Jouw gegevens worden alleen zichtbaar voor de cliënt waarmee jij in contact treedt. advocaatzoeken.nl werkt met een versleutelde SSL-verbinding; en laadt bovendien geen berichtenverkeer in. Daarnaast bestaat de mogelijkheid je reactie anoniem te plaatsen. Op deze manier wordt jouw privacy optimaal gewaarborgd.

Handel ik in strijd met het provisieverbod (Orde van Advocaten – Art.2 lid 2 Gedragsregels 1992) als ik via advocaatzoeken.nl een betaalde opdracht verwerf?

Nee, advocaatzoeken.nl voldoet aan de nieuwste richtlijnen aangaande het provisieverbod. Recent is er in het dekenberaad uitgebreid gesproken over websites die rechtzoekenden aan advocaten koppelen. Een paar citaten uit genoemd overleg:

‘... indien een advocaat via een dergelijke website [bijv. advocaatzoeken.nl, red.) een zaak aangebracht krijgt, het deze advocaat niet geoorloofd is om daarvoor een beloning of provisie toe te kennen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een verbod om te betalen per ontvangen lead. Wel is het vanzelfsprekend toegestaan om te adverteren op dergelijke websites, mits dat gebeurt met inachtneming van een redelijk advertentietarief.’

‘... gevallen waarin het advertentietarief (mede) afhankelijk is van het aantal leads of waarin bij de beëindiging van een via een dergelijke site aangebracht dossier een afdracht plaatsvindt, worden door de dekens in beginsel beschouwd als strijdig met gedragsregel 2 lid 2.’

advocaatzoeken.nl doorstaat de nieuwe toets van de Orde zonder problemen. Ons vaste tarief (€ 99,- exclusief btw per maand) kan moeiteloos doorgaan voor ‘redelijk advertentietarief’, vergelijk de tarieven bij bijv. Sanoma. Daarnaast rekent advocaatzoeken.nl geen kosten per lead, het maandtarief is vast en wordt niet naar boven of beneden bijgesteld als de hoeveelheid geslaagde matches in aantal toe- of afneemt. Tot slot benadrukt advocaatzoeken.nl dat elke opdracht van een rechtzoekende wordt uitgezet onder vijf advocaten. De geselecteerde advocaten krijgen gelegenheid de potentiële cliënt een voorstel te doen. Uit de voorstellen kiest de cliënt met welke advocaat hij of zij contact wenst. Het laatste woord is, kortom, aan de cliënt.

Voor de volledigheid citeren we hier nog uit de reactie van dhr. van Regteren Altena, deken te Amsterdam (bron: Baliebulletin). Hij reageert op de vragen die ontstonden naar aanleiding van de berichtgeving rondom leadsites.

‘... het adverteren op websites met inbegrip van geavanceerde advertentiemethoden waarbij naar een kantoor verwezen wordt bij het hanteren van bepaalde zoektermen is in zijn algemeenheid niet verboden. Het gaat dan om het onder de aandacht brengen van de dienstverlening door advocaten aan geïnteresseerde potentiele cliënten. In die zin wordt publiciteit via websites niet anders behandeld dan publiciteit via andere media.’

En:

‘Gedragsregel 2, lid 2 houdt geen advertentieverbod in maar een provisieverbod. Dat betekent dat de vergoeding voor de publiciteit via de website aan de exploitant van de website niet op enigerlei wijze afhankelijk kan zijn van de vraag of, en zo ja hoeveel, zaken een advocaat via de website in behandeling krijgt en, evenmin, afhankelijk van de omzet die de advocaat met de behandeling van de door tussenkomst van de website in behandeling genomen zaak of zaken genereert.’

Ons team houdt de ontwikkelingen omtrent de Gedragsregels nauwlettend in de gaten. Voor eventuele vragen zijn wij uiteraard beschikbaar. 

Direct hulp nodig?

Of bel gratis (8.00-22.00,
7 dagen per week):
Of laat ons terugbellen:

Hoe maak ik een goede opdracht aan?

FAQ
Tips & tricks
Support