• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Hoe vind ik een goede advocaat?

Hoe vind ik een goede advocaat?

Hoe vind ik een goede advocaat?

Een vraag die veel mensen zich stellen als ze een advocaat zoeken. Immers, voor velen geldt dat er maar één of twee keer in hun leven behoefte is aan advocaat. Dat is niet zo vaak, het zoeken van een goede advocaat is dus geen alledaagse bezigheid.

Welke advocaat moet je kiezen? De meeste advocaten zullen zichzelf op hun website profileren als ‘betrouwbaar’, ‘ervaren’, ‘deskundig’, ‘integer’ en ‘met hart voor de zaak’. Als je eerlijk bent: nietszeggend. Niemand zal op zijn website zetten dat hij of zij onbetrouwbaar, onervaren en niet deskundig is. Het valt, kortom, niet mee om op basis van een losse webpagina een advocaat te kiezen die jou goed kan helpen. Hoe dan wel?

Een aantal thema’s zijn van belang bij het kiezen van een goede advocaat:

  • Prijs-kwaliteitverhouding;
  • Complexiteit van de casus;
  • Ervaring; 
  • Referenties;
  • Een ‘klik’.

Dat is laatste is inhoudelijk niet van belang, maar wel van invloed op je gemoedstoestand – (juridische) problemen zijn meestal niet fijn, je maakt je zorgen over de afloop van de zaak; een betrokken advocaat die je begrijpt is daarom erg prettig. Hoe kom je erachter wie voor jou de juiste advocaat is? Antwoord: niet zo makkelijk. De meeste advocaten zullen op jouw vraag of ze je kunnen helpen, aangeven dat dat kan. Immers een nieuwe opdracht betekent nieuwe declaratie, en dus inkomsten. Een advocaat – zeker de advocaten die een ‘algemene praktijk’ voeren – zullen om die reden niet snel een ‘nee’ verkopen als je ze om hulp vraagt. Geen probleem als jouw zaak heel overzichtelijk is, een beetje advocaat kan jou dan prima bijstaan. Ingewikkelder wordt het als de materie complex is; jouw zaak is voor meerdere interpretaties vatbaar en je bent op zoek naar een advocaat die – voor jou – het onderste uit de kan haalt.

We bespreken in deze blog een aantal van de genoemde thema’s.

Wat kost een goede advocaat?

Het uurtarief van advocaten loopt behoorlijk uiteen – grofweg zitten de tarieven tussen de € 120,- en € 300,- per uur. Aan de bovenkant van de markt zijn er uitschieters naar € 600,- per uur. Het verschil in prijs heeft te maken met ervaring, kennis en ook de naam van het kantoor waaraan een advocaat verbonden is. Wat ook mee kan spelen is het (financiële) belang van de zaak. Een team van advocaten dat zich maanden bezighoudt met een internationale transactie waarbij vele miljoenen gemoeid zijn, zal een hoger uurloon rekenen dan de plaatselijke advocaat die een klein conflict tussen een huurder en zijn huurbaas in de kiem smoort. Dat heeft van doen met de eerder genoemde ervaring, kennis en kantoornaam; maar ook het belang van de zaak, de impact, heeft z’n invloed op de prijs.

Het antwoord op de vraag wat een goede advocaat kost, moet zijn: dat hangt ervan af. Als jij een echtscheiding wilt aanvragen en je partner en jouw persoon gaan in goed overleg uit elkaar en er is weinig vermogen, dan heb je een advocaat nodig die je wijst op de voorwaarden en regelgeving rondom een echtscheiding, aangeeft waar mogelijk conflict kan ontstaan, een keurige boedelscheiding opstelt en – in overleg – een en ander vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Elke advocaat personen- en familierecht kan dit in principe probleemloos regelen, ook de junioren onder hen. Dat betekent dat niet de hoofdprijs betaald hoeft te worden voor een gecertificeerde advocaat-specialist echtscheidingen. Een dergelijke specialist komt echter wel in beeld als jij bijvoorbeeld wilt scheiden van je buitenlandse partner, er een aanzienlijk gezamenlijk vermogen bestaat en jullie bovendien niet in goede harmonie uit elkaar gaan. De casus is in dit geval vele malen complexer, het financiële belang is groter en er is sprake van een conflictsituatie: allemaal redenen om een ervaren, gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Dat betekent een relatief hoog advocatenuurtarief, maar tegelijk is de kans op een gunstige uitkomst – voor jou – ook groter.

Het is dus zaak om je bij het vinden van een goede advocaat een beeld te vormen van de omvang van jouw zaak, de complexiteit ervan en ook het belang dat ermee gemoeid is. Wij kunnen daar overigens bij helpen. Omdat we bij advocaatzoeken.nl elke dag mensen aan de lijn hebben die een advocaat zoeken, kunnen onze medewerkers goed inschatten welk type advocaat matcht met jouw zaak. Daarbij kijken we naar de expertise, uiteraard – maar ook naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Doordat wij al onze advocaten persoonlijk kennen en alle deelnemende kantoren bezoeken, kunnen wij – waarschijnlijk beter dan jijzelf – een inschatting maken van de benodigde ervaring en expertise. We zoeken een advocaat voor je uit die voldoende kennis en ervaring heeft voor het behartigen van jouw belang, en daarvoor een schappelijke prijs rekent.

Kost een advocaat direct geld?

Wij krijgen van diverse cliënten deze vraag voorgelegd. Het beeld bestaat dat, zodra je een advocaat aan de lijn hebt, de teller meteen begint te lopen. Dat is in de meeste gevallen niet waar. Een advocaat is best bereid om je eerst per telefoon te woord te staan. Je kunt dan je verhaal doen, uitleggen wat er aan de hand is en je vragen stellen. ‘Is mijn kwestie voldoende reden om een advocaat in de arm te nemen?’ Als dat zo is zal een advocaat toelichten tegen welke voorwaarden hij of zij je kan helpen. Wellicht is het mogelijk een vaste prijs af te spreken. Het is in ieder geval slim om de advocaat te vragen om een globale inschatting te laten maken van de tijd die er aan jouw zaak besteed moet worden.

Zoek je niet zozeer een advocaat, maar heb je een juridisch vraagstuk waar je niet helemaal uitkomt? Ook dan kan het handig zijn even contact op te nemen met een advocaat. Hij of zij zal dan – voor een telefonisch advies – vanzelf aangeven of voor een dergelijk advies een vergoeding wordt gevraagd. Het staat jou dan vrij hier al dan niet mee akkoord te gaan. Een juridische vraagbaak, anders dan een advocaat, die je van een antwoord kan voorzien is het juridisch loket. Zie www.juridischloket.nl – ‘eerste hulp bij juridische vragen’.

Is een ervaren advocaat altijd beter?

In de paragraaf hierboven is al aangestipt dat een ervaren advocaat niet voor elke situatie de juiste is. Bij relatief eenvoudige zaken kun je prima toe met een goede junior-advocaat of een advocaat met een zogeheten ‘algemene praktijk’. Een berg ervaring is niet altijd nodig, en dat geldt ook voor een gespecialiseerde advocaat. De titel specialist is overigens niet beschermd. Iedere advocaat mag zichzelf een specialist noemen in willekeurig welk rechtsgebied. Dat maakt het zoeken van de juiste advocaat wat ondoorzichtig.

‘Echte’ specialisten zijn in feite die advocaten die zijn aangesloten bij een specialistenvereniging. De meeste rechtsgebieden kennen zo’n vereniging, waarbij de aangesloten advocaten moeten voldoen aan de standaard van deze vereniging, scholen zich voortdurend bij op het betreffende rechtsgebied. Bekende verenigingen zijn vFAS(personen- en familierecht), VAAN(arbeidsrecht), NVSA(strafrecht) en LSA(letselschade). Het lidmaatschap van dergelijke verenigingen veronderstelt een zeker kwaliteitsniveau van de betreffende advocaat, dat bovendien ook voortdurend getoetst wordt. In de openbare database van de verschillende verenigingen kun je nagaan of een advocaat daadwerkelijk specialist is.

Nogmaals, voor veel juridische aangelegenheden is in het geheel geen specialist nodig. Ervaring daarentegen is wel aan te bevelen. Al is het alleen maar omdat de Nederlandse Orde van Advocaten als volgt redeneert als het gaat om tarieven van advocaten:

Hoe hoger het tarief, hoe meer ervaring (een ervaren advocaat is doorgaans duurder dan een startende advocaat). Echter, met deze ervaring in zijn of haar bagage mag er vanuit gegaan worden dat een advocaat een zaak – gemiddeld genomen – sneller kan afhandelen dan een advocaat met minder ervaring. Hierdoor ben je per saldo niet duurder uit. Immers minder uren tegen een hoog tarief, komt onder aan de streep, ongeveer, op hetzelfde eindsaldo als meer uren tegen een lager tarief. Een gelijke kwaliteit, en dus een rechtvaardig beloop van het recht, wordt zodoende – voor alle partijen – gewaarborgd.

Dat is de theorie. Of deze in de praktijk altijd opgaat is moeilijk te meten. Er zijn ook geluiden bekend die vermoeden dat, zeker bij grote internationale zakentransacties, het recht ‘gekocht’ kan worden. Dure advocaten die de kunst beheersen van het eindeloos procederen en zodoende de tegenpartij proberen uit te roken. En ook op kleinere schaal wordt wel gesteld dat een lokale advocaat het vaak moet afleggen tegen een chique advocaat van de Amsterdamse Zuidas. Of dat waar is? Kijk, in de praktijk moet het recht zegevieren en niet de duurste advocaat. Bewijs voor voorgaande stellingen ontbreekt bovendien. Aan de andere kant bepaalt, het is hierboven uitgelegd, een combinatie van kennis, ervaring en ‘kantoornaam’ het uurtarief van de meeste advocaten. Dat betekent dat een dure advocaat doorgaans veel kennis heeft van een bepaald rechtsgebied en bovendien een ervaren pleiter is.

Welke advocaat moet ik kiezen?

advocaatzoeken.nl gelooft in referenties. Dat moet ook wel, want wij zijn een internetplatform. En daarvan kan, in algemene zin, gesteld worden dat die bestaan bij de gratie van referenties. Ook voor potentiële klanten van een advocaat is het prettig om van andere cliënten te vernemen hoe zij het werk van de betreffende advocaat ervaren hebben. Was de advocaat goed bereikbaar per e-mail? Per telefoon? Hoe was de communicatie over de te volgen route?

Dit laatste is een belangrijk punt. Het is verstandig om aan de voorkant van een traject dat je aangaat met een advocaat, te informeren naar de te verwachten hoeveelheid uren die een advocaat aan de kwestie denkt te gaan besteden. Vaak kan hier een heel behoorlijke inschatting van gemaakt worden. Zodoende kun je de afweging maken of het starten van een procedure bij de rechter de moeite is. Ook een eventueel beroep, volgend op de procedure in eerste aanleg, kan bij deze inschatting worden meegenomen.

Tegelijk moet de advocaat natuurlijk een slag om de arm houden. Als er tijdens de procedure dingen aan de orde komen die tevoren niet voorzien waren en de zaak wezenlijk beïnvloeden, kan het zijn dat hier een (fors) aantal extra uren voor in rekening gebracht moeten worden.

Maar als gezegd: in veel gevallen is een prima inschatting te maken van de te verwachten kosten. Een goede advocaat moet deze inschatting kunnen maken en bovendien kunnen uitleggen in welke gevallen en onder welke omstandigheden de zaak in omvang toe- of afneemt. Voordeel van dit onderdeel van de advocatuur is dat het vrij goed te reviewen is. Door simpelweg te vragen aan cliënten die jou voorgingen: in hoeverre kon de advocaat een goede inschatting geven van jouw kansen en de omvang van de zaak? Dat is wat advocaatzoeken.nl doet, en mede aan de hand daarvan maken we de match tussen jouw opdracht en een passende advocaat. Omdat wij weten: een goede match verhoogt de kans op succes!

Moet je een klik hebben met je advocaat?

Over de ‘klik’ is – elders – al veel geschreven. Er bestaan zelfs onderzoeken naar het belang ervan. En die wijzen uit dat advocaten denken dat een cliënt hem of haar vooral kiest vanwege een zekere expertise, echter cliënten kiezen, aldus de onderzoekers, een advocaat vooral op het vertrouwen dat ze hebben in een samenwerking. Nu is vertrouwen inderdaad een belangrijk onderdeel van de relatie tussen een cliënt en een advocaat. Je stelt je kwetsbaar op, omdat er persoonlijke feiten op tafel komen of omdat een advocaat inzicht krijgt in de cijfers van je bedrijf, etc. Bovendien is er wat aan de hand, er is een wederpartij in het spel waarmee een conflict is gerezen. Onder deze omstandigheden is het logisch dat je een goed gevoel wilt hebben bij de advocaat die je bijstaat. Aan de andere kant moet dit ook niet worden overdreven. Elke relatie is mede gestoeld op vertrouwen, daar is die tussen cliënt en advocaat geen uitzondering op. Toch kun je je afvragen of het vertrouwen echt een doorslaggevende rol moet spelen. In de kern huur je een advocaat in om juridische bijstand aan jou te verlenen. Dat is waar hij of zij primair op beoordeeld moet worden.

Hoe kies ik een goede advocaat?

Je kunt uiteraard, met bovenstaande tips in de hand, zelf op zoek naar een geschikte advocaat. Een andere optie is dat je je opdracht bij ons plaatst. Wij doen niet anders dan rechtszoekende matchen aan de best passende advocaat. Bovendien is dat gratis, hebben wij een landelijke dekking met referenties en weet je zeker dat je een goede advocaat krijgt.

Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 088 833 88 00