• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wat is mediation?

Wat is mediation?

Mediation - advocaat

Als er sprake is van een conflict, is de gang naar de rechtszaal soms onvermijdelijk. Echter, niet altijd. Het kan helpen als een derde - onafhankelijke - partij bemiddelt tussen de conflicterende partijen. Dit noemt men mediation. De persoon die als bemiddelaar optreedt is de mediator.

Omschrijf hier waarom jij een advocaat nodig hebt. »»

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van communicatie waarbij jij en een andere partij proberen om een conflict op te lossen. Een mediator is een onafhankelijke partij die luistert naar de verhalen van beide kanten en die probeert om de belangen van beide partijen zichtbaar te maken. Hij of zij probeert daarnaast om elk van de partijen te laten inzien dat de belangen van de andere partij ook in ogenschouw moeten worden genomen, wil men tot een oplossing van het conflict komen.

Anders dan bijvoorbeeld een advocaat is een mediator onafhankelijk. Wanneer je een advocaat inhuurt, behartigt de advocaat uitsluitend jouw belangen. De andere partij huurt een advocaat in die uitsluitend zijn of haar belangen behartigd. Een mediator is in die zin geen belangenbehartiger, maar wordt ingehuurd om te helpen met het oplossen van het conflict zonder een gang naar rechtszaal te hoeven maken.

De rol van mediator verschilt ook van die van een rechter. Van een rechter wordt namelijk verwacht dat hij of zij, na het aanhoren van de argumenten van beide partijen, een standpunt inneemt en een eindoordeel velt. Een mediator neemt geen standpunt in en spreekt ook geen eindoordeel uit. De mediator luisterst naar beide standpunten en probeert gemeenschappelijke gronden te vinden om tot een oplossing van het conflict te komen. De oplossing wordt door beide partijen, gezamenlijk, aangedragen in plaats van door een derde partij.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Er zijn een groot aantal voordelen van mediation te noemen. Hieronder volgen in een rijtje de meeste in het oog springende voordelen:

 1. Bij mediation is je eigen invloed veel groter. In een rechtszaal voert je advocaat het woord en velt de rechter een oordeel. Bij mediation voer je zelf het woord en probeer je onder woorden te brengen waarom volgens jou het conflict of de ruzie is ontstaan. Ook is de kans groter dat je tot een oplossing komt die jou én de andere partij goed bevalt.
 2. De kosten voor mediation liggen lager dan de juridische kosten bij een rechtszaak. Omdat mediation vaak een minder lang traject kent dan een rechtzaak, worden er minder uren gemaakt, de kosten liggen zodoende lager. Tel daarbij op dat het uurtarief van een mediator vaak lager ligt dan dat van een advocaat en je begrijpt waarom mediation een goedkope optie kan zijn. 
 3. Bij mediation wordt de langetermijnrelatie behouden, althans de kans hierop is relatief groot. Wanneer je een rechtzaak met elkaar gevoerd hebt en de rechter een oordeel heeft uitgesproken, dan is dat oordeel voor minstens één van de twee partijen negatief. Daardoor is de langetermijnrelatie tussen de twee partijen vaak voorgoed kapot. Omdat je bij medation samen naar een oplossing probeert te werken met hulp van een mediator, is de kans dat de relatie tussen beide partijen na het conflict nog (of weer) goed is, veel groter. 
 4. Mediation wordt vaak uitgevoerd in een informele sfeer. Het voordeel daarvan is dat je je niet in een keurslijf gedrukt hoeft te voelen en jezelf kan verwoorden op een manier waar jij je goed bij voelt. Vergelijk de vaak strikte en formele manier waarop een advocaat, namens jou, het woord voert.

Uiteraard heeft mediation niet alleen maar voordelen. Een van de meest genoemde nadelen van mediation komt voort uit een voordeel. Omdat de mediator uit principe geen standpunt inneemt in de oplossing van het conflict, is het mogelijk dat het conflict niet wordt opgelost door mediation. Dit heeft ook met een andere voorwaarde van mediation te maken, namelijk de bereidwilligheid van beide partijen om tot een oplossing van het conflict te komen. Als een van de twee partijen niet bereid is om tot een oplossing te komen, heeft een mediationtraject geen zin. Afhankelijk van de ernst van een conflict is het in een dergelijk geval verstandiger om een advocaat in de arm te nemen. Een gang naar de rechter is dan vaak onvermijdelijk.

Hoe verloopt mediation?

Je hebt een conflict met je buren over de hoogte van een schutting. Omdat je geen zin hebt om op de lange termijn maar ruzie te blijven maken, voel je niet veel voor een gang naar de rechter. In dat geval is de hulp van een mediator bij het oplossen het juridische conflict een goed plan. Dan kun je het beste de volgende stappen zetten:

 1. Op zoek gaan naar een mediator. Zoek je een mediator? Neem direct contact met ons op. Wij zoeken de best passende mediator voor jullie conflict. Veel van hen zijn aangesloten bij het Nederlandse Mediation Instituut en de Mediation Federatie Nederland. Het is gebruikelijk om bij de andere partij kenbaar te maken dat je het conflict wilt oplossen en dat je daarvoor de hulp van een mediator hebt gezocht. In sommige gevallen kun je meerdere mediators aandragen, waardoor de verdenking van partijdigheid opgeheven wordt.
 2. Dan vindt het eerste contact plaats. Vaak hebben beide partijen eerst onafhankelijk contact met de mediator. In principe wordt het conflict nog niet besproken,  het gaat er vooral om dat beide partijen zich kunnen vinden met de keuze voor de specifieke mediator. Daarnaast gaat de mediator na of beide partijen - enigszins - bereid zijn om aan een oplossing van het conflict te werken. 
 3. Hierna volgt de eerste gezamenlijke bijeenkomst. Bij aanvang daarvan wordt een zogenaamde mediationovereenkomst opgesteld (waarover hieronder meer) en deze wordt getekend door alle aanwezige partijen. Bij mediation kunnen naast de personen die in conflict zijn, ook nog adviseurs of zelfs advocaten van beide partijen aanwezig zijn. Iedereen (ook de mediator zelf) is verplicht de mediationovereenkomst te tekenen. 
 4. Nu start het werkelijke mediationgesprek. Beide partijen worden aan het woord gelaten en delen hun visie op het conflict. Hoe is het in hun ogen ontstaan, wat zijn precies de conflictpunten en hoe heeft het zover kunnen komen. De mediator zal echter niet te lang stil willen staan bij het verleden, maar bovenal naar de toekomst willen kijken. 
 5. Als duidelijk is waar het conflict over gaat, hoe het ontstaan is en hoe het eventueel opgelost kan worden, is het tijd voor de onderhandelingsfase. Beide partijen zullen hierbij rekening moeten houden met elkaar en op zoek gaan naar een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. In principe zal een mediator geen oplossingen aanbieden, maar hij of zij kan wel suggesties geven over welke richting een oplossing kan uitgaan. 
 6. Als er een goed resultaat uit de onderhandelingen is gekomen, waarin beide partijen zich gekend weten, dan is het tijd voor de laatste fase van de mediation. Hierin worden alle gemaakte afspraken en voorwaarden op schrift gesteld. Dit noemen we een vaststellingsovereenkomst. Overigens, dit is dus wat anders dan een mediationovereenkomst. Als beide partijen de vaststellingsovereenkomst hebben getekend, dan is het conflict formeel opgelost.

Let wel, het is dus niet altijd het geval dat je met behulp van een mediator tot oplossing van het conflict leidt. Wij kunnen je zowel aan een mediator als aan een advocaat helpen. Mocht je de hulp van een mediator hebben ingeroepen, maar is het helaas niet gelukt om tot een oplossing te komen, dan kunnen wij je altijd helpen met een advocaat. Doe hier je verhaal en wij zoeken voor jou de best passende match!

Wat is een mediationovereenkomst?

Zoals hierboven al gezegd werd, wordt er bij de start van een mediationtraject altijd een mediationovereenkomst getekend. Dit is een document, waarin alle betrokken partijen aangeven op de hoogte te zijn van het doel van de mediation, zichzelf verplichten tot geheimhouding en zichzelf bereid verklaren om aan alle voorwaarden voor mediation te voldoen. In een mediationovereenkomst horen in ieder geval de volgende elementen te zijn opgenomen:

 • De neutraliteit van de mediator wordt gegarandeerd en erkend. De mediator is aanwezig in het belang van alle confliciterende partijen en is niet aanwezig om een noodzakelijk oordeel te vellen;
 • Een verklaring van geheimhouding. Alle aanwezige partijen verklaren alles wat besproken wordt tijdens de mediationgesprekken en de eventueel daaruit voortvloeiende afspraken geheim te houden; 
 • De conflicterende partijen verklaren bereidwilligheid. Hiermee wordt bedoeld dat je op de hoogte bent van het feit dat het conflict alleen maar opgelost kan worden als jij en de andere partij bereid zijn om het ook op te lossen. Desalniettemin is het niet verplicht om aanwezig te zijn bij de onderhandelingen; 
 • Vrijblijvendheid: dit is een gevolg van het voorafgaande punt. Alle partijen verklaren dat zij op de hoogte zijn van het feit dat je op elk moment kunt stoppen met het mediationtraject. Dit in tegenstelling tot een rechtszaak, waar je verplicht bent om aan deel te nemen;
 • Tenslotte wordt in de verklaring de vergoeding van de mediator opgenomen en wordt toegelicht hoe deze vergoeding voldaan gaat worden en door wie. 

Het is zeer gebruikelijk om een dergelijke mediationovereenkomst aan te gaan. Deze afspraken kunnen overigens ook mondeling worden gemaakt en later worden uitgewerkt. Hoe dan ook ben je gebonden aan de afspraken die je mondeling of schriftelijk toezegt.

Praktijkvoorbeelden mediation

Je kunt in vrijwel alle conflictsituaties mediation aanvragen. Het is alleen af te raden bij strafrechtzaken (vanwege de ernst van het vergrijp) of als één van de twee partijen niet bereid is om tot een oplossing te komen. Een van de conflicten waar mediation veel wordt gebruikt is echtscheiding. Dit omdat mediation relatief goedkoop is en vaak beter is voor de langetermijnrelatie.

Zo waren Puck en Max uit Eindhoven al een tijd uit elkaar gegroeid. Na zeven jaar huwelijk was de koek op. Zij hebben echter samen wel twee kleine dochtertjes van 4 en 6 jaar. Een mediator heeft hen op weg geholpen om de scheiding zo soepel als mogelijk te laten verlopen. Als gemeenschappelijk uitgangspunt werd gesteld dat de kinderen zo min mogelijk hinder moesten ondervinden van de scheiding. Na een eerste gesprek, waarin de emoties hoog opliepen, werd in een tweede en derde gesprek steeds meer naar een oplossing toegewerkt. Uiteindelijk kwamen beide ouders een co-ouderschapsregeling overeen, bleef Sarah in het koophuis wonen en huurde Peter een woning een paar straten verderop in Eindhoven.

Nog een voorbeeld

Erica en Simon uit Amsterdam zijn uit elkaar gegroeid. Echter hebben ze net samen een koophuis gekocht. Ze gaan op goede voet uit elkaar, maar het lukt niet helemaal om tot een goede verdeling van de inboedel te komen. Met de hulp van een mediator wordt voor zowel Erica als Simon duidelijk waarom bepaalde spullen extra waarde hebben. Uiteindelijk blijkt Simon op basis van zijn inkomen een extra hypotheek te kunnen nemen. Erica wordt uitgekocht en krijgt onder meer de gemeenschappelijke gekochte piano mee, omdat muziek veel voor haar betekent. Door middel van de hulp van een mediator leerden Simon en Erica elkaar ook dingen gunnen en werd een dure en langlopende gang naar de rechter vermeden.

Mediation – pro deo

Wil je graag hulp van een mediator bij een conflict, maar kun je dat niet betalen? In sommige gevallen is het mogelijk om een mediator onder toevoeging te krijgen. Daarvoor moet de Raad van Rechtsbijstand toestemming verlenen. Op deze website staat hoeveel er dan precies van jou verlangd wordt als eigen bijdrage. Let op, het is uiteindelijk aan de mediator zelf of hij of zij onder toevoeging wil werken.

Zit je aan een scheiding te denken, maar wil je niet dat je kinderen daar de dupe van worden? Probeer de scheiding via mediation af te ronden. Dan kunnen jij en je ex later hopelijk nog door een deur en gezamenlijk voor de kinderen te zorgen. Denk ook aan je portemonnee en vraag een medatior om hulp in plaats van de juridische romplslomp van een advocaat. Houd je nog wel van je partner, maar kunnen jullie niet meer samen verder? Een mediator helpt je om op een voor beide partijen prettige manier uit elkaar te gaan.

Neem gerust contact op via onze website www.advocaatzoeken.nl. Wij zoeken de best passende en volledig onafhankelijke mediator voor je. »»