• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Agrarisch Recht

Bij dit rechtsgebied gaat het vaak over 'grond'. Bijvoorbeeld de onteigening daarvan.

Denk je dat je een advocaat nodig hebt? Plaats dan hier je opdracht! »»

Agrarisch recht en advocaat

Wanneer je als agrariër een advocaat nodig hebt, is (land)bouwgrond een mogelijke reden, maar ook productierechten, milieu-eisen, pacht of een bouwvergunning vragen soms om juridische bijstand. Bijvoorbeeld omdat je het oneens bent met de overheid (gemeente, provincie of het waterschap) over de interpretatie van de regels. 

Advocaat Agrarisch Recht

Onteigening is een thema waar een boer, grootgrondbezitter, meer dan anderen mee te maken heeft. De gemeente wil graag een stuk grond van jou kopen voor de bouw van een nieuwe woonwijk of de aanleg van een asfaltweg. Wat zijn in zo'n geval jouw rechten? Hoe kun je - in goede harmonie - het onderste uit de kan halen? advocaatzoeken.nl adviseert om je aan de voorkant van een dergelijk proces al te laten bijstaan door een advocaat met kennis van zaken. Iemand met ervaring in het onderhandelen met overheden. 

Hier vind je een specialist agrarisch recht, een advocaat die past bij jouw vraag. »»

© advocaatzoeken.nl