• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Conflict of probleem met bank over zakelijke lening? (zakelijk krediet)

Conflict of probleem met bank over zakelijke lening? (zakelijk krediet)

 Conflict of probleem met bank over zakelijke lening (zakelijk krediet)

Plaats direct je vraag

Wijziging (verhoging) van het zakelijk rentetarief door de bank

Een situatie die zich kan voordoen is dat de bank besluit om het rentetarief te verhogen. Dit is voor jou nadelig en het kan zijn dat je de rechtmatigheid van deze wijziging betwist. Of de bank zomaar het rentetarief mag wijzigen hangt af van de afgesproken voorwaarden. Gedurende een rentevaste periode mag de rente niet worden gewijzigd. Een uitzondering hierop is wanneer jij als klant je niet aan de verplichtingen uit de financieringsdocumentatie houdt. Tijdens de niet rentevaste periode kan de bank het rentetarief wijzigen onder de in het financieringsdocument gestelde voorwaarden en omstandigheden. Ben je het oneens met de wijziging omdat het volgens jou niet in overeenstemming is met wat in het financieringsdocument staat beschreven? Laat je dan bijstaan door een advocaat om de mogelijkheden door te nemen. Wellicht dat een weg naar de rechter voorkomen kan worden door samen met een advocaat eerst in gesprek te gaan met de bank.

Oneens met uitvoering afspraken over vervroegd aflossen krediet

Gedurende de looptijd van het krediet mag je als klant in beginsel de financiering geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen. Hier kunnen echter van tevoren (afwijkende) afspraken over zijn gemaakt die zijn opgenomen in de financieringsdocumentatie. Ook kunnen afspraken zijn gemaakt over een vergoeding bij vervroegde financiering. Indien je het oneens bent met de uitvoering van het vervroegd aflossen kun je teruggrijpen op de gemaakte afspraken, deze zijn immers bindend.

Bank zegt krediet op of eist snelle aflossing

De situatie kan zich ook voordoen dat de bank van jou vereist dat je vervroegd (een deel van) het krediet aflost of dat de bank het krediet opzegt. Omdat elke situatie anders is kan hier niet echt een algemeen advies over worden gegeven. Indien je niet vroegtijdig wil aflossen of niet in staat bent om vroegtijdig af te lossen doe je er goed aan om een advocaat in te schakelen die met jou de mogelijkheden kan doornemen.

Bank plaatst jou als klant in Bijzonder beheer

Voorbeeld:
In 2016 heb je bij de ING een zakelijke lening van €100.000 afgesloten. Inmiddels is het 2019 en de afgelopen drie jaar gingen de zaken minder goed dan verwacht en heb je verlies gedraaid. Deze meerdere jaren verlies is voor de bank een reden om de financiering onder Bijzonder beheer te plaatsen.

Indien de bank van mening is dat een klant een verhoogd risico vormt kan de bank besluiten om de klant onder Bijzonder beheer te plaatsen. Naast het hierboven genoemde voorbeeld kan hier bijvoorbeeld ook sprake van zijn indien je bedrijf een slechte liquiditeitspositie heeft, een laag eigen vermogen heeft of als faillissement dreigt. Het beheer van de financiering wordt dan onder Bijzonder beheer geïntensiveerd. Wanneer je onder Bijzonder beheer wordt geplaatst gelden voor klein mkb’ers en zzp’ers een aantal gedragsregels die te vinden zijn in de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Het onder Bijzonder beheer geplaatst worden kost in beginsel niets maar kan wel extra kosten met zich meebrengen. Hierbij kan gedacht worden aan een hogere rente vanwege het verhoogde kredietrisico, extra taxatiekosten indien er een onderpand is of kosten voor externe adviseurs indien jij volgens de bank onvoldoende informatie verschaft. Dit is natuurlijk vervelend. Als je het oneens bent met het besluit van de bank kun je met je klacht naar het Kifid, hieronder staat hier meer uitleg over. Ben je het oneens dat je onder Bijzonder beheer bent geplaatst maar val je niet onder de categorie klein mkb’er of zzp’er dan is de enige openstaande route een gerechtelijke procedure. Laat je hierbij vroegtijdig bijstaan door een advocaat om je te adviseren.

Klein mkb’er of zzp’er? Stap met je klacht naar het Kifid.

Ben je een klein mkb’er of zzp’er en herken je een van de hiervoor beschreven problemen of heb je een ander probleem of een klacht over een zakelijk krediet dan kun je terecht bij het Kifid, het klachteninstituut voor financiële dienstverlening. Om je tot het Kifid te kunnen richten moet je zoals gezegd een klein mkb’er of zzp’er zijn. Hieronder vallen bedrijven met een omzet van niet meer dan vijf miljoen euro per jaar. De klachtenafhandeling door het Kifid is niet gratis maar kost slechts €250 en €500 indien je in hoger beroep gaat. Het Kifid kan in geval van succes maximaal €250.000 euro aan geleden schade toewijzen.

Andere problemen? Een advocaat biedt een uitkomst.

Staat jouw probleem hier niet tussen? De hiervoor beschreven problemen zijn slechts een kleine greep uit de poel van problemen die zich kunnen voordoen. Indien je er zelf in jouw situatie niet uitkomt kan het inschakelen van een advocaat uitkomst bieden. Een advocaat kan jouw individuele situatie beoordelen en adviseren wat de beste (vervolg)stappen zijn.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat