• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

De dubbele agenda van de rechtsbijstandverzekeraar

De dubbele agenda van de rechtsbijstandverzekeraar

We schreven al eerder over de zin en de onzin van het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering: Alles wat je moet weten over een rechtsbijstandsverzekering.

De dubbele agenda van de rechtsbijstandverzekeraar

Lage kosten, hoge opbrengsten

De helft van de Nederlandse huishoudens heeft een rechtsbijstandsverzekering. Radar bekeek of de juristen van zo’n rechtsbijstandsverzekering, als je ze nodig hebt, wel echt vierkant achter je staan? Zij noemen als voorbeeld een jongen die afgesneden is met de auto en de ‘afsnijder’ wil laten opdraaien voor de schade. De ouders van de jongen hadden een rechtsbijstandsverzekering, maar de rechtsbijstandsverzekeraar was niet overtuigd van hun verhaal en verwachtte de automobilist niet aansprakelijk te kunnen stellen. De rechtsbijstandsverzekeraar DAS probeerde het daar zoveel mogelijk richting een schikking te sturen. Waarom? Dan is de zaak sneller afgerond en kunnen er meer zaken worden gedaan. Alles wordt erop aangestuurd dat er zo min mogelijk kosten gemaakt moeten worden.

Vrije advocaatkeuze

Wat veel mensen niet weten is dat je, als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, je zelf een externe advocaat mag inschakelen. Dit is wettelijk bepaald. Rechtsbijstandsverzekeraars zijn hier echter helemaal niet happig op. De man in het hierboven genoemde voorbeeld had een externe advocaat ingehuurd, maar die advocaat heeft pas na twee jaar (en veel brief-, mail- en belverkeer) geld voor zijn werk gekregen van DAS. Al die tijd daarvoor heeft de man, de rechtsverzekerde, dat geld moeten voorschieten. Klinkt niet echt als de reden waarvoor men een rechtsbijstandsverzekering afsluit.

Geldpotje

DAS heeft de keuze voor vrije rechtsbijstand aangevochten tot aan het Hof van Justitie en heeft dit niet gewonnen. Omdat zij hun geldpotje flink zagen slinken door alle externe advocaten hebben zij deze mogelijkheid zoveel mogelijk ingeperkt, door het verlagen van het maximaal aantal uur dat zij uitkeren voor een externe advocaat. Daarnaast betaalt DAS de externe advocaat pas wanneer zij dit na de tijd, wanneer de zaak al afgerond is, goed hebben gekeurd. Deze inperking is echter niet geoorloofd, aangezien DAS niet eenzijdig de polisvoorwaarden kan aanpassen.

Pro deo

Zoals ook in de uitzending van Radar wordt aangegeven, is een rechtsbijstandsverzekering lang niet altijd nodig. Wanneer je het niet heel breed hebt, kan het zijn dat je een rechtsbijstandsverzekering hebt omdat je niet onverwachts voor hoge kosten wilt komen te staan. In zo’n geval kan de overheid je ook te hulp schieten. Wanneer je onder een bepaald minimum verdient (vanaf een minimum van 26.00 euro) kun je namelijk een advocaat op toevoeging krijgen, ook wel een pro deo advocaat genoemd. Een advocaat op toevoeging doet voor jou de gehele zaak voor een bepaald bedrag. Afhankelijk van je inkomen ligt dit bedrag tussen de 196 en 823 euro. De overheid zorgt ervoor dat de rest wordt vergoed. Het grootste deel van de professionele advocaten die bij ons zijn aangesloten werken ook op toevoeging. Zo krijg jij specialistische hulp voor een hele fijne prijs. En, je kan ook nog je eigen advocaat kiezen!

Geen advocaat, geen kosten

Van alle rechtsbijstandsverzekerden valt 30 procent onder de inkomensgrens van € 26.000,-. Als zij een externe advocaat willen die voor hun zaak wil vechten, kan die rechtsbijstandsverzekering vaak helemaal niet uit. Vanaf zo’n 196 euro kunnen zij een hele zaak laten verzorgen door een advocaat op toevoeging. Daar kan je nog niet eens een jaar je rechtsbijstandsverzekering van betalen. En het grote voordeel: heb je geen advocaat nodig, betaal je ook niet.

Uitzonderingsgevallen

Ben jij per ongeluk verzeild in een zaak in het strafrecht? Dan kun je fluiten naar rechtsbijstand via je rechtsbijstandsverzekering. Daarnaast komen ook de kosten voor je echtscheidingsadvocaat of mediator voor eigen rekening. Als we dit tegenover de gefinancierde rechtsbijstand zetten, zien we dat die op elk rechtsgebied van toepassing is. Wanneer je gaat scheiden kan je dus zonder problemen een advocaat op toevoeging inschakelen.

Wil jij op de juiste manier geholpen worden door goede advocaten die alles op alles willen zetten voor jou? Daar kunnen wij je bij helpen. Wij maken gebruik van externe advocaten, die allemaal onafhankelijk van ons zijn en die maar één doel hebben: het onderste uit de kan halen voor jou. Klik hier voor een gespecialiseerde advocaat op maat.