• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Fout van de curator in faillissement? Zo stelt u de curator aansprakelijk!

Fout van de curator in faillissement? Zo stelt u de curator aansprakelijk!

Fout van de curator in faillissement Zo stelt u de curator aansprakelijk!

Plaats direct je vraag

De curator

De curator is wettelijk belast met beheer en vereffening van de failliete boedel. Het is dus de taak van de curator om zo veel mogelijk geld binnen te halen voor in de boedel en daarmee zo veel mogelijk schuldeisers te voldoen. De curator handelt dus in beginsel ten gunste van de schuldeisers van het failliete bedrijf. Toch kan ook de curator fouten maken en schade aanrichten. Bent u daar de dupe van? Dan kunt u de curator aansprakelijk stellen voor uw geleden schade.

De curator kan op twee manieren aansprakelijk zijn voor schade: aansprakelijkheid uit de boedel van de gefailleerde (q.q.) of in zijn privévermogen (pro se).

Aansprakelijkheid q.q. van de curator

De curator kan in zijn hoedanigheid als curator aansprakelijk worden gesteld: dat heet aansprakelijkheid q.q.: de schade wordt dan betaald uit de boedel van de gefailleerde. Wanneer is een curator q.q. aansprakelijk? Als de curator een onrechtmatige daad heeft gepleegd ex artikel 6:162 BW. U moet dan de 5 vereisten van een onrechtmatige daad uitwerken. Er is bijvoorbeeld sprake van een onrechtmatige daad als de curator handelt in strijd met de wet waardoor een derde partij schade lijdt.

Bedrijf X is failliet. X huurde bij verhuurder Y een kantoorpand. In hun huurcontract stond dat X het kantoorpand niet mocht onderverhuren. De curator doet dat wel. Hij vindt een kleine start-up die graag in het pand wilt zitten. De start-up betaalt maandelijks huur aan de curator. De curator houdt zich niet aan de afspraken van X met Y. Y kan de curator q.q. aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid pro se van de curator

Als een curator pro se aansprakelijk is, betekent dit dat de curator persoonlijk aansprakelijk is. De schade wordt dan verhaald uit het privévermogen van de curator. Dit is een strenge maatregel voor de curator en is dan ook moeilijk om succesvol aan te voeren. Toch lukt het wel eens bij de rechter.

Hoe toon ik aansprakelijkheid pro se van de curator aan? De curator heeft bij het afhandelen van het faillissement een zekere beleidsvrijheid en mag dus naar eigen inzicht de afwikkeling van de boedel uitvoeren. Aan deze beleidsvrijheid zit echter een grens: de Maclou-norm: was een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator, die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht, in de onderhavige omstandigheden tot dezelfde aanpak gekomen?

Wilt u een curator pro se aansprakelijk stellen, moet u dus aantonen dat een normaal functionerende curator nooit tot deze beslissing en handelingen was gekomen.

Twee voorbeelden:

Kledingwinkel X is failliet verklaard. Het meubilair in de winkel had X onder eigendomsvoorbehoud van Y gekocht. De meubels waren nog niet afbetaald. Zonder medeweten van Y verkoopt de curator de meubels en de opbrengst gaat direct naar de boedel. Y komt hierachter en is woedend, want ze loopt geld mis. Y kan de curator pro se aansprakelijk stellen.

De curator ontslaat na het faillissement van kledingwinkel X direct al het personeel. Dit is in strijd met de wet. Voor ontslag van werknemers van een failliet bedrijf is toestemming van de rechter-commissaris nodig. Van een normaal handelende curator kunt u redelijkerwijs verwachten dat diegene dat weet en doet. De werknemers kunnen de curator pro se aansprakelijk stellen voor hun geleden schade.

Via Advocaatzoeken

Wilt u een curator aansprakelijk stellen? Heeft u schade geleden door het foutief handelen van een curator? Weet u niet of u een curator q.q. of pro se aansprakelijk moet stellen? Via AdvocaatZoeken kunt u in contact komen met een advocaat die u van deskundig juridisch advies kan voorzien. Bel ons gerust of laat op onze website een aanvraag achter.

Plaats direct je vraag