• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Help! Mijn ex betaalt de alimentatie niet, wat nu?

Help! Mijn ex betaalt de alimentatie niet, wat nu?

Help! Mijn ex-man betaalt de alimentatie niet, wat nu?

Een leven lang kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een bijdrage die wordt betaald door de ene ouder aan de andere ouder, wat die ouder helpt om in levensonderhoud van de kinderen te voorzien. De alimentatieplicht geldt in Nederland voor kinderen tot hun 21ste levensjaar. Daarna hoeft de kinderalimentatie niet meer betaald te worden. Tussen het 18de en 21ste levensjaar kan zelfs al gekort worden op de alimentatie, afhankelijk van het feit of het kind werkt of studiefinanciering ontvangt. Dit is niet overal zo. In Italië bijvoorbeeld, hebben kinderen recht op alimentatie totdat zij een vaste baan hebben gevonden. Bij het werkloos blijven van de kinderen kan deze betalingsplicht dus erg lang aanhouden. Een schrijnend voorbeeld: Ruud Gullit heeft met zijn ex-vrouw 2 kinderen van 25 en 22 waarvoor hij nog steeds elke maand moet bijdragen in levensonderhoud. Gullit houdt echter de Nederlandse regels erop na en besloot niet meer te betalen. Dit heeft zijn vrouw hem laten voelen. Ze heeft zijn zwarte Mercedes voor zijn huis weg laten slepen en die wordt 'as we speak' geveild als een soort voorschotje op de alimentatieachterstand (bron: RTL Nieuws, 2016).

Met eBay je achterstand terug

Misschien een beetje een vergaand voorbeeld, maar het is wel een juiste manier om het aan te pakken. Weigert je ex pertinent te betalen, maar rijdt hij/zij wel in de mooiste auto’s of heeft hij/zij net een nieuw huis gekocht? Leg daar dan beslag op! Om beslag te leggen is het nodig om een advocaat in de arm te nemen. Een advocaat kan een verzoekschrift tot het verlenen van verlof voor beslag indienen. Wanneer de rechter dit toestaat zal de deurwaarder beslag gaan leggen. Kun jij lekker zijn/haar nieuwe spullen gaan veilen.

Geen zin in een ex-echtgeno(o)t(e) die de kinderalimentatie later niet gaat betalen? Ga dan niet in Zeewolde of Montfoort wonen. Hier spelen de meeste zaken over wanbetaling van kinderalimentatie. Per tienduizend inwoners spelen acht zaken omtrent achterstallige kinderalimentatie. Dit tegenover drie zaken per tienduizend inwoners in de rest van ons land (bron: nu.nl, 2016).

Meer, meer, meer

Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie moet ervoor gezorgd worden dat de leefsituatie van de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaat. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van de alimentatieplichtige partner. Is jouw probleem niet dat je partner niet betaald, maar dat er te weinig betaalt wordt omdat bijvoorbeeld de leefomstandigheden gewijzigd zijn? Dan kan je tezamen met een advocaat een wijzigingsverzoek indienen bij de rechtbank. De rechter besluit of dit verzoek wordt ingewilligd. Dit is afhankelijk van de redenen die je invoert. Ben je werkloos geworden en verdient je ex-partner daarentegen juist steeds meer en kan jij de kinderen niet meer onderhouden? Dan zal de rechter hoogstwaarschijnlijk een wijzigingsverzoek goedkeuren. Een wijzigingsverzoek kan gedaan worden om zowel de alimentatie te verhogen als te verlagen. Charlie Sheen betaalde aan zijn ex-vrouw per maand 55.000 euro voor zijn kinderen. Naar eigen zeggen kan hij dit nu niet meer ophoesten. Daarbij geldt echter wel: de minimale alimentatie die je moet betalen per kind is 25 euro, ook als je een laag inkomen hebt (bron: Nibud, 2016).

Verzoening

Heeft het beslagleggen of het wijzigingsverzoek voor de hoogte van de alimentatie niets opgeleverd? Dan kan je ook nog terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is een door de overheid aangewezen organisatie die bemiddelt tussen achterstallige alimentatiebetalers en alimentatiegerechtigden. Zij hebben enkel een bewijs (gerechtelijke uitspraak of een echtscheidingsconvenant) nodig waarop de hoogte van de alimentatie aangegeven staat. Daarmee gaan zij aan de slag. Zij nemen contact op met je ex, sturen aangetekende brieven en gaan eventueel over tot inning van de achterstand en de alimentatie, door middel van een incassoprocedure.

Ex-partners die bij het LBIO aankloppen lopen zo’n 194 euro per maand voor hun kinderen mis. Het hoogste bedrag dat op dit moment door een partner misgelopen wordt is bijna 18.000 euro per maand, wat betaald zou moeten worden door een inwoner van De Bilt (bron: nu.nl, 2016).

Kan jij na het lezen van dit artikel niet wachten om beslag te gaan leggen op de nieuwe auto van je ex of de hoogte van je kinderalimentatie te wijzigen nu je ex een nieuwe baan heeft?

Klik hier voor een advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht. »»