• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Iemand gestruikeld over de laadkabel van uw elektrische auto? Dit zijn uw rechten en plichten!

Iemand gestruikeld over de laadkabel van uw elektrische auto? Dit zijn uw rechten en plichten!

Iemand gestruikeld over de laadkabel van uw elektrische auto? Dit zijn uw rechten en plichten!

Stel: mevrouw Jansen laat haar hondje ’s avonds uit op straat, waar Piet net zijn elektrische auto aan het opladen is. Van Piets voortuin naar de parkeerplek tegenover zijn huis, met de stoep ertussenin, loopt een dikke oranje kabel. Mevrouw Jansen loopt over deze stoep en ziet de kabel niet, struikelt en loopt ernstig letsel op. Mevrouw Jansen wil Piet aansprakelijk stellen voor haar geleden schade, wat nu?

Iemand aansprakelijk stellen voor schade gaat via de onrechtmatige daad. Dit staat in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en kent 5 vereisten:

 1. onrechtmatig handelen;
 2. toerekenbaarheid;
 3. relativiteit;
 4. schade en;
 5. een causaal verband tussen de schade en het onrechtmatig handelen.

In deze blogpost zal alleen naar vereiste 1 worden gekeken. Wilt u meer weten over de andere vereisten van de onrechtmatige daad? Lees dan deze blog. In het aansprakelijkheidsrecht is het Kelderluik-arrest al tientallen jaren het leidende arrest als het gaat om gevaarzetting als vorm van vereiste 1 van de onrechtmatige daad: onrechtmatig handelen. In het Kelderluik-arrest had een leverancier in een café in Amsterdam het kelderluik open laten staan bij het afleveren van frisdrank. Een bezoeker viel toen hij op weg was naar de wc in het gat en raakte hierdoor ernstig gewond.

Terug naar het voorbeeld: hoe kan mevrouw Jansen aantonen dat Piet onrechtmatig heeft gehandeld? Hoe kan Piet zich hiertegen verweren? In het Kelderluik-arrest staan 4 criteria voor de vraag of sprake is van gevaarzetting:

 1. Wat is de mate van waarschijnlijkheid dat iemand de elektriciteitskabel niet had gezien? Bijvoorbeeld: is de kabel in een opvallende kleur of valt deze niet op bij de stoep?
 2. Wat is de kans dat daaruit ongevallen gebeuren? Bijvoorbeeld doordat iemand struikelt over de draad.
 3. Wat is de ernst van de gevolgen daarvan? Denk aan letsel zoals botbreuken en verwondingen.
 4. Wat is de bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen? Denk aan zaken als een felle kleur van de stroomdraad, een bordje met een waarschuwing, of de inzet van tegels waar de draad in kan worden weggeborgen.

Iemand aansprakelijk stellen voor schade door een val over een laadkabel

Mevrouw Jansen dient dus als zij Piet aansprakelijk op grond van de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) wil stellen voor haar letsel als gevolg van de val, als eerste aan te tonen op basis van de Kelderluik-criteria dat Piet onvoldoende heeft ondernomen om ongelukken met de laadkabel te voorkomen. Mevrouw Jansen dient daarbij feiten aan te dragen van de omstandigheden van het geval.

Voorbeelden van omstandigheden ten gunste van mevrouw Jansen:
Piet had er allereerst rekening mee moeten houden dat mensen voor zich uit kijken en niet per se naar de grond, als zij over straat lopen. Mevrouw Jansen liet bijvoorbeeld haar hondje uit, dus het kan zijn dat zij naar haar hondje keek in plaats van naar de grond. Daarnaast was het aan het schemeren buiten en had Piet zich hier kunnen inbeelden dat mensen door het beperkte zicht eventueel konden struikelen over de kabel.

Ik word aansprakelijk gesteld voor iemands schade voor een val over mijn laadkabel

Piet kan zich hiertegen verweren door feiten en omstandigheden te noemen die erop duiden dat kon worden verwacht mevrouw Jansen de kabel wel degelijk had kunnen zien en dat hij dus voldoende heeft ondernomen om ongelukken te voorkomen. Hij zou bijvoorbeeld kunnen stellen. Omstandigheden als een waarschuwingsbordje en een opvallend gekleurde kabel kunnen door Piet worden aangevoerd als redenen dat hij niet aan gevaarzetting heeft gedaan, waarna hij dus niet onrechtmatig had gehandeld en een beroep op de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) dus niet kan slagen.

Voorbeelden van omstandigheden ten gunste van Piet:
Piet had een waarschuwingsbord bij zijn auto neergezet met het bericht dat er een laadkabel lag op straat. Bovendien was de kabel oranjekleurig en viel deze goed op bij de grijze tegels. Dit was bewust gedaan, met als doel dat de kabel op zou vallen. Daarnaast is de straat ’s avonds erg rustig dus verwachte Piet niet dat er nog veel mensen zouden lopen.

Wat kan ik doen bij letselschade of aansprakelijkheid?

Heeft u letselschade opgelopen ten gevolge van gevaarzetting? Kunt u daarvoor een aansprakelijke aanwijzen? Dan is het handig om een advocaat in te schakelen die voor u een aansprakelijkheidsstelling kan opstellen en versturen en u kan helpen met vervolgstappen als u er met de aansprakelijke wederpartij niet uitkomt. Bent u aansprakelijk gesteld? Dan is het ook aan te raden om een advocaat te laten kijken naar de aansprakelijkheidsstelling en eventueel samen met u een verweerschrift op te laten stellen.