• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Is je burenruzie geheel uit de hand gelopen? Een advocaat biedt de oplossing!

Is je burenruzie geheel uit de hand gelopen? Een advocaat biedt de oplossing!

Is je burenruzie geheel uit de hand gelopen? Een advocaat biedt de oplossing!

Waar twee kijven hebben twee schuld

Burenruzie ontstaat door overlast. In een dichtbevolkt land zoals Nederland is dit natuurlijk onvermijdelijk. Vaak is het wel zo dat jij niet de enige bent die zich ergens aan ergert: jij hebt misschien last van je buurman, maar hij irriteert zich vaak ook aan iets van jou. Wanneer je ruzie hebt met je buurman is het daarom allereerst van belang om met elkaar te gaan praten.

Wortel schieten

Een feit wat vaak kan leiden tot overlast is overlast door bomen en overhangende takken. Ook doorgeschoten wortels van de enorme eikenboom van de buurman waar jouw kinderen die in de tuin spelen, over struikelen (ja ik weet dat je dit verhaal herkent) kunnen tot grote ergernissen leiden. Daarom heeft de wet regels gemaakt voor bomen op de erfgrens. Naast regels over de bomen, zijn er ook regels over andere dingen betreffende de erfgrens (denk aan uitbouw) en erfafscheiding. Je kunt je buurman dus rechtsgeldig aanspreken wanneer hij in strijd met de erfgrens of erfafscheiding zoals bepaald in de wet handelt.

Glurende buurman

Een grote bron voor conflicten is het geval dat er bepaalde rechten op de aangrenzende erven gevestigd zijn. Dit wordt een erfdienstbaarheid genoemd. Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een stuk grond ten behoeve van een ander stuk grond wordt bezwaard. Een voorbeeld hiervan is het recht van overpad. Je buurman heeft dan bijvoorbeeld het recht om via jouw grond naar zijn eigen woning te gaan. Toen je net je huis kocht vond je het prima dat je buurman via jouw tuin naar zijn tuin moest lopen. Nu je er drie jaar woont vind je het toch wel vervelend dat je buurman het niet kan laten, als hij door zijn tuin loopt, even bij jou naar binnen te gluren. Je buurman is helaas ook werkloos, waardoor hij dit zo’n 10 keer per dag doet. Hier zijn gelukkig oplossingen voor. Een advocaat kan met jou kijken naar de rechten die jij hebt omtrent het verwerpen van deze erfdienstbaarheden.

Huur of eigen

De vraag of je zelf iets kan doen om je burenruzie op te lossen hangt af van de vraag of het (bij jou of je buren) gaat om een eigen huis of een huurhuis. Heb je last van je buren en wonen zij in een huurwoning? Dan zal je het conflict bij de verhuurder van je buren moeten aankaarten. Via de verhuurder van je buren kan je eisen dat je buren uit huis gezet worden. Woon je zelf in een huurwoning? In zo’n geval kan je met je eigen verhuurder in gesprek gaan en klagen over het gebrekkige woongenot dat je op dit moment geniet door de overlast. Is het huis waar je in woont, net als bij je buren, jouw eigendom? Dan kun je ook de woningbouwvereniging inschakelen voor bemiddeling of advies.

Een kwart van de Nederlanders heeft ruzie met zijn of haar buren. De grootste bron voor ruzie is geluidsoverlast (in 51 procent van de gevallen). Daarna komen de kinderen (in 19 procent van de gevallen) en een verbouwing (in 11 procent van de gevallen) (bron: NRC, 2016).

Maak van je hart geen moordkuil

Wanneer jij een probleem hebt met je buren, is het van belang dat je dit uitspreekt. Soms zullen je buren niet eens beseffen dat jij je zo aan iets van hen irriteert. Als je geluk hebt snappen zij je volledig en zullen ze zich zonder problemen onthouden van hetgeen waar jij je zo aan irriteert. In veel gevallen is het probleem dan al de lucht uit. Blijkt het probleem onbespreekbaar of zijn de buren niet bereid tot verbetering over te gaan? Dan is het verstandig om externe hulp te zoeken. Een mediator bemiddelt tussen jou en je buren en kan advies geven waar beide buren door geholpen worden.

Oom agent

Wanneer je burenruzie geheel uit de hand loopt kun je besluiten de politie in te schakelen. Wil je de politie inschakelen voor geluidsoverlast, maar durf je niet in conflict te gaan met je buren? Je kunt de politie ook anoniem bellen. Wil je er echt met je buren uitkomen? Neem dan contact op met de wijkagent. Een wijkagent kan dan met jou en je buren praten. Je kunt ook worden uitgenodigd op het politiebureau voor een gesprek. Tezamen met de politie kunnen dan afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld wanneer bepaalde activiteiten (zoals de dagelijkse drumles) plaats mogen vinden. Wanneer de klachten niet ophouden kan de politie besluiten tot het in beslag nemen van spullen, zoals muziekinstrumenten, en zelfs huisdieren.

De Rijdende Rechter

Biedt het voorgaande allemaal geen oplossing, dan kan je een rechtszaak aanspannen tegen je buren. Je kunt naar de meest gespecialiseerde (en de meest bekende) rechter op dit gebied: Mr. Frank Visser a.k.a. ‘De Rijdende Rechter’ en door hem je uitspraak laten doen (en daar zal je het mee moeten doen). Je kunt natuurlijk ook gewoon naar de rechtbank stappen en daar uitspraak laten doen over je zaak. Bij de rechtbank is het verstandig je te laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat kan er met jou voor zorgen dat jouw standpunten zo helder mogelijk en op de meest geschikte manier naar voren komen, zodat de rechter zich geheel in jouw situatie kan vinden. De rechter zal namelijk in veel gevallen niet een partij geheel verschonen van alle schuld. In veel gevallen is namelijk het kwaad al geschied en is het conflict zo hoog opgelopen, dat twee partijen schuld hebben.

Wil je graag met je geschil bij een gespecialiseerde rechter terecht, maar vind je het niet fijn om met je gezicht op de nationale televisie te komen, dan kun je ook naar een speciale burenrechter bij de rechtbank welke enkel burenrecht beslecht. Deze zal met jou zorgen voor een duurzame oplossing voor je conflict. Deze gespecialiseerde rechter is op dit moment alleen nog maar werkzaam bij de rechtbanken Utrecht en Den Bosch.

Lig jij in de clinch met je buren en weet je niet hoe je dit moet oplossen? Is het dermate uit de hand gelopen dat je overweegt naar de rechter te stappen? Via ons kun je een advocaat in de arm nemen die je kan bijstaan gedurende dit proces.