• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Recht op partneralimentatie? Dit moet je weten!

Recht op partneralimentatie? Dit moet je weten!

Ben je onlangs gescheiden of zit je midden in een scheidingsproces? Bij een scheiding kunnen de spanningen soms hoog oplopen. Bovendien kunnen er vaak ook ingewikkelde financiële kwesties bij komen kijken. In sommige gevallen geldt namelijk een alimentatieplicht voor een partner. In deze blog zal worden uitgelegd wat partneralimentatie is, hoe het werkt en wanneer je hier recht op hebt.

Recht op partneralimentatie? Dit moet je weten!

Plaats direct je vraag

Wanneer heb je recht op partneralimentatie?

Als twee mensen na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan, geldt in sommige situaties de verplichting om alimentatie te betalen. Het kan dan gaan om kinderalimentatie of partneralimentatie. Wanneer heb je na een scheiding nu precies recht op partneralimentatie?

Iemand ontvangt partneralimentatie indien hij of zij na een echtscheiding niet meer in staat is om te voorzien in zijn of haar eigen levensonderhoud. De andere partner die meer inkomen heeft is in dat geval verplicht om alimentatie te betalen. Meestal heeft iemand recht op alimentatie als er een groot verschil in inkomen was tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld doordat een van de ouders meer werkte.

Voorbeeld
Anne en Richard zijn 12 jaar getrouwd en hebben twee kinderen. Ondanks dat ze al lange tijd samen zijn, is het afgelopen jaar duidelijk geworden dat de relatie niet meer werkt. Ze zitten dan ook midden in een scheiding. De afgelopen 8 jaar heeft Anne enkel 2 dagen in de week gewerkt, terwijl Richard een hoog inkomen verdiende. De scheiding heeft voor Anne grote financiële gevolgen, nu zij op basis van haar eigen inkomen niet in staat is om zichzelf te voorzien in haar levensonderhoud. Richard verdient daarentegen veel en is dan ook verplicht partneralimentatie te betalen.

Hoe lang heb je recht op partneralimentatie?

Kort gezegd hangt de duur van de partneralimentatie af van het moment waarop je getrouwd bent en of je kinderen hebt. Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels met betrekking tot het recht op partneralimentatie. Indien het huwelijk is gesloten vóór 1 januari 2020, geldt dat je partneralimentatie kan ontvangen voor een periode van 12 jaar. Dit is het geval indien je langer dan 5 jaar bent getrouwd of als je samen kinderen hebt. Indien je korter bent getrouwd en geen kinderen hebt, heb je slechts recht op alimentatie voor een periode van 5 jaar.

Voorbeeld
Tom en Julia zijn in 2019 getrouwd. Na een aantal jaar een gelukkig huwelijk te hebben gehad, gaat het al een tijdje niet meer goed tussen hen. Dit jaar hebben zij, na een huwelijk van bijna 4 jaar, besloten om te scheiden. Samen hebben zij twee jonge kinderen. Aangezien Tom de afgelopen jaren veel meer heeft gewerkt en Julia voor een deel afhankelijk is van zijn inkomen, heeft Julia recht op partneralimentatie. Hoewel het huwelijk pas 4 jaar heeft geduurd, kan Julia in principe 12 jaar lang partneralimentatie ontvangen aangezien zij samen kinderen hebben.

Volgens de nieuwe regels die gelden voor huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2020 is de periode korter. Je kan namelijk in principe nog maar 5 jaar partneralimentatie ontvangen. Als het huwelijk minder dan 10 jaar duurde, ontvang je de alimentatie voor de helft van de tijd dat je getrouwd of een geregistreerd partnerschap had. Op deze termijnen gelden wel een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor de gevallen dat je samen kinderen hebt. De plicht om alimentatie te betalen stopt in dat geval op het moment dat het jongste kind 12 is. Daarnaast zijn er ook enkele andere uitzonderingen waarbij van de hoofdregel wordt afgeweken. Hier kan je meer over lezen in de blog over de nieuwe regeling voor de termijn van partneralimentatie.

Los van de regels die gelden voor partneralimentatie, kan je in een scheidingsovereenkomst ook zelf een kortere termijn afspreken of afwijkende afspraken overeenkomen. Het is belangrijk dat je bij het opstellen van de scheidingsovereenkomst hier goed over nadenkt en je bewust bent van jouw rechten en plichten. Hiervoor kan het soms handig zijn om advies in te winnen bij een advocaat.

Hoe ontvang je partneralimentatie?

Als vaststaat dat je recht hebt op partneralimentatie, hoe werkt dit dan en hoeveel geld kan je dan ontvangen? Over de partneralimentatie maak je samen afspraken in de scheidingsovereenkomst. Het is belangrijk dat deze duidelijk zijn, aangezien deze in principe bindend zijn. Soms kan er op grond van wettelijke regels hiervan af worden geweken. Zo kan in uitzonderlijke gevallen bij de rechter worden gevraagd om de periode van de partneralimentatie te verlengen, bijvoorbeeld als de partners in grote financiële problemen zou komen indien de alimentatie wegvalt. Hiervoor is het handig en vaak zelfs noodzakelijk om een gespecialiseerde advocaat uit het personen- en familierecht in te schakelen. Ook kan soms juist worden verzocht om de partneralimentatie te stoppen, bijvoorbeeld als een partner overleden is.

Voor het vaststellen van de hoogte van partneralimentatie die je ontvangt, wordt gekeken naar de behoeften van de partner. Hiervoor wordt gekeken naar de levensstandaard, de verdiencapaciteit en de draagkracht van de partner die alimentatie moet betalen. Soms kan het lastig zijn om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen, mede doordat de belangen van de partners vaak sterk verschillend zijn. Als je er zeker van wil zijn dat je krijgt waar je recht op hebt, is het handig om een advocaat in te schakelen. Ook als je problemen hebt met afspraken over de hoogte van de alimentatie of de betalingen zelf kan een gespecialiseerde advocaat helpen.

Hulp van een advocaat?

Zit jij in een scheiding en heb je recht op partneralimentatie of moet jij misschien partneralimentatie betalen? Heb je hier nog vragen over of wil je advies van een deskundige advocaat? Neem dan contact met ons op! Wij bij advocaatzoeken.nl kunnen helpen bij het vinden van een advocaat uit het personen- en familierecht!

Plaats direct je vraag