• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Rijbewijs ingevorderd? Zo krijg je hem terug!

Rijbewijs ingevorderd? Zo krijg je hem terug!

Binnen 10 dagen je rijbewijs terug

Wanneer je rijbewijs is ingevorderd beslist de Officier van Justitie binnen 10 dagen of het rijbewijs langer zal worden ingehouden. Deze termijn van 10 dagen is er, zodat snel duidelijkheid ontstaat omtrent het standpunt van het Openbaar Ministerie over jouw ingevorderde rijbewijs. Verloopt deze termijn van 10 dagen, dan moet de Officier van Justitie het rijbewijs aan je terugsturen. Je krijgt je rijbewijs ook terug wanneer er rekening mee moet worden gehouden dat je bij de rechter waarschijnlijk geen rijontzegging krijgt voor een langere termijn, dan de termijn dat je rijbewijs nu al ingevorderd is geweest.

Van 11.790 Nederlandse rijbewijzen besloot de Officier van Justitie in 2012 dat ze voor langere tijd zouden worden ingehouden (bron: Metro, 2014).

Rijbewijs ingevorderd? Zo krijg je hem terug!

Altijd klagen

Wanneer de Officier van Justitie na 10 dagen laat weten dat je je rijbewijs niet terug zal krijgen, onderneem dan altijd juridische stappen. Tegen het besluit van de Officier van Justitie kan je door middel van een bezwaarschrift in bezwaar. Tegen de inhouding van je rijbewijs kan je ook opkomen door middel van een klaagschrift. Dit klaagschrift kan je indienen bij de griffie van de rechtbank waar je de overtreding hebt begaan, of bij de rechtbank waar je moet verschijnen op grond van je ontvangen dagvaarding. Belangrijk om te onthouden is dat de rechter niet gebonden is aan Richtlijnen van het Openbaar Ministerie en dus gevoelig kan zijn voor je persoonlijke situatie. Dat voor jou de gevolgen van de inhouding van het rijbewijs onevenredig zwaar zijn, dat het niet nog eens zal gebeuren en je enorm geschrokken bent van wat er gebeurd is, kan zwaar meewegen in je uiteindelijke straf.

Ben je boer en denk je dat het voor jou, aangezien je toch nooit je erf af komt, niet uitmaakt dat je rijbewijs is ingevorderd? In de periode dat je je rijbewijs kwijt bent mag je geen enkel motorvoertuig besturen – ook geen tractor (bron: www.rijksoverheid.nl, 2016).

Pas op voor een terugval

Het argument dat het niet nog eens zal gebeuren, gaat lastiger op als je recidivist bent. Als recidivist ben je meerdere keren de mist in gegaan voor hetzelfde (soort) strafbare feit. In geval van verkeersovertredingen geldt dat wanneer je deze overtreding hebt begaan binnen twee jaar na het voldoen van je vorige vergelijkbare overtreding, je een hiervoor een hogere straf krijgt. Bij rijden onder invloed geldt deze recidiveregeling zelfs nog vijf jaar nadat je voor het eerst gepakt bent met alcohol achter het stuur. Als recidivist achter het stuur kruipen terwijl je rijbewijs is ingenomen? Doe maar niet. Je begaat dan een ernstig misdrijf en maakt kans op en onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken.

Op ieder moment zijn er in Nederland ongeveer 9.000 mensen met een rijontzegging. Van dit aantal rijden 1.200 personen gewoon door zonder rijbewijs (bron: www.verkeersnet.nl, 2015).

Halfjaartje met het OV

Wanneer je rijbewijs is ingevorderd omdat je te hard of gevaarlijk hebt gereden, moet de zitting binnen vier maanden na de dag van invordering plaatsvinden. In geval van rijden onder invloed geldt dat binnen zes maanden na de dag van invordering een strafbeschikking moet zijn uitgevaardigd. Wanneer niet aan deze termijn is gehouden, moet de Officier van Justitie je rijbewijs teruggeven.

Is je rijbewijs ingenomen? Klik dan hier voor een verkeersrechtadvocaat die je kan helpen een klaagschrift op te stellen. »»