• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Schade aan je huis door bouwwerkzaamheden in de buurt? Je hebt recht op vergoeding!

Schade aan je huis door bouwwerkzaamheden in de buurt? Je hebt recht op vergoeding!

Schade aan je huis door bouwwerkzaamheden in de buurt? Je hebt recht op vergoeding!

De eerste scheurtjes ontstaan

Wanneer je naaste buren besluiten te gaan verbouwen, of je overburen een nieuw huis gaan neerzetten, kan dit voor de nodige overlast gaan zorgen. Heiwerkzaamheden, het slaan van damwanden in de grond of toename van zwaar vrachtverkeer op jullie weg kan voor trillingen in de grond zorgen. Deze trillingen kunnen er vervolgens voor zorgen dat jouw huis scheuren gaat vertonen en dat het gaat lekken in je huis. Het eerste wat in je opkomt is natuurlijk de aannemer van het bouwbedrijf en/of je buren aansprakelijk stellen. Jij hebt namelijk niet gekozen voor deze verbouwing, maar ondervindt hier wel de lasten van!

Better safe than sorry

De eerste vraag die de aannemer van het bouwbedrijf aan je zal vragen is of jij kan bewijzen dat de schade niet al aan je huis zat. Jij zal namelijk moeten bewijzen dat deze schade is veroorzaakt door de verbouwingen. Wanneer je weet dat je buurman dermate gaat verbouwen dat dit schade voor jou kan opleveren, is het daarom slim om een voorrapport te laten maken. Hiermee leg je bouwkundig vast wat de toestand van je huis is (vóór de verbouwing). Mocht je dan schade ondervinden, dan kun jij aan de aannemer bewijzen dat die schade nog niet aan jouw huis zat en is ontstaan door de verbouwing.

Alibi

Door middel van de bouwkundige keuring kan jij je standpunt hard maken. Stel aan de hand daarvan de aannemer en je buren aansprakelijk voor de schade. Tezamen met een gespecialiseerde advocaat kan je een aangetekende brief opstellen. Heb je geen bouwkundige keuring laten maken? Voor het aansprakelijk stellen van de buren en de aannemer geldt dat de bewijslast bij jou ligt. Wanneer jij stelt dat de schade aan je huis het gevolg is van de verbouwing van de buren, zal je dit moeten kunnen aantonen. Wanneer je hier discussie over hebt kan je een expert inschakelen.

Waar heb je de meeste kans op succes?

De hoofdregel is dat degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk daarvoor is. De opdrachtgever, bijvoorbeeld je buurman, heeft in de meeste gevallen alleen opdracht gegeven aan de aannemer en daarmee niet zelf de schade veroorzaakt. Is je buurman echter zelf tekortgeschoten, door bijvoorbeeld een louche aannemer in te huren voor de klus of een verkeerde werkwijze voor te schrijven? Dan kan je buurman, als jij dit kan bewijzen, ook aansprakelijk gesteld worden. Je kan daarnaast ook de onderaannemer of zzp’er die de klus daadwerkelijk uitvoert aansprakelijk stellen. Weet jij dat deze persoon een fout heeft gemaakt die tot dermate ernstige gevolgen heeft geleidt aan jouw huis? Dan kan jij de onderaannemer ook aansprakelijk stellen. Tenslotte komen we aan bij de echte boosdoener in dit verhaal: de aannemer. Ook de fouten van de onderaannemers liggen uiteindelijk bij de hoofdverantwoordelijke, aangezien de aannemer verantwoordelijk is voor zijn personeel. De aannemer draagt een bepaald risico. De aannemer weet dat hij dit risico draagt en is hier vaak ook voor verzekerd. Op deze manier kun jij sowieso je schadevergoeding in ontvangst nemen. Of de aannemer (en de onderaannemers) aansprakelijk gesteld kunnen worden hangt af van het feit of er sprake is van schade en onrechtmatig handelen, waarbij de schade veroorzaakt moet zijn door dat onrechtmatige handelen.

Wees op tijd

Als je schade in je huis opmerkt door de bouwwerkzaamheden elders in de buurt, neem dan direct actie. Door verloop van tijd kan de oorzaak van de schade en daarmee ook de aansprakelijk van anderen verloren gaan. Heb je ineens last van een onverklaarbare lekkage? Of heb je een scheur ontdekt in je huis waarvan je zeker wist dat hij daar eerst niet zat? Schroom niet en bel meteen naar advocaatzoeken.nl. Wij zoeken voor jou een advocaat gespecialiseerd in het bouw- en/of aansprakelijkheidsrecht die samen met jou de schade bij de juiste partij zal verhalen.

Bouwschade aan je huis? Klik hier voor een gespecialiseerde advocaat. Wordt je liever persoonlijk te woord gestaan? Bel dan: 088-8338888.