• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Uw bedrijf (deels) stilgelegd door de stijgende gas- en energieprijzen? Houd dan uw bandbreedte in de gaten!

Uw bedrijf (deels) stilgelegd door de stijgende gas- en energieprijzen? Houd dan uw bandbreedte in de gaten!

Uw bedrijf (deels) stilgelegd door de stijgende gas- en energieprijzen? Houd dan uw bandbreedte in de gaten!

Plaats direct je vraag

Valt het overschrijden van de bandbreedte van uw energiecontract te rechtvaardigen door de hoge prijsstijgingen? Hoe kan ik mijn contract zo inrichten dat ik de bandbreedte mag overschrijden bij prijsstijgingen? Een advocaat contractenrecht kan u daar goed bij helpen.

Wat is de bandbreedte in contracten voor zakelijke energie en gas?

Bij het afsluiten van uw energiecontract, spreekt u een gecontracteerd volume af, wat de hoeveelheid gas en/of zakelijke energie is die u denkt te gaan gebruiken. Dit is geen absolute hoeveelheid. In de meeste gevallen wordt een bandbreedte afgesproken van een bepaald percentage dat u boven of onder het gecontracteerd volume mag blijven. Wat gebeurt er als ik de bandbreedte van mijn energiecontract overschrijd? Dit is afhankelijk van wat u met uw energieleverancier hebt afgesproken en dit staat vaak in uw contract. Overschrijding kan bijvoorbeeld op straffe van een boete. Daarnaast is in sommige contracten afgesproken dat mocht u onverwacht door bijvoorbeeld uitbreiding of een lange koude winter meer zakelijke energie gebruiken, u bij uw leverancier bij kan kopen. Uiteraard komen daar extra kosten bij kijken.

Voorbeeld
Een chemiebedrijf nam voor het jaar 2021 een X aantal kWh zakelijke energie af. In het contract met de energieleverancier staat dat het chemiebedrijf een bandbreedte van 15% heeft. Het chemiebedrijf mag dus met 15% onder of boven het gecontracteerd volume zakelijke energie komen. Anders komen er financiële maatregelen.

Recente ontwikkelingen

In het Financieel Dagblad van donderdag 18 augustus 2022 stond op de voorpagina een artikel over voornoemde problematiek met de bandbreedtes. De stijgende gasprijzen hebben ervoor gezorgd dat steeds meer ondernemingen genoodzaakt zijn om hun productie te verlagen. Gevolg hiervan is dat zij minder gas gaan gebruiken dan vooraf voorspeld en onder de bandbreedte uitkomen. Valt dit binnen het ondernemersrisico of is hier juridisch respectievelijk contractueel iets aan te doen?

Waar liggen juridische kansen

Kan er juridisch iets worden gedaan tegen het overschrijden van de bandbreedte door de gestegen gas- en energieprijzen? Het contractenrecht kent meerdere ‘ontsnappingsmanieren’ als het gaat om dit soort situaties. De bekendste is overmacht, te vinden in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek (BW). Van overmacht is sprake als er iets is voorgekomen dat buiten de macht van één der partijen ligt. De situatie was onvoorspelbaar ten tijde van het afsluiten van het contract. Denk bijvoorbeeld aan een natuurramp waardoor een leverancier zijn spullen niet geleverd kan krijgen aan zijn klant. De vraag is of de prijsstijgingen van gas en energie door de mix aan omstandigheden zoals de inval van Rusland in Oekraïne en de hoge inflatie echt iets is wat buiten de macht van de contractspartij ligt of dat het wellicht valt binnen het gewone ondernemersrisico. Een beroep op overmacht zal dus niet snel slagen.

Een ‘lichtere’ versie van overmacht is artikel 6:258 BW dat ziet op de onvoorziene omstandigheden’. Hiervan is sprake als er een omstandigheid opspeelt gedurende de looptijd van het contract die ten tijde van het afsluiten van het contract niet bekend was. Keerzijde hiervan dat wel rekening moet worden gehouden met het ondernemersrisico. U dient dus aan te tonen dat het buiten de gewone marktwerking ligt. De rechter heeft wel eens prijsstijgingen als onvoorziene omstandigheden aangemerkt. Dit was wel een extreme prijsstijging van 400-600%. Dit was een uitspraak uit 2012. Recente uitspraken over bijvoorbeeld de stijging van de gasprijzen zijn er niet. Er kan dus niet worden gesteld of de combinatie van factoren die de prijsstijgingen van gas en zakelijke energie hebben veroorzaakt als onvoorziene omstandigheden ex artikel 6:258 BW kunnen worden aangemerkt.

Preventief te werk in uw nieuwe contract.

Wilt u voorkomen dat u in de toekomst weer gedupeerd wordt door het overschrijden van uw bandbreedte door onvoorziene prijswijzigingen van gas en zakelijke energie? In Nederland kent men contractvrijheid. Alles mag worden vastgelegd in een contract, tenzij het in strijd is met de wet. U kunt dus, als u een nieuw leveringscontract voor gas en/of zakelijke energie afsluit, een clausule opstellen die ziet op risico’s omtrent prijsontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat u in dergelijke gevallen de bandbreedte aan de ondergrens zou mogen overschrijden.

Met een advocaat

Heeft u ook uw productie moeten verlagen door de stijgende gas- en energieprijzen? Loopt u ook risico op overschrijding van de bandbreedte? Wilt u in de toekomst voorkomen dat u door onvoorziene prijswijzigingen weer uw bandbreedte moet overschrijden en daarbij hoge kosten maakt? Het is aan te raden om hier met een advocaat met verstand van contractenrecht naar te kijken. Zowel het aanpakken van uw huidige contract als het helpen bij het onderhandelen voor een nieuw contract kan een door een advocaat worden gedaan. Dien op onze website eenvoudig een aanvraag in of bel ons.

Plaats direct je vraag