• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Word je gediscrimineerd als homoseksueel? Schakel direct een advocaat in!

Word je gediscrimineerd als homoseksueel? Schakel direct een advocaat in!

Word je gediscrimineerd als homoseksueel? Schakel direct een advocaat in!

Geweld lost niets op!

In Arnhem werd in het weekend van 1 april een homostel in elkaar geslagen omdat zij hand in hand liepen. Zij werden eerst uitgescholden, waarna een van hen met een betonschaar in elkaar geslagen wordt. Dit is niet meer van deze tijd, maar het gebeurt helaas nog veel te veel. Wat is de wetgeving hierover en hoe kan dit bestreden worden?

Gelijke Behandeling

Sinds 1994 hebben wij in Nederland de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Op basis van deze wet is het in Nederland verboden om mensen ongelijk te behandelen op hun seksuele geaardheid. De wet zegt specifiek dat dit niet mag op het terrein van werving en selectie voor arbeid, bij vrije beroepen, bij (het geven van advies over) school- en beroepskeuze en bij het aanbieden van en het verlenen van toegang tot goederen en diensten. Het doel van deze wet? Ervoor zorgen dat iedereen gelijk behandeld wordt, of je nu op mannen, vrouwen, of beide valt.

Goed richten

De wet spreekt zelfs van het begrip seksuele ‘gerichtheid’ in plaats van seksuele ‘geaardheid’. Seksuele gerichtheid bevat namelijk, naast de gevoelens en voorkeuren van een persoon, ook concrete uitingen van die persoon. Hierdoor is het begrip ‘gerichtheid’ ruimer dan het begrip ‘geaardheid’ en beschermt daarmee nog meer tegen het maken van onderscheid.

In Amsterdam waren er in 2014 535 meldingen van discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Dat zijn gemiddeld zo’n 1 à 2 meldingen per dag. Bij meer dan een derde van deze gevallen was zelfs sprake van fysiek geweld. Aangezien niet iedereen aangifte doet ligt het werkelijke cijfer in Amsterdam waarschijnlijk nog een stuk hoger (Bron: Roze in het blauw, 2014).

Positieve discriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft daar bovenop bepaald dat iemand afwijzen op basis van zijn seksuele geaardheid, ook verboden is. Een groothandel in Drachten wees een jongen die kwam solliciteren af omdat hij samenwoonde met zijn vriend. Het bedrijf was erg gelovig en bepaalde dat een homoseksuele relatie op basis van de Bijbel zondig was. Het College voor de Rechten van de Mens had daar geen oren naar en besloot dat enkel in geval van een uitzondering (positieve discriminatie) gediscrimineerd mocht worden. Daar was in dit geval duidelijk geen sprake van.

Privéleven

Als je gediscrimineerd wordt op basis van de gronden die genoemd staan in de Algemene Wet Gelijke Behandeling, dan kun je met een beroep op een van die gronden naar de rechter stappen. Deze gronden gaan echter alleen over het openbare leven, maar bemoeit zich niet met de privésfeer van mensen die gediscrimineerd worden, zoals het voorbeeld van de twee jongens die mishandeld en uitgescholden zijn. Gelukkig is het op basis van ons Wetboek van Strafrecht ook verboden om haat te zaaien en groepen te beledigen.Word jij beledigd op basis van je seksuele voorkeur? Tezamen met een advocaat kun jij de belediger aanklagen. Gaat het verder dan alleen beledigen en word je echt lastiggevallen en zelfs mishandeld? Dan kun je aangifte doen van mishandeling tegen de ‘homohater’. Tezamen met een advocaat kun jij ervoor zorgen dat deze zijn verdiende loon krijgt.

Word jij gediscrimineerd op basis van je seksuele geaardheid? Heb jij het idee dat je een baantje niet hebt gekregen of een school niet in bent gekomen op basis van je seksuele geaardheid? Onderneem dan stappen. Discriminatie op basis van seksuele geaardheid is niet meer van deze tijd!

Klik hier voor een advocaat die jou hierbij kan helpen en in gesprek kan gaan met je baas, school of zelfs met de politie. »»