• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Word je verdacht van zorgfraude? Lees hier wat je kunt doen!

Word je verdacht van zorgfraude? Lees hier wat je kunt doen!

Er zijn vele manieren waarop er met zorggelden kan worden gefraudeerd. Denk aan het onterecht aanvragen van een persoonsgebonden budget, of dat het geld voor andere zaken wordt gebruikt. Verdenking hiervan kan pijnlijk zijn, en de procedure kan langdurig en ingewikkeld zijn. Wordt u verdacht van zorgfraude, of komt hier op een andere manier mee in aanraking? Lees hier om er meer over te weten te komen, wat u kunt doen en waar uw mogelijkheden liggen!

Word je verdacht van zorgfraude? Lees hier wat je kunt doen!

Plaats direct je vraag

Wat houdt zorgfraude in?

Zorgfraude omvat alle manieren waarop men het geld dat bestemd is voor zorgdoeleinden onjuist gebruikt, of manieren waarop bijvoorbeeld teveel geld wordt ontvangen doordat zorg wordt gedeclareerd dat in feite is niet is gebeurd. Zowel zorgaanbieders als verzekerden kunnen fraude plegen. Er is een aantal soorten fraude die gepleegd kan worden, namelijk:

 • Majoreren
  Majoreren houdt in dat er meer geld voor zorg wordt gedeclareerd dan de zorg die daadwerkelijk is uitgevoerd. Zo kan een aanbieder die werkt met persoonsgebonden budget meer zorguren declareren dan dat er daadwerkelijk zijn geleverd. Een verzekerde kan daarentegen het bedrag op een factuur van bijvoorbeeld de tandarts aanpassen waardoor er een hoger bedrag wordt gefactureerd. Er wordt dus meer schade geclaimd dan daadwerkelijk opgelopen;


Voorbeeld
Frank is van de fiets gevallen en heeft zijn tand gebroken. Hij gaat naar de tandarts om de een nieuwe tand te laten zetten. Dit kost hem uiteindelijk 250,-. Wanneer hij de factuur ontvangt bedenkt hij echter om het bedrag te veranderen naar 300,- en dit te declareren bij de zorg.

 • Fingeren
  Een andere manier van frauderen is fingeren. Dit houdt in dat er zorg wordt gedeclareerd dat in feite helemaal niet is geleverd. In tegenstelling tot majoreren worden bedragen niet hoger gemaakt, maar is er in werkelijkheid helemaal geen declaratie toegestaan;


Voorbeeld
Frank stuurt een factuur van 300,- van de tandarts naar de verzekering voor een declaratie. Hij is echter helemaal niet naar de tandarts geweest.

 • Ensceneren
  In het geval van ensceneren wordt er andere zorg gedeclareerd dan er is verleend. Hierbij kunnen ingrepen die in beginsel niet verzekerd worden, verandert worden naar medische ingrepen die wél verzekerd zijn, en er zo gedeclareerd kan worden. Vaak werken de partijen hierbij samen om zulke fraude te plegen.


Voorbeeld
Lisa gaat naar de schoonheidsspecialist om een esthetische behandeling te ondergaan. De behandeling komt eigenlijk niet in aanmerking voor de verzekering. De factuur wordt echter veranderd naar een medische ingreep, waardoor het geld wel gedeclareerd kan worden.

Fraude met persoonsgebonden budget (PBG)

De meest voorkomende soort zorgfraude is fraude met het persoonsgebonden budget. Het persoonsgebonden budget is het geld dat iemand krijgt die vanwege een handicap of een andere beperking zorg nodig heeft. Met het budget kan deze persoon zelf bepalen wat voor zorg er nodig is en deze zorg ‘kopen’, bijvoorbeeld een hulpverlener of mantelzorger. Het komt vaak voor dat dit gebruikt wordt voor eigen financieel gewin door bijvoorbeeld het vervalsen van zorgovereenkomsten. Ook wordt dit geld vaak voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor het bedoeld is. Hier wordt streng op gecontroleerd, dus het komt regelmatig voor dat een verdenking op fraude onterecht is.

Ik word beschuldigd van zorgfraude, wat moet ik doen?

Een onderzoek naar zorgfraude wordt meestal geleid  inspectie voor sociale zaken en werkgelegenheid (afgekort: SZW) het onderzoek onder leiding van het functioneel parket. Indien u beschuldigd wordt van fraude en er een juridische procedure wordt gestart is het van belang dat u dit serieus aanpakt. Logischerwijs is zo’n beschuldiging niet niks en kunnen er forse straffen op staan. Het valt daarom aan te raden om een advocaat in de arm te nemen die u bijstaat in de zaak. Zo vergroot u uw kansen. In zowel de situatie dat u bent uitgenodigd voor een verhoor, als dat u bent opgeroepen tot een hoorzitting is het van belang dat u de hulp een gespecialiseerde advocaat inschakelt. Zorgfraude is een complexe kwestie die u in uw eentje lastig zult kunnen behandelen.

Bent u op zoek naar zo’n advocaat? Bij advocaatzoeken.nl helpen we u graag. U kunt uw gegevens achter laten en dan zorgen we dat u aan een geschikte advocaat wordt gekoppeld.

Plaats direct je vraag