• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wordt er een inbreuk gemaakt op het octrooi van je bedrijf? Lees hier wat een advocaat voor je kan betekenen!

Wordt er een inbreuk gemaakt op het octrooi van je bedrijf? Lees hier wat een advocaat voor je kan betekenen!

 Wordt er een inbreuk gemaakt op het octrooi van je bedrijf? Lees hier wat een advocaat voor je kan betekenen!

Plaats direct je vraag

Schending octrooirecht stoppen, hoe stop ik deze inbreuk?

Wanneer je succesvol een octrooi hebt verkregen op je uitvinding dan dien je deze alsnog actief te beschermen. In feite maakt iemand een inbreuk op het eigendomsrecht van je uitvinding. Inbreuken van anderen dien je actief aan te vechten. Wanneer je opmerkt dat iemand gebruik maakt van je uitvinding dan kun je hier tegen optreden. Er wordt geadviseerd een octrooigemachtigde te laten kijken naar de eventuele opties, per situatie is een andere aanpak verstandig. In sommige situaties is het zelfs een aanrader om niets te doen. Indien jouw octrooigemachtigde toch adviseert om stappen te ondernemen dan zijn er alsnog een aantal opties. De inbreuk kan getracht gestopt te worden, als eerste dient degene die inbreuk maakt op je octrooirecht hiervan op de hoogte gebracht te worden. Je octrooigemachtigde zal per brief een waarschuwing sturen, naast deze waarschuwing kan de gemachtigde in deze brief een voorstel doen tot het betalen van eventueel geleden schade. Wanneer de inbreuk niet stopt kunnen er vervolgstappen ondernomen worden richting de rechter. In een zogenaamde octrooiprocedure kan gevorderd worden dat de inbreuk stopt en daarnaast een schadevergoeding gevorderd worden. Om de eventuele winst- danwel imagoschade op korte termijn te stoppen kan een advocaat een verkorte procedure starten, middels een kort geding kan de advocaat op korte termijn een rechterlijk oordeel over de inbreuk vragen.

Naast bovenstaande procedure is het ook mogelijk om een licentievergoeding te eisen. Dit is een manier om de inbreuk op een bepaalde manier toe te staan maar er evengoed de vruchten van te plukken. Wanneer je ervoor kiest de inbreuk op een bepaalde manier toe te staan kunt je afspraken met de andere partij maken. Op deze manier behoudt je, je octrooi op je uitvinding maar de inbreuk levert in plaats van schade extra winst op. Via deze weg krijg je met je uitvinding een groter bereik en je blijft de baas over je uitvinding. Laat je octrooigemachtigde een zogenaamde licentieovereenkomst opstellen waarin heldere afspraken over het gebruik van het octrooi gemaakt worden. De inhoud van deze licentieovereenkomst komt zeer nauw, laat deze daarom altijd opstellen door een gespecialiseerde advocaat.

Geen inbreuk op octrooi alsnog schadevergoeding?

Zelfs indien er geen inbreuk wordt gemaakt op je octrooi via het intellectuele eigendomsrecht kan er door een advocaat gezorgd worden via een andere weg. De advocaat kan in deze procedures de inbreuk op een andere manier aanvliegen, via de weg van de onrechtmatige daad. Het bedrijf maakt dan misschien niet via het IE-recht een inbreuk ze benadelen je onderneming wel op een onrechtmatige manier. Laat een advocaat altijd deze optie bekijken wanneer je schade lijdt door gedragingen van een ander.

U maakt inbreuk op het octrooi van een ander?

Voorbeeld:
Na een lange dag werken kom je thuis van het werk, op de deurmat ligt een aangetekende brief van een voor u nog onbekend bedrijf. In deze brief wordt je beschuldigt van het maken van een inbreuk op het octrooi van het bedrijf. Het bedrijf verzoekt je te stoppen met het maken van deze inbreuk en verzoekt een hoog bedrag aan schadevergoeding, indien je niet stopt dan zal het bedrijf een procedure starten bij de rechtbank.

Inbreuk octrooirecht van een ander voorkomen?

Heeft een ander bedrijf binnen je branche een octrooi op zijn uitvinding dan hoeft dit nog niet te betekenen dat hier niks tegen te doen is. Wanneer bovenstaande situatie zich bij je afspeelt zijn er nog een aantal mogelijkheden. Binnen Nederland is het namelijk zo dat een aanvraag op een octrooi vrijwel altijd toegewezen wordt. De eerste optie die je hebt is dan ook het aanvechten van de geldigheid van het octrooi. Voldoet het octrooi namelijk niet aan de gestelde vereisten dan kan het reeds toegewezen octrooi nietig verklaart worden, er is dan vanuit jou kant ook geen sprake meer van een eventuele inbreuk. In bovenstaand geval heb je in feite alsnog twee opties, je kan er dus ofwel voor kiezen om nietigheid aan te vragen bij de rechter of erop te gokken dat de inbreuk niet van toepassing is in verband met de ongeldigheid van het octrooi.

Vervolgens kan er nog de situatie voorkomen dat een bedrijf een beroep doet op zijn octrooi maar dat de door jou gemaakte inbreuk niet van toepassing is op desbetreffend octrooirecht. Het bedrijf interpreteert zijn octrooi te breed, je maakt in feite dus geen inbreuk. Laat in je bovenstaande situaties altijd adviseren door een advocaat gespecialiseerd op het intellectueel eigendomsrecht, het betreffen vaak juridisch lastige en gedetailleerde kwesties.

Tenslotte is het een aanrader om bij het ontvangen van een octrooiclaim altijd, met hulp van een advocaat, in overleg te treden met de octrooihouder. De octrooihouder en jij kunnen er namelijk vaak ook samen uit komen, bijvoorbeeld door middel van een licentievergoeding. Op deze manier bespaar je jezelf een gang naar de rechter en hierbij behorende kosten.

Proceskosten in een octrooiprocedure

Een groot verschil in de octrooiprocedures met de ‘normale’ civiele procedures ligt in de proceskostenveroordeling. In een procedure kan de rechter ervoor kiezen dat partij 1 de kosten van de advocaat van partij 2 moet betalen. In civiele procedures wordt dit bedrag door de rechter vastgesteld op fictieve basis, aan de hand van het belang en het aantal handelingen worden de zogenaamde ‘forfaitaire’ vastgesteld. In octrooiprocedures en in de overige IE-procedures ligt dit anders, in deze procedures kunnen de daadwerkelijk gemaakte kosten gevorderd worden.

Advocaat inbreukprocedure octrooirecht

Door al hetgeen hierboven genoemd is het een aanrader om altijd een gespecialiseerde IE-advocaat in de handen te nemen. Het betreft in dit rechtsgebied vaak lastige procedures waar niet alleen Nederlands recht van belang is, er zijn ook vaak buitenlandse partijen en daarmee wetten van toepassing op de procedure. Het belang bij deze procedures mag niet verwaarloost worden en het gaat vaak om hoge bedragen, mede door het verschil in de proceskosten. Al deze zwaarwegende belangen maken het des te meer een aanrader om te kiezen voor een advocaat.

Wat is een octrooi?

Net zoals het eigendomsrecht wat zit op je laptop kunnen je een vergelijkbaar recht hebben op je uitvinding, een Octrooi. Een octrooi is een synoniem voor patent. Je krijgt een exclusief recht op je uitvinding, voor een bepaalde periode mag niemand anders deze uitvinding toepassen. Daarnaast is het voor anderen verboden om de uitvinding na te maken, in te voeren of te gebruiken. Je krijgt als het ware een monopolie op je uitvinding. Het octrooienrecht valt onder het intellectueel eigendomsrecht (IE).

Octrooi aanvragen, hoe doe ik dit?

Wanneer je een uitvinding hebt bedacht en je wilt voorkomen dat anderen er gebruik van gaan maken dan wordt er aangeraden een octrooi aan te vragen. Voordat dit mogelijk is moet je uitvinding voldoen aan een drietal vereisten, je uitvinding moet:

  • Nog niet bestaan, er moet sprake zijn van een nieuwe uitvinding;
  • Inventief zijn, de uitvinding mag niet vanzelfsprekend zijn;
  • Industriële toepasbaar zijn, de uitvinding moet praktisch ingezet kunnen worden.

Wanneer je uitvinding voldoet aan bovenstaande eisen dan kun je octrooi gaan aanvragen. Er wordt aangeraden gebruik te maken van een gespecialiseerde IE-advocaat, binnen het intellectueel eigendomsrecht ook wel een octrooigemachtigde genoemd. Deze octrooigemachtigde kan je door heel het octrooitraject heen begeleiden. Voor een octrooiaanvraag binnen Nederland dien je bij het Octrooicentrum Nederland te zijn. Na het indienen wordt de aanvraag getoetst aan bovenstaande vereisten. In verband met zowel het technisch als juridisch lastige verhaal wordt er aangeraden gebruik te maken van een octrooigemachtigde. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd wordt je octrooi opgenomen in het octrooiregister.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat