• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Franchiserecht

Het franchiserecht is in feite een rechtsgebied dat bestaat uit heel veel losse rechtsgebiedjes.

Denk je dat je een advocaat nodig hebt? Plaats dan hier je opdracht! »»

Franchise

Franchisenemers en -gevers gaan een overeenkomst met elkaar aan die ziet op het algemene verbintenissenrecht, ondernemingsrechtelijke aspecten kent, en ook geregeld van doen heeft met huurrecht en wet- en regelgeving inzake mededinging. Dat betekent niet dat je als franchisenemer of franchisegever voor elk van die rechtsgebieden bij verschillende experts te rade moet gaan. Juist niet.

Het franchiserecht kent z’n eigen specialisten, namelijk advocaten die de diverse rechtsgebieden op juiste wijze relateren en integreren met een franchiseovereenkomst. Dat is een vak apart. advocaatenzoeken.nl raadt dan ook aan een ‘franchise-advocaat’ te benaderen als bij jouw onderneming juridische vraagstukken aangaande franchise voorliggen.

Advocaat Franchise

Het instrument van de franchising komt steeds meer voor. Er gaan dan ook stemmen op om franchisenemers (naar hun aard altijd minder krachtig dan franchisegevers), meer dan nu, wettelijk te beschermen. Met name tegen valse winstprognoses, onredelijke concurrentiebedingen en prijswijzigingen op laste van de franchisegever die voor franchisenemer zeer ongunstig uitpakken. Door van de franchiseovereenkomst een ‘benoemde overeenkomst’ te maken, creëert de wetgever de mogelijkheid franchisenemers beter te beschermen tegen de genoemde voorbeelden. ‘Wurgcontracten’ tussen franchisegevers en –nemers moeten zodoende tot het verleden gaan behoren.

Overigens is het geenszins zo dat franchisenemers per definitie worden uitgeknepen door franchisegevers. Er zijn legio voorbeelden van franchisenemers die content zijn met de hun geboden mogelijkheid tot ondernemen en de wijze waarop dat gefaciliteerd wordt.

Franchisegevers, op hun beurt, kunnen flink last hebben van franchisenemers die de contractuele bepalingen aan hun laars lappen, onterecht bezwaar maken tegen op zich deugdelijke prognoses of anderszins de franchisegever benadelen. Een advocaat die ter zake kundig is kan jou, franchisegever, bijstaan; en helpen bij het schikken met de franchisenemer(s) of – als een schikking niet mogelijk blijkt – de gang naar de rechter. 

Klik hier om een opdracht aan te maken. »»

© advocaatzoeken.nl