• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ontslag

Het ontslaan van een ambtenaar is een zogeheten besluit, het ontslagbesluit. Hiertegen kun je bezwaar maken, en in een later stadium eventueel in beroep gaan.

Plaats direct je vraag

Ambtenaar, ontslag en advocaat

Ontslag op staande voet is bij een ambtenaar niet mogelijk. Een ambtenaar kan alleen ontslagen worden op de ontslaggronden zoals die zijn opgenomen in de rechtspositieregeling van zijn sector. Deze gronden tonen veel gelijkenis met die uit het arbeidsrecht. Denk aan: reorganisatieontslag, ontslag met wederzijds goedvinden, functioneel leeftijdsontslag, ontslag wegens ziekte, disciplinair ontslag of ontslag op eigen verzoek. Allemaal redenen voor het ontslag van een ambtenaar, en de lijst is niet compleet. Afhankelijk van jouw rechtspositieregeling zijn er meer of minder gronden voor ontslag van een ambtenaar.

Advocaat Ontslag

Het ontslaan van een ambtenaar is een zogeheten besluit, het ontslagbesluit. Hiertegen kun je bezwaar maken, en in een later stadium eventueel in beroep gaan. Als jij een ontslagbesluit ontvangt, nooit direct handelen, laat je eerst goed informeren door een professional. Instemmen met ontslag kan ongunstige gevolgen hebben voor je ontslagvergoeding en, als je daar recht op hebt, je uitkering. Dat geldt ook voor het te laat maken van bezwaar. Kies daarom een advocaat die kennis van zaken heeft en voldoet aan jouw wensen. 

Leg direct je vraag voor aan een advocaat