• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Reorganisatie

Binnen het reorganisatietraject zijn er voor een ambtenaar een paar momenten waarop hij of zij kan sturen. De ambtenaar moet namelijk op de hoogte gesteld worden, en kan tegen het besluit (het ‘definitieve besluit’) van herplaatsing bezwaar aantekenen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Reorganisatie

Ambtenaar, reorganisatie en advocaat

Niet alleen in het bedrijfsleven wordt stevig gereorganiseerd, de overheid kan er ook wat van. Meestal zal aan de reorganisatie een bezuiniging ten grondslag liggen. Dat betekent dat het werk met minder ambtenaren gedaan moet worden. Hoe ziet zo’n procedure eruit? De overheid – werkgever in kwestie – moet het sociale plan (‘sociaal statuut’) volgen, met daarin de spelregels rondom reorganisatie. De ondernemingsraad en ook de vakbond hebben inspraak in de totstandkoming van een dergelijk plan. In het sociaal plan zijn zaken geregeld over bij- en omscholing, het al dan niet toestaan van gedwongen ontslagen, herplaatsing van ambtenaren – vaak heeft de overheid zich verplicht om binnen de organisatie naar een andere plek te zoeken voor een door de reorganisatie overbodig geworden ambtenaar.

Ook bij reorganisatie speelt de rechtspositieregeling een rol. Voor militairen zijn andere afspraken gemaakt dan voor gemeentelijke ambtenaren.

Binnen het reorganisatietraject zijn er voor een ambtenaar een paar momenten waarop hij of zij kan sturen. De ambtenaar moet namelijk op de hoogte gesteld worden, en kan tegen het besluit (het ‘definitieve besluit’) van herplaatsing bezwaar aantekenen. En in een eerder stadium is het indienen van een zienswijze een optie. Omdat de regelgeving en ook de speelruimte per rechtspositie verschilt, raadt advocaatzoeken.nl aan om in geval van reorganisatie tijdig contact op te nemen met een juridisch adviseur. Dat wil zeggen: aan de voorkant van het traject. Zo benut je de speelruimte (die er altijd is) optimaal.

Plaats direct je vraag