• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Alles wat je moet weten over een rechtsbijstandsverzekering

Alles wat je moet weten over een rechtsbijstandsverzekering

Een advocaat voor niets

Als je een rechtsbijstandverzekering afsluit en verwacht nu voor altijd van die hoge advocaatkosten af te zijn, kan je nog weleens van een koude kermis thuiskomen. Niet alleen geldt dat de rechtsbijstandverzekeraar een hoop zaken, zoals een aantal strafrechtzaken, niet aanpakt, de rechtsbijstandverzekeraar zal vaak alleen vergoeden wanneer de zaak nog niet aanhangig is. Je moet dus al nadenken over een rechtsbijstandverzekering vóórdat je in een juridische procedure verwikkeld zit. Om deze reden geldt bij veel verzekeraars ook dat je pas drie maanden na het afsluiten van de verzekering van juridische bijstand gebruik mag maken.

Wat moet je weten over een rechtsbijstandsverzekering?

Vrije advocaatkeuze

Meestal wordt de rechtsbijstand geleverd door een jurist die werkzaam is bij de rechtsbijstandverzekeraar zelf. Verzekerden hebben in zo’n geval nauwelijks wat te zeggen over de jurist die hun zaak behandelt. Wanneer het zo ver komt dat de zaak tot een rechtszaak komt, hoeft je geen genoegen te nemen met een werknemer van de verzekeraar. De verzekerde mag in zo’n geval zelf zijn eigen advocaat kiezen. In veel gevallen is het wel nodig eerst de rechtsbijstandverzekeraar in te schakelen, en via de verzekeraar de advocaat te benaderen. De rechtsbijstandsverzekeraar zal de redelijk en noodzakelijk gemaakte kosten moeten vergoeden.

De vrije advocaatkeuze lijkt op het eerste oog een positief punt. Maar, doordat rechtsbijstandverzekeraars nu dure advocaatkosten moeten vergoeden zijn de premies flink verhoogd. Op deze manier kunnen minder mensen een rechtsbijstandverzekering betalen en is de toegang naar de rechter juist verkleind (bron: www.mr-online.nl, 2016).

Rechtsbijstandverzekeringen voor strafzaken

Advocaatkosten worden bij strafzaken vaak alleen gedekt als een veroordeling uitblijft. Wordt verzekerde veroordeeld? Dan moet hij alles terugbetalen. De bescherming dat je je kosten vergoed krijgt als je niet veroordeeld wordt, geldt echter ook al op grond van het Nederlandse strafrecht. Wanneer je niet veroordeeld bent, kun je een verzoekschrift indienen bij de feitenrechter die het laatste oordeel heeft gegeven. De rechter zal dan een bedrag voorstellen wat de staat aan jou moet vergoeden, als een soort schadebedrag.

Rechtsbijstand advocaat bij scheiding

Of je wilt of niet, de reden dat veel mensen in Nederland een advocaat inschakelen is om het huwelijk te beëindigen. Bij echtscheiding is de dekking door de rechtsbijstandverzekeraar beperkt. De dekking geldt vaak alleen voor mediation, waar weer een maximaal bedrag aan verbonden zit. Kom je hier overheen? Dan zijn de kosten voor eigen rekening. Huwelijk in zwaar weer? Sluit op tijd je rechtsbijstandsverzekering af. Omdat scheiden populair is, bestaat er een lange wachttijd. Daarom geldt dat je de eerste paar jaar van je rechtsbijstandverzekering nog geen recht hebt op verzekerde mediation.

Veel burenruzies zijn goed nieuws voor rechtsbijstandverzekeraars. Één op de vier Nederlanders heeft weleens ruzie met zijn buren. Voor onder andere dit soort zaken blijken particulieren een rechtsbijstandverzekering af te sluiten (bron: www.mr-online.nl, 2016).

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Heb je het niet zo breed? Dan is een rechtsbijstandverzekering overbodig. Wanneer je een laag inkomen en weinig tot geen vermogen hebt, heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid. Voor juridische hulp kun je een advocaat onder toevoeging inschakelen.

Alle verzekeringen onder één dak?

Wanneer je bij de verzekeraar waar je je overige verzekeringen hebt lopen een goede deal kunt afsluiten met een rechtsbijstandverzekering, denk dan even goed na. Kim Kardashian-West werd in haar appartement in Parijs tijdens een overval bruut ontdaan van haar kostbare juwelen. De inboedelverzekering gaat niet tot uitkering over omdat ze een ‘bovengemiddeld aantal juwelen heeft’ en ze daar ‘overmatig mee loopt te showen’. Zouden de juristen van Kim haar rechtsbijstandsverzekering het hard tegen hard spelen tegen de inboedelverzekering als zij allebei van Interpolis zijn?

Zorg ervoor dat je genoeg schade hebt!

Rechtsbijstandverzekeraars hanteren vaak een minimaal schadebedrag van ongeveer 100 à 200 euro. Komt jouw schade onder dit bedrag uit? Dan kun je geen beroep doen op je rechtsbijstandverzekering. Daarnaast geldt vaak een verplicht eigen risico wanneer je een zaak start. Het eerste deel van de kosten zal dan voor eigen rekening komen. De drie grootste rechtsbijstandverzekeraars (ARAG, Achmea, en DAS) hanteren een eigen bijdrage van 250 euro voor particuliere klanten, en 500 euro voor zakelijke klanten. Zit je erover na te denken een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, vergelijk dan goed de polisvoorwaarden en de premiebedragen van verschillende verzekeraars. Houd daarbij rekening met de rechtsgebieden die uitgesloten worden van standaarddekking en de extra kosten voor aanvullend verzekeren.