• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Arbitrage: wat is dit en wat komt erbij kijken?

Arbitrage: wat is dit en wat komt erbij kijken?

Arbitrage wat is dit en wat komt erbij kijken

Plaats direct je vraag

De procedure bij arbitrage; hoe gaat deze in zijn werk?

Als je voor het alternatief van arbitrage kiest, wordt er dus een uitspraak gedaan door een groep deskundigen: de arbitragecommissie. Deze wordt gevormd door deskundigen die zijn gekozen door de partijen die samen het conflict hebben. Het is belangrijk dat het aantal personen in deze commissie een oneven aantal is, aangezien er anders staking van de stemmen kan optreden. Dit betekent dat er evenveel voor- als tegenstemmen zijn, wat niet kan voorkomen in geval van een oneven aantal personen die stemmen. De behandeling van het conflict lijkt op de behandeling door een rechter. De eiser dient een schriftelijke eis in waarna de tegenpartij schriftelijk kan reageren met een verweer. Hierna kan een tweede schriftelijke ronde volgen. Vervolgens vindt er een zitting plaats waar eiser en tegenpartij hun standpunten mondeling kunnen uitleggen. Daarnaast kan de arbitragecommissie ervoor kiezen om eventuele getuigen te laten horen of benoemde deskundigen iets te laten vertellen. Na de zitting maakt de commissie een schriftelijke beslissing die wordt opgestuurd naar beide partijen en wordt vastgelegd bij de griffie van een rechtbank. De uitspraak die wordt gedaan door de arbitragecommissie is bindend. Partijen zijn dus verplicht hieraan gehoor te geven en kunnen er niet vanaf wijken.

In welke gevallen is het aan te raden om te kiezen voor arbitrage boven een rechtszaak?

Als je verwikkeld bent in een conflict dat zich afspeelt binnen het bedrijfsleven, verdient arbitrage vaak de voorkeur. Vaak is door de zakelijke relaties van tevoren al afgesproken dat eventuele geschillen zullen worden opgelost door de arbitragecommissie die zij zelf hebben samengesteld uit deskundigen binnen hun bedrijfstak. Wat wel goed is om te weten, is dat arbitrage een dure procedure kan zijn. Dit is zeker het geval als het aantal deskundigen dat wordt benoemd groot is en de procedure veel tijd in beslag neemt. Een groot voordeel van arbitrage is wel dat het geding en de uitkomst hiervan geheimgehouden kunnen worden.

Wat moet ik doen als iemand zich niet houdt aan de beslissing van de arbitragecommissie?

Als je tegenpartij zich niet aan de afspraken of verplichtingen houdt die uit de procedure bij de arbitragecommissie zijn gekomen, kan je de arbitragecommissie verzoeken om de rechtbank te vragen de partij hiertoe te verplichten. Biedt dit geen uitkomst? Dan kan je een deurwaarder inschakelen.

Voorbeeld
Liesje en Coos hebben in hun contract afgesproken dat als er een conflict tussen hen zou ontstaan, zij dit zouden oplossen via arbitrage. Na een conflict op de werkvloer hebben ze deze procedure dus doorlopen en heeft de arbitragecommissie een bindende uitspraak gedaan. Deze uitspraak pakt echter heel nadelig uit voor Liesje en zij is hierdoor erg gefrustreerd. Ze is het totaal niet eens met de uitspraak en vindt dat deze heel anders had moeten luiden.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing na arbitrage?

In sommige gevallen is het mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een beslissing van de arbitragecommissie. Als dit niet mogelijk is, kan je proberen om via de rechter het vonnis van de arbitragecommissie te laten vernietigen. Het is hierbij raadzaam om een advocaat in handen te nemen. Wij kunnen je in contact brengen met een advocaat met voldoende kennis om het proces zo goed mogelijk te begeleiden. Dit kunnen we ook doen als je een advocaat wil die je al kan helpen bij het arbitrageproces zelf. Hoewel rechtsbijstand bij arbitrage niet verplicht is, is het zeker aan te raden, vooral als er grote belangen spelen.

Plaats direct je vraag