• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bedrijfsovername: wat komt daarbij kijken?

Bedrijfsovername: wat komt daarbij kijken?

Bedrijfsovername: wat komt daarbij kijken?

Plaats direct je vraag

Wat kan een advocaat betekenen tijdens een bedrijfsovername?

Omdat het belangrijk is voor zowel koper als verkoper tijdens een bedrijfsovername om hun rechten en plichten zorgvuldig vast te leggen kan het verstandig zijn om de hulp van een advocaat in te schakelen. Een advocaat is vaak beter op de hoogte van alle regels die er bestaan en kan je dus adviseren over de beste manier om een overname goed te laten verlopen.

Overnametransacties: hoe werkt het?

Bij een overname dienen ofwel de activa en passiva, ofwel de aandelen te worden overgedragen. Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Aandelentransansactie: Een aandelentransactie komt het vaakst voor. Bij overdracht van de aandelen gaat de onderneming automatisch over op de nieuwe eigenaar. Maar voordat een overdracht van aandelen kan plaatsvinden moeten koper en verkoper het eerst eens worden over o.a. de prijs en de voorwaarden waaronder de aandelen worden overgedragen. Tijdens de onderhandelingen is het verstandig om een geheimhoudingsverklaring te tekenen in geval van overdracht van vertrouwelijke informatie en om een non-wervingsbeding vast te leggen. Op het moment dat koper en verkoper over de basisvoorwaarden een overeenstemming hebben bereikt wordt dit in een intentieverklaring vastgelegd. Een advocaat met kennis van zaken kan je bijstaan en adviseren tijdens het opstellen van een intentieverklaring.
  • Activa/passiva transactie: Een andere manier om een onderneming over te dragen is een activa passiva transactie. In dit geval koopt de nieuwe eigenaar van het bedrijf de activa en passiva van het bedrijf. Het voordeel hiervan is dat een koper zelf kan bepalen wat hij wel en niet overneemt. Hierdoor kan hij alleen de waardevolle, dingen overnemen.

Concurrentiebeding?

In geval van overdracht is het verstandig om een concurrentiebeding vast te leggen. Een concurrentiebeding bewerkstelligt dat de verkoper van een bedrijf voor een vastgelegde periode geen bedrijf mag starten die vergelijkbare werkzaamheden uitvoert. Dit zou namelijk betekenen dat je gaat concurreren, wat nadelig is voor de koper van het bedrijf.

Hoe zit het met het personeel?

Indien er sprake is van zogenaamde ‘overgang van onderneming’, dan gaan alle verplichtingen die de vorige werkgever tegenover zijn werknemers heeft op moment van overdracht over op de nieuwe werkgever volgens artikel 7:662 en 7:663 BW. Koop of verkoop je een bedrijf?

Leg direct je vraag voor aan een advocaat