• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Concurrentie- en relatiebeding

Concurrentie- en relatiebeding

Zowel tijdens als aan het einde van je arbeidsovereenkomst kan je (oude) werkgever je bepaalde verboden opleggen, vastgelegd in een concurrentiebeding of een relatiebeding. Dit wordt van tevoren overeengekomen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Concurrentie- en Relatiebeding

Wat is een concurrentiebeding?

Meestal is een concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst als bijzondere bepaling. In dit beding wordt het de werknemer verboden om na afloop van de arbeidsovereenkomst bepaalde concurrente werkzaamheden te verrichten.

Wat valt er onder ‘bepaalde concurrente werkzaamheden’?:

  • Een concurrerend bedrijf beginnen;
  • Bij of voor een concurrerend bedrijf aan het werk gaan.

Wat wil mijn werkgever bereiken met een concurrentiebeding?

De werkgever wil voorkomen dat de kennis, ervaring en goodwill die jij als werknemer hebt opgebouwd, wordt benut door de concurrent of dat jij de kennis benut in je nieuwe concurrerende bedrijf.

Waar moet een concurrentiebeding aan voldoen?

Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen zijn en de werknemer moet ouder dan 18 jaar zijn. Ook wordt in de wet bepaald dat de rechter een beding kan vernietigen als de werknemer door het beding ‘onbillijk wordt benadeeld’ in verhouding tot het belang van de werkgever.

De volgende punten staan meestal in een concurrentiebeding:

  • Verbod om bepaalde werkzaamheden te verrichten; 
  • Hoe lang het beding geldt (gebruikelijk is één of twee jaar na de afloop van de arbeidsovereenkomst);
  • Voor welk gebied het concurrentiebeding geldt;
  • De consequentie voor het handelen in strijd met het beding, denk aan een boete.

Geldt een concurrentiebeding ook voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Een concurrentiebeding geldt alleen voor een tijdelijke overeenkomst als de werkgever (door middel van een schriftelijke toelichting) duidelijk kan maken dat het noodzakelijk is om bij de tijdelijke arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Het moet dan gaan om zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, mocht hier geen sprake van zijn dat is het concurrentiebeding niet geldig.

Blijft mijn concurrentiebeding geldig als mijn arbeidsovereenkomst wordt verlengd?

Zoals hiervoor besproken is een concurrentiebeding alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Als het gaat om verlenging van een bestaande arbeidsovereenkomst, dan is het meestal zo dat het beding niet opnieuw ondertekend hoeft te worden. De werknemer is bij het eerste contract namelijk al akkoord gegaan met het beding. Als het gaat om een totaal nieuwe functie, dan gelden de vereisten die hieronder uiteen worden gezet.

Wat gebeurt er met het concurrentiebeding als ik een andere functie vervul?

De invulling van een functie van een werknemer kan gaandeweg veranderen, blijft het concurrentiebeding dat in eerste instantie is ondertekend dan geldig? Als er sprake is van een ingrijpende functiewijziging die het concurrentiebeding aanzienlijk zwaarder laat drukken, dan moet het concurrentiebegin opnieuw schriftelijk worden overeengekomen.

Voorbeeld
Jan werkt bij bedrijf G. Hij is aangenomen als junior-accountmanager. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst heeft hij ook een concurrentiebeding getekend. Na 5 jaar is Jan nog steeds werkzaam bij bedrijf G, maar dan als leidinggevende (senior accountmanager). De kans is groot dat de rechter beoordeelt dat dit een ingrijpende functiewijziging is.

Werkt mijn concurrentiebeding ook tijdens mijn proeftijd?

Een concurrentiebeding is ook geldig bij een proeftijd. Stel dat je wordt ontslagen tijdens je proeftijd, dan is na afloop van je proeftijd het concurrentiebeding gewoon geldig. Omdat je nog in een proeftijd zat, betekent dit - vermoedelijk - dat je nog weinig van de bedrijfsvoering weet. Daarom kan het zo zijn dat je werkgever het concurrentiebeding laat vervallen.

Hoe kom ik van mijn concurrentiebeding af?

Er zijn twee manieren om van het concurrentiebeding af te komen:

  • Ga in gesprek met je (oude) werkgever;
  • Je kan de rechter verzoeken om het beding te laten vernietigen of beperken.

Hoe werkt het aanvechten van het concurrentiebeding bij de rechter?

Het aanvechten van een concurrentiebeding van de rechter kan via een bodemprocedure of via een kort geding. Als je kiest voor een bodemprocedure worden beiden partijen schriftelijk en mondeling uitgebreid gehoord. Deze procedure kan een lange tijd in beslag nemen. Wanneer je een concurrentiebeding wilt aanvechten is het daarom verstandig om te kiezen voor een kort geding. Bij een kort geding vraag je de rechter door middel van een snelle procedure om een voorlopig oordeel. In de meeste gevallen leggen de partijen zich neer bij het voorlopige oordeel van de rechter.

Hoe zit het met concurrentie als ik geen concurrentiebeding heb?

Als je geen concurrentiebeding bent overeengekomen, ben je in principe vrij in de keuze van je arbeid. Je mag dan dus bij een concurrente onderneming werken of zelf een concurrente onderneming beginnen. Er zijn verschillende situaties waarin het echter wel zo is dat je je oude werkgever benadeelt op een onrechtmatige manier. Dit is bijvoorbeeld het geval op het moment dat je oude relaties benadert en daarbij gebruikt maakt van de kennis die je toentertijd hebt verkregen.

Voorbeeld
Jochem uit Veenendaal werkte bij notariskantoor Z als notaris. Hij was met zijn oude werkgever geen concurrentiebeding overeengekomen. Jochem besluit zelf een notariskantoor te beginnen en stuurt een e-mail naar alle relaties met de vraag of ze naar zijn kantoor willen overstappen. Jochem handelt hiermee onrechtmatig ten opzichte van zijn oude werkgever.

Wat is een relatiebeding?

In een relatiebeding is opgenomen dat je na afloop van je arbeidsovereenkomst geen contact mag onderhouden met de relaties van je werkgever. Het is wel toegestaan om bij een concurrerende onderneming te beginnen of deze zelf te starten.

Wat is een verbod op nevenwerkzaamheden?

Een verbod op nevenwerkzaamheden is een verbod op werkzaamheden tijdens je arbeidsovereenkomst. Bij een concurrentiebeding gaat het om de periode na de afloop van je arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld
Anne uit Zeewolde doet binnen bedrijf Z onder andere de urenregistratie van het personeel. Ze is overeengekomen met haar werkgever dat ze buiten haar werk voor haar werkgever geen gelijksoortig betaald (administratief) werk mag doen. Het gaat hier dus om een verbod op nevenwerkzaamheden, geldend voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

Hoe werkt de geheimhoudingsplicht?

Een geheimhoudingsbeding is doorgaans onderdeel van je arbeidscontract. Het delen van (bedrijfsgevoelige)informatie wordt in zo’n soort beding verboden. “Informatie” is een breed begrip, en er kan onduidelijkheid ontstaan over wat eronder valt. Zorg dus dat je weet hoe ver deze bepaling reikt.

Advocaat & relatie-, concurrentie- en geheimhoudingsbeding

Het opnemen of overeenkomen van een relatie-, concurrentie- en geheimhoudingsbeding is niet ongebruikelijk. Het kan echter zijn dat je van het beding af wilt, het er niet mee eens bent of niet weet hoe ver het beding reikt. Zorg dat je op tijd je vragen stelt bij de juiste persoon, zodat nare gevolgen (ook in de toekomst) worden beperkt. Onze advocaten kunnen jou hiermee helpen!

Leg direct je vraag voor aan een advocaat