• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

Het UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Afgekort is het dus het UWV.

Advocaat UWV

Plaats direct je vraag

Wat doet het UWV?

Het UWV draagt zorg voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals de WW, WIA, Ziektewet) en bieden arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Ze handelen in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Met wie werkt het UWV samen?

Het UWV werkt met verschillende partijen samen, zoals bijvoorbeeld:

  • Gemeenten
  • Werkgevers 
  • Belastingdienst
  • In samenwerking met het Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvvA): Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)

Wat zijn de vier taken van het UWV?

Het UWV heeft vier kerntaken.

  1. Werk: het UWV stimuleert mensen om nieuw werk te vinden of om te blijven werken. Om dat te bewerkstelligen werken ze samen met de partijen die bij bovenstaande vraag zijn benoemd. 
  2. Indicatiestelling: het UWV beoordeelt ziekte en arbeidsongeschiktheid aan de hand van vaste criteria. 
  3. Uitkeren: het UWV verzorgt tijdelijke en correct uitkeringen als mensen niet meer werken of wanneer dat niet direct mogelijk is.
  4. Gegevensbeheer: het UWV zorgt ervoor dat mensen slechts één keer hun gegevens over werk en uitkering met de overheid hoeven te delen.

Waarvoor kan ik bij het UWV terecht?

Werk
Doordat het UWV samenwerkt met gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus, wordt je gestimuleerd om aan het werk te gaan of om aan het werk te blijven. Dus of je nu werk zoekt, van baan wil wisselen, of door omstandigheden hulp nodig hebt om aan het werk te blijven, het UWV helpt je erbij.

Uitkering
Het UWV verzorgt uitkeringen. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid. Zie voor meer informatie Sociale Zekerheid.

Ontslag
In sommige gevallen zal je ontslag worden beoordeeld door het UWV (zie Ontslag). Maar waar het UWV jou vooral mee kan helpen zijn verzekeringen (zie WW).

Hoe werkt het UWV?

Bij het UWV kunnen mensen die werkzoekenden terecht voor verschillende zaken, denk aan:

  • Het vinden van werk
  • Re-integratie advies
  • Informatie over ontslag
  • Advies en bemiddeling
  • Het aanvragen van uitkeringen

Als je je als werkzoekende meldt bij het UWV, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Er wordt gekeken wat je nodig hebt en waarmee het UWV jou kan helpen.

Moet ik me inschrijven bij het UWV?

Je wordt automatisch als werkzoekende geregistreerd bij het UWV als:  

  • Je via werk.nl een WW-, bijstands- of IOAW-uitkering aanvraagt bij het UWV
  • Je plaatst en activeert je cv op werk.nl

Let op! Als je je uitkering hebt aangevraagd bij de gemeente, sta je niet automatisch als werkzoekende geregistreerd bij het UWV.

Wie kunnen er terecht bij het UWV?

Werkgevers, werknemers en werkzoekenden kunnen terecht bij het UWV. Ook voor advies kan je terecht bij het UWV, ongeacht tot welke groep je behoort. De vragen hoeven dan niet per se betrekking te hebben op jou, maar kunnen ook gaan over de situatie van bijvoorbeeld je partner.

Wanneer beoordeelt het UWV mijn ontslag?

Als je werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV, zal het UWV een kopie van de ontslagaanvraag naar je doorsturen. In de ontslagaanvraag staat ook de reden waarom je werkgever je wil ontslaan. In de ontslagaanvraag wordt je de mogelijkheid gegeven om te reageren, dit moet schriftelijk en binnen 2 weken. Schakel hierbij juridische hulp in!

Binnen 4 weken beslist het UWV of je werkgever je mag ontslaan. Zowel werkgever als werknemer ontvangen de beslissing. Als je het niet eens bent met de beslissing van het UVW kan je geen bezwaar aantekenen bij het UWV, maar je kan binnen 2 maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.

Voorbeeld
Anne uit Groningen ontvangt een ontslagaanvraag van het UWV. Haar werkgever wil haar dus ontslaan. De werkgever geeft als reden dat door automatisering hij minder werknemers nodig heeft, het gaat dus om een bedrijfseconomische reden. Binnen 2 weken reageert Anne op de ontslagaanvraag. Desondanks ontvangt ze 3 weken later de beslissing dat het ontslag wordt gehonoreerd. Ze legt zich neer bij de beslissing, want ze heeft ondertussen al een nieuwe baan gevonden.

Kan ik voor iedere uitkering bij het UWV terecht?

Je kan terecht bij het UWV voor de volgende uitkeringen:

  • WW-uitkering
  • Ziektewet-uitkering
  • WIA-uitkering
  • Wajong-uitkering
  • WAO-uitkering

Zie voor meer informatie Sociale zekerheid, WW, Ziektewet, Wajong en WW.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een uitkering?

De aanvraag voor een uitkering kan je (meestal) doen bij het UWV, denk aan een WW-uitkering of een ZW-uitkering. Om aanspraak te maken op de verschillende verzekeringen moet je voldoen aan de eisen die worden gesteld, die kunnen verschillend zijn per verzekering. Zie voor meer informatie Sociale zekerheid, WW, Ziektewet, Wajong en WW.

Wat moet ik doen om een uitkering te krijgen of te behouden?

Zoals hierboven gezegd moet je voldoen aan bepaalde eisen om in aanmerking te komen voor een uitkering. Deze eisen verschillen per uitkering.

Ziektewetuitkering De ziektewetuitkering ontvang je maximaal 104 weken (2 jaar). Om de uitkering te houden moet je je aan je plichten houden die worden gesteld door het UWV (zie hieronder).

WW-uitkering De WW-uitkering bestaat eigenlijk uit twee uitkeringen, namelijk de basisuitkering en de verlengde uitkering. Ook moet je je houden aan de plichten voldoen die worden gesteld door het UWV (zie hieronder).

WIA-uitkering en Wajong-uitkering De WIA-uitkering en Wajong-uitkering blijf je ontvangen, mits je aan de voorwaarden voor de uitkering voldoet. Ook hiervoor geldt dat je tevens moet voldoen aan de verplichtingen die het UWV stelt.

Wat controleert het UWV allemaal en welke plichten heb ik?

Als je een uitkering ontvangt van het UWV heb je rechten en plichten waar je je aan moet houden. Het UWV controleert of je je aan je plichten houdt. Doe je dit niet, dan kan je uitkering tijdelijk minder worden of worden gestopt. Ook krijg je een boete. Als je te veel uitkering hebt ontvangen, zal je dit moeten terugbetalen. Zit jij op dit moment in zo’n situatie en wil je advies van een jurist? Dan kan je altijd contact met ons opzoeken.

Het UWV let op de volgende punten:

  • Geef altijd de juiste informatie over jezelf en je situatie door
  • Als er iets wijzigt, dan geef je dit door (dus ook als je beter bent!)
  • Je hebt een geldig identiteitsbewijs
  • Je komt naar afspraken bij het UWV
  • Je werkt mee aan onderzoek en aan je herstel
  • Je zoekt en behoudt passend werk
  • Je werkt actief mee aan eventuele je re-integratie

Voorbeeld
Pieter uit Eindhoven is werkloos en krijgt van het UWV een WW-uitkering. Hij wil echter niet solliciteren, terwijl hij daartoe wel verplicht is. Wat is de consequentie? De consequentie van het schenden van de informatieplicht door Pieter kan zijn dat het UWV zijn uitkering tijdelijk verminderd of stopt. Ook kan het zijn dat hij een boete moet betalen.

Hoe hoog zijn de boetes?

Aan de bovenstaande plichten moet je je houden. Houd je je er niet aan, dat houd je je niet aan de informatieplicht. Het bedrag dat je teveel hebt ontvangen aan uitkering, moet je terugbetalen aan het UWV. Daar bovenop krijg je een boete. De boete kan op lopen tot 100% van het bedrag dat je ten onrechte hebt ontvangen. Er wordt bij het bepalen van de hoogte van de boete gekeken naar de omstandigheden van de overtreding.
Op het moment dat je een tweede overtreding begaat (en volgende) binnen 5 jaar, dan moet je het bedrag dat je teveel hebt ontvangen aan uitkering terugbetalen. De boete kan dan oplopen tot 150% van het verdrag dat je ten onrechte hebt ontvangen. Ook hierbij wordt gekeken naar de omstandigheden van de overtreding. De boete wordt verrekend met het bedrag van je uitkering en/of toeslag van het UWV.

Wat is de sollicitatieplicht?

Tijdens je WW-uitkering heb je een aantal verplichtingen, waaronder de sollicitatieplicht. Met je adviseur maak je afspraken over de hoeveelheid sollicitaties. Je moet zorgen dat je in ieder geval minimaal 4 keer per 4 weken solliciteert. Ook ben je verplicht te solliciteren op de vacatures die je adviseur naar je stuurt. Bewaar kopen van sollicitatiebrieven en uitnodigingen voor gesprekken goed (minimaal 2 jaar), deze kan je gebruiken als bewijs van sollicitatie als de adviseur daarom vraagt.

Wat is het re-integratietraject?

Wanneer je werkloos bent, kan het soms lastig zijn om weer aan het werk te komen, bijvoorbeeld door omstandigheden buiten je macht, denk hierbij aan gezondheidsproblemen. In het re-integratietraject wordt gekeken of je eventueel omscholing of bijscholing nodig hebt. Er wordt actief onderzocht welke mogelijkheden er zijn om weer aan het werk te gaan, bijvoorbeeld door middel van een beroepskeuzetest of sollicitatietraining.

Wanneer betaalt het UWV uit?

Het hangt van je soort verzekering af wanneer het UWV uitbetaald.

  • De Ziektewetuitkering wordt 1 keer per weer achteraf uitbetaald.
  • Als voor de WW-uitkering de Inkomstenopgave is ontvangen door het UWV, staat de uitkering binnen 14 dagen op je rekening. De Inkomstenopgave vul je ook in als je geen inkomsten hebt gehad.
  • De uitbetaaldata van de WIA-, WAZ-, WAO- of Wajong-uitkering zijn van tevoren vastgesteld. Deze data zijn te vinden op de site van het UWV. 
  • Als je recht op een toeslag, dan wordt deze toeslag tegelijk met je uitkering uitbetaald

Voorbeeld
Erik heeft recht op de WAZ-uitkering en vraagt zich af wanneer hij het bedrag ontvangt. Op de site van het UWV ziet hij de vastgestelde dagen aan het einde van de maand waarop dit gebeurt. In 2021 wordt hij voor de maand augustus op 23 augustus betaald.

Wat is het UWV WERKbedrijf?

Het WERKbedrijf is een bedrijfsonderdeel van het UWV. Het UWV WERKbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Het WERKbedrijf richt zich tot werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij zoeken ze actief samenwerking met gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus. De onlinedienstverlening is beschikbaar via de site werk.nl. Op de site is informatie te vinden over sollicitaties, ontslag, uitkering en ontslag.

Ik heb geen werk, maar ben wel opzoek naar werk, moet ik dan ook naar het UWV?

Als je geen werk hebt op dit moment, kan je aanspraak maken op een WW-uitkering. Deze uitkering kan je aanvragen bij het UWV. In de tussentijd zal het UWV je helpen met het zoeken van een nieuwe baan, zie de vraag hierboven.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het UWV?

Ik ben het niet eens met de beslissing en ik wil bezwaar maken

In de brief waar de beslissing van het UWV staat, wordt ook vermeld binnen wat voor een termijn je een bezwaarschrift moet indienen. Dit is over het algemeen 6 weken. Houd het echter wel goed in de gaten, want de termijnen kunnen verschillen. Zo is de bezwaartermijn voor de WIA-uitkering 8 weken. Je kan je bezwaarschrift online of per brief indienen. Het is handig om hiervoor de site van het UWV te raadplegen.

De beslissing is te laat gemaakt

In de ontvangstbevestiging (van een aanvraag of bezwaar) staat hoe lang het UWV nodig heeft om een beslissing te nemen. Bij een te late beslissing kan je een vergoeding krijgen door een melding te maken (“melding te late beslissing), het UWV probeert dan binnen 2 weken een beslissing te nemen.

Advocaat en UWV

Het kan zijn dat het UWV je niet kan helpen met je problemen of vragen en dat je daarom een advocaat wil raadplegen. Ook is het mogelijk dat je het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Binnen korte termijn moet je een bezwaarschrift opstellen en kan zijn fijn om daar hulp bij te krijgen. Ook kan het zo zijn dat je het niet eens ben met een boete en/of vordering van terugbetaling van (een gedeelte) van je uitkering. Het UWV zal je dit vorderen op het moment dat zij vinden dat jij niet aan de informatieplicht hebt voldaan. Het UWV bepaalt de hoogte van de boete en terugbetaling aan de hand van de situatie en de omstandigheden. Het is goed mogelijk dat jij het niet eens bent met de situatie of omstandigheden waar het UWV de boete en/of terugbetaling op baseert. Zorg dus dat je bij problemen met het UWV op tijd een advocaat consulteert, zodat hij of zij kan voorkomen dat je een boete moet betalen en/of een gedeelte van je uitkering moet terugbetalen.

Plaats direct je vraag