• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Overgang van onderneming & reorganisatie

Overgang van onderneming & reorganisatie

Overgang van onderneming en reorganisaties komt veel voor in het bedrijfsleven. Het kan voor jou als werknemer grote veranderingen tot gevolg hebben.

Zo kun je bijvoorbeeld worden ontslagen, je kunt een nieuwe werkgever of een nieuwe functie krijgen. Overgang van onderneming en reorganisatie zorgt voor veel onzekerheid voor jou als werknemer. De juiste hulp kan vervelende situaties voorkomen. Onze advocaten staan voor jou klaar!

Plaats direct je vraag

Advocaat overgang van onderneming en reorganisatie

OVERGANG VAN ONDERNEMING

Wat is een overgang van onderneming?

Bij overgang van onderneming wordt de onderneming overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Als het eigendom van een onderneming overgaat naar een andere eigenaar, dan wordt de nieuwe eigenaar automatisch de werkgever van de werknemers die werkzaam zijn in de onderneming.

Wat verandert er bij overgang van onderneming voor de werknemers?

De Wet overgang van onderneming (art. 7:662 BW en verder) beschermt de positie van de werknemers als de onderneming waar zij werkzaam zijn, wordt overdragen aan een andere eigenaar. Deze wet is ook van toepassing als een gedeelte van de onderneming wordt overgedragen. De Wet overgang van onderneming zorgt ervoor dat de werknemers die werkzaam zijn binnen het bedrijf dat wordt overgenomen, hun rechten en plichten behouden. Dit geldt niet alleen voor hun arbeidsovereenkomst en de geldende arbeidsvoorwaarden, maar ook voor de geldende cao.

Loopt mijn arbeidsovereenkomst gewoon door na de overgang van onderneming?

Ja, in principe wel. Bij overgang van onderneming gaat een medewerker van rechtswege over naar de nieuwe onderneming. Er ontstaat dan een nieuwe arbeidsovereenkomst, die overeenkomt met je oude arbeidsovereenkomst. Jouw oude arbeidsvoorwaarden en cao blijven dus gewoon gelden.

Kan ik in verzet tegen de overgang van onderneming?

Ja, dat kan. Als werknemer kun je je schriftelijk verzetten tegen het ontstaan van een arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever. Je moet als werknemer duidelijk aangeven dat je niet wilt dat jouw arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaat. Door het verzet ontstaat er op het moment van overname geen arbeidsovereenkomst tussen jou en de nieuwe werkgever. Je arbeidscontract met je oude werkgever eindigt dan ook. Je moet dus in de schriftelijke verklaring aangeven dat je ervoor kiest dat je arbeidsovereenkomst met je oude werkgever eindigt en dat er geen nieuwe arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever ontstaat.

Voorbeeld
Jan uit Vlissingen werkt bij bedrijf Z. Bedrijf Z wordt overgenomen door bedrijf Y. Jan verzet zich ertegen, hij wil niet voor bedrijf Y werken. Hij laat schriftelijk weten aan bedrijf Z en Y dat hij bezwaar heeft tegen de overgang van onderneming. Is dit voldoende? Nee, als Jan echt niet bij bedrijf Y wil werken moet hij expliciet aangeven dat hij liever heeft dat zijn arbeidsovereenkomst bij bedrijf Z eindigt, dan dat hij moet werken bij bedrijf Y. Jan geeft slechts aan dat hij bezwaren heeft, dit is dus niet voldoende.

REORGANISATIE

Wat is een reorganisatie?

Een reorganisatie is een verandering in of van een organisatie. De verandering kan komen door interne of externe zaken.

Wat zijn de gevolgen van een reorganisatie voor werknemers?

Het kan zijn dat er niets voor je verandert, maar de kans is groot dat er wel iets verandert, denk hierbij aan:

 • Het kan zijn dat je een andere functie krijgt;
 • Het kan zijn dat je wordt overgeplaatst naar bijvoorbeeld een andere afdeling;
 • Het kan zijn dat je wordt begeleid met het vinden van een nieuwe baan. Dit wordt outplacement genoemd;
 • Het kan zijn dat je secundaire arbeidsvoorwaarden veranderen;
 • Het kan zijn dat je wordt ontslagen.

Wat is een Sociaal Plan?

Als een bedrijf kiest voor een reorganisatie, wordt er een Sociaal Plan afgesloten tussen de werkgevers en de vertegenwoordigers van de werknemers (vakbond of ondernemingsraad). Dit plan wordt afgesloten om de nadelige gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken. Het is niet verplicht om een Sociaal Plan overeen te komen, maar het is wel in veel cao’s opgenomen dat er een Sociaal Plan moet worden opgesteld bij reorganisatie.

Wat is ontslag tijdens reorganisatie?

Als jouw werkgever je tijdens een reorganisatie wil ontslaan, moet hij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De werkgever moet door middel van het tonen van de financiële gegevens van het bedrijf aantonen dat het gaat om bedrijfseconomische ontslagredenen. Ook moet de werkgever aantonen dat er op het afspiegelingsbeginsel op de juiste wijze is toegepast en dat er alles aan is gedaan om de werknemer ergens anders te kunnen plaatsen. Het besluit van het UWV met betrekking tot je ontslag kun je aanvechten.

Wanneer is er sprake van een bedrijfseconomische ontslagreden?

Onder bedrijfseconomische reden voor ontslag valt onder andere:

 • De financiële situatie van het bedrijf is slecht(er);
 • Er is minder werk;
 • Er zijn organisatorische en/of technologische veranderingen (denk aan automatisering);
 • Het bedrijf verhuist. 

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Als een werkgever moet gaan selecteren wie er wordt ontslagen bij bedrijfseconomisch ontslag, moet hij gebruikmaken van dit beginsel. Bij het afspiegelingsbeginsel draait het om het begrip uitwisselbare functie, van dit begrip is sprake als functies “naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn”. De volgende stappen worden door de werkgever afgewerkt bij afspiegelen:

 • Alle werknemers met dezelfde functie worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen (15-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55 tot AOW-leeftijd);
 • De werknemers die worden ontslagen moeten evenredig worden verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen;
 • Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste ontslagen.

Voorbeeld
Bij bedrijf Y uit Roosendaal werken 8 receptionisten. Bestuurder Wouter besluit dat er 4 receptionisten ontslagen moeten worden vanwege de tegenvallende financiële resultaten. Wouter deelt alle receptionisten in de vijf leeftijdscategorieën in. In elke leeftijdscategorie zitten 2 receptionisten, alleen in de categorie 55 tot AOW-leeftijd heeft bedrijf Y geen werknemers, er blijven dus 4 leeftijdsgroepen over. Wouter verdeelt de werknemers die ontslagen moeten worden evenredig over de verschillende groepen en kijkt welke werknemer per leeftijdsgroep het kortste dienstverband heeft. Wouter ontslaat uit elke leeftijdscategorie 1 receptioniste met het kortste dienstverband.

Wat is collectief ontslag bij reorganisatie?

Op het moment dat een grote groep werknemers om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, dan gaat het om collectief ontslag. Alleen als de wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is, is er sprake van collectief ontslag. De werkgever moet zijn plannen voor het collectief ontslag melden bij de vakbond en het UWV WERKbedrijf. Er is sprake van collectief ontslag als er is voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

 1. Er zijn minstens 20 werknemers bij betrokken;
 2. De werknemers zijn werkzaam binnen een district van het UWV WERKbedrijf;
 3. Alle ontslagen vallen binnen een periode van 3 maanden.

Voorbeeld
Joost werkt bij bedrijf F. uit Harderwijk. Bedrijf F is failliet gegaan dus alle werknemers staan op straat. Dit betekent dat Joost wordt ontslagen, en met hem ook zijn andere collega’s. Hier is dus sprake van collectief ontslag aangezien aan bovenstaande drie voorwaarden is voldaan.

Krijg ik vergoeding bij collectief ontslag?

Ja, het is gebruikelijk dat je een transitievergoeding of een ontslagvergoeding krijgt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je oude loon en de werkloosheidsuitkering.

Advocaat en overgang van onderneming en reorganisatie

Overgang van onderneming en reorganisaties zorgen voor de werknemers voor veel onzekerheid. Door middel van de Wet overgang van onderneming heeft de wetgever getracht om de werknemers zoveel mogelijk te beschermen. Ook bij een reorganisatie kan door middel van een Sociaal Plan vooraf duidelijk worden wat de positie van de werknemers gaat zijn tijdens de reorganisatie. Mocht het zo zijn dat er geen Sociaal Plan is opgesteld, dat je onterecht wordt ontslagen of dat er zich een ander probleem voordoet, dan kun je je vragen altijd voorleggen aan onze advocaten.

Plaats opdracht