• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Werknemers & zzp'ers

Werknemers & zzp'ers

In een arbeidsovereenkomst (vgl. overeenkomst van opdracht voor zzp’ers) staan de afspraken tussen werkgever en -nemer opgesomd.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Werknemers en Zzpers

Werknemers & zzp’ers

Wat is het loon, hoeveel vakantiedagen heeft de werknemer, afspraken rondom geheimhouding, een concurrentie- en relatiebeding, de bonusregeling, de duur van het arbeidscontract (bepaalde of onbepaalde tijd), een eindejaarsuitkering, pensioen, reiskostenvergoeding enzovoort. Artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek hanteert, in het eerste lid, de volgende definitie: de arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

In dienst wil zeggen dat er sprake is van een gezagsverhouding. Voor de rechter een belangrijk punt als de vraag voorligt of sprake is van arbeidsovereenkomst. En dit is tegenwoordig nogal eens aan de orde. Zzp’ers zijn vandaag de dag geregeld ‘verkapte werknemers’. De rechter kan dan oordelen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien. Laat je daarom goed – dat wil zeggen: door een gespecialiseerde advocaat – informeren over de arbeidsovereenkomst die jij je werknemers voorlegt. En, als je zzp’ers inschakelt voor jouw onderneming, over de overeenkomst van opdracht. Hoe moet deze worden vormgegeven? En wat mag je een opdrachtnemer wel en niet laten doen?