• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Ontslag

Jij wenst een werknemer te ontslaan? Laat je goed en op tijd informeren door een advocaat met kennis van zaken.

Plaats direct je vraag

Advocaat Werkgever Ontslag

Ontslag en advocaat

Ontslag kent vele vormen. Er is het welbekende ontslag op staande voet. Je wenst een werknemer per direct de laan uit te sturen, omdat je hiervoor dringende redenen hebt. Of er is sprake van ontslag van rechtswege, ontslag om reden van niet-functioneren, ontslag bij ziekte, ontslag om bedrijfseconomische redenen. Of, laatste voorbeeld, ontslag met wederzijds goedvinden. Je beëindigt in goed overleg met je werknemer de arbeidsovereenkomst. Laat je wel vooraf informeren door een advocaat! We bespreken hier kort de meest voorkomende ontslagvormen.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt een optie als jouw bedrijf vanwege bijvoorbeeld teruglopende inkomsten arbeidsplaatsen moet schrappen. Of wanneer het bedrijf (deels) vertrekt naar het buitenland, of de werknemers overbodig geworden zijn door de toenemende automatisering, etc. Onder voorwaarden kan dan een ontslag om bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd.

Je kunt ook besluiten direct ontslag voor een werknemer aan te vragen bij het UWV. Een werknemer zal in de regel tegen de ontslagaanvraag verweer voeren. Dit kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag (door het UWV) of je moet vanwege het gevoerde verweer een hogere ontslagvergoeding meegeven. Dat is niet wat je wilt. Het is daarom van belang om je vooraf goed te laten informeren. ‘Dossier opbouwen’ is hierbij het toverwoord.   

Ontslag met wederzijds goedvinden is de milde variant van afscheid van een werknemer. Zowel jij als je werknemer zijn het erover eens dat het beter is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Er dient dan een vaststellingsovereenkomst te worden opgesteld. Hierin worden de afspraken vermeld met betrekking tot het ontslag. Afgesproken wordt bijvoorbeeld hoe de afwikkeling van het leasecontract van de auto plaatsvindt, wat de precieze einddatum is van de werkzaamheden, welke afspraken gelden in het kader van een eventuele uitkering etc. Om addertjes onder het gras – werknemer heeft zich allicht laten informeren door een jurist of advocaat – te voorkomen is het verstandig een advocaat te laten meelezen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Je hebt een of meerdere werknemers ontslagen of bent van plan dat te doen?

Leg direct je vraag voor aan een advocaat