• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bestuurdersaansprakelijkheid, hoe zit dat precies?

Bestuurdersaansprakelijkheid, hoe zit dat precies?

Bestuurdersaansprakelijkheid, hoe zit dat precies?

Plaats direct je vraag

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Een NV of een BV heeft een of meerdere bestuurders. Er zijn verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid:

  • Interne bestuurdersaansprakelijkheid: In dit geval is het bestuur aansprakelijk tegenover de BV of NV zelf. Hierbij moet er sprake zijn van ‘ernstig verwijtbare onbehoorlijke taakvervulling’.
  • Externe bestuurdersaansprakelijkheid: Het bestuur is aansprakelijk tegenover iemand buiten de BV of NV. In dit geval ben je als bestuurder aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad die je hebt gepleegd.
  • Dividenduitkeringen: Ook hierbij moet het gaan om een ‘ernstig verwijt’. Een bestuurder is in dit geval aansprakelijk wanneer hij dividend heeft uitgekeerd terwijl er nog opeisbare schulden zijn.
  • Jaarrekening: Als een bestuurder in een jaarrekening of bestuursverslag een oneerlijk beeld van de toestand van de onderneming heeft geschetst en hierdoor een derde aantoonbaar is geschaad dan bestaat hiervoor aansprakelijkheid van het bestuur.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

In geval van een faillissement is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Wel is hiervoor een vereiste dat het faillissement in grote mate is veroorzaakt door onbehoorlijk gedrag van de bestuurder(s). Ook ex-bestuurders die wel hun taak onbehoorlijk hebben verricht worden aansprakelijk gesteld.

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting

Het is in principe niet van belang voor aansprakelijkheid of u voor uw bestuursfunctie wordt betaald. Dit betekent dat er ook bij een stichting interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid bestaat. In 2014 is de aansprakelijkheid voor bestuurders van stichtingen en verenigingen gelijkgetrokken met de aansprakelijkheid van bestuurders van een BV of NV om zo de kwaliteit van het bestuur van stichtingen en verenigingen te verbeteren.

Word je als bestuurder aansprakelijk gesteld voor een faillissement?

Leg direct je vraag voor aan een advocaat