• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Het arbeidsrecht: wat valt hieronder en wat te doen bij een conflict?

Het arbeidsrecht: wat valt hieronder en wat te doen bij een conflict?

Het arbeidsrecht kom bij veel werksituaties om de hoek kijken. Denk aan het geval dat je plots wordt ontslagen door je werkgever of dat je ruzie met je werkgever krijgt over de hoogte van je loon. Je hebt als werknemer verschillende rechten op grond van het arbeidsrecht waar je dan gebruik van kunt maken. In deze blog zullen de belangrijkste aspecten van het arbeidsrecht en de stappen die je kunt zetten als je er met je werkgever niet uitkomt, worden besproken.

Het arbeidsrecht: wat valt hieronder en wat te doen bij een conflict?

Plaats direct je vraag

Wat is nou precies het arbeidsrecht en waarom bestaat dit recht?

In essentie regelt het arbeidsrecht de juridische verhouding tussen werkgevers en werknemers. Als je als werknemer bij een werkgever aan de slag gaat, ontstaat er een arbeidsrelatie en gaat het arbeidsrecht een rol spelen. Dit recht regelt alle kwesties rondom het ontslag, je loon en de arbeidsvoorwaarden. Het maakt onderdeel uit van het sociaal recht. Voorbeelden van wetten die te maken hebben met het arbeidsrecht zijn de Wet gelijke behandeling en de Arbeidsomstandighedenwet. Het arbeidsrecht is een belangrijk recht, aangezien het de zwakkere positie van de werknemer beschermd tegen de dominante positie van de werkgever door de werknemer bepaalde rechten toe te kennen, zoals het recht op vakantiedagen.

Wat zijn de belangrijkste rechten die voortvloeien uit het arbeidsrecht?

Ten eerste regelt dit recht jouw rechten als werknemer bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een voorbeeld hiervan is het recht op een ontslagvergoeding. Dit is een financiële vergoeding die je ontvangt van je werkgever bij ontslag. Op het moment dat je als werkgever de arbeidsovereenkomst wil stoppen, dient er onderhandeld te worden tussen partijen over deze ontslagvergoeding en over andere eventuele andere rechten. Hetgeen er uit deze onderhandelingen komt, wordt meestal vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst. Een ander belangrijk recht wat voortvloeit uit het arbeidsrecht, specifieker uit de Wet werk en zekerheid, is de automatische overgang van een tijdelijk contract naar een vast contract bij het overschrijden door opeenvolgende tijdelijke contracten van de termijn van twee jaar. Dit recht is door de wetgever ingevoerd zodat werkgevers worden gestimuleerd om mensen een vast contract aan te bieden.

Voorbeeld
Maarten werkt al vele jaren bij de Bakker om de hoek en heeft een vast contract. Sinds kort heeft de bakker een nieuwe eigenaar en Maarten kan het hier niet zo goed mee bezig. Op een regenachtige dinsdag krijgen Maarten en de nieuwe eigenaar ruzie en deze loopt uit in een vechtpartij. Na dit voorval wil de nieuwe eigenaar Maarten ontslaan. Maarten vraagt zich af wat hij nu het beste kan doen en wat zijn rechten zijn.

Welke oplossingen zijn er bij een conflict met je werkgever?

Het verdient altijd de voorkeur om eerst een goed gesprek met je werkgever te voeren om te kijken of dit uitkomst biedt. Als dit nergens toe leidt, kan je altijd contact opnemen met een juridisch specialist met ervaring die je kan adviseren of je kan helpen bij een eventuele zaak bij de rechter. Wil je niet naar de rechter stappen? Dan kan je er ook voor kiezen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Het moet dan wel gaan om een geval van seksuele intimidatie, agressie of discriminatie.

Plaats direct je vraag