• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Huiselijk geweld is niet normaal! Wanneer je huis geen thuis meer is: schakel een advocaat in!

Huiselijk geweld is niet normaal! Wanneer je huis geen thuis meer is: schakel een advocaat in!

Huiselijk geweld is niet normaal! Wanneer je huis geen thuis meer is: schakel een advocaat in!

Het houdt niet op…

…niet vanzelf. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand die zich in je huiselijke kring bevindt. Hieronder valt lichamelijke geweldpleging, maar ook seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Verdachten van huiselijk geweld zijn bijvoorbeeld (ex-)partners, gezins- en familieleden en huisvrienden. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vrouwen en kinderen zijn, maar ook mannen of ouderen. Laat je niet verwarren door de term ‘huiselijk’: het hoeft namelijk niet te gaan om geweld binnenshuis, de relatie tussen de personen waartussen het geweld plaatsvindt is van belang. Het is van belang om te weten wanneer sprake is van huiselijk geweld, omdat huiselijk geweld anders bestraft wordt dan normale geweldsdelicten.

Ieder jaar telt Nederland zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is dit de meest omvangrijke vorm van geweld die de Nederlandse samenleving kent. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar is bijna de helft weleens slachtoffer geweest van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring (bron: blijfgroep.nl, 2016).

Corrigerende tik

Vroeger vond men het ‘normaler’ om thuis een corrigerende tik te geven. Tegenwoordig is dit echter verre van normaal. Slaat uw vrouw, dan blijft ze trouw? Onzin! Is in jouw kring, of in een kring die dichtbij je staat, sprake van huiselijk geweld? Laat het dan stoppen. De gedachte bestaat dat er niets tegen huiselijk geweld te doen is, omdat het slecht te bewijzen is. Een strafadvocaat kan je helpen hier iets tegen te doen. Een advocaat kan samen met jou de juiste bewijzen zoeken en samen met jou aangifte doen tegen de dader.

In Rusland denkt men hier echter anders over. De relatie tussen de ouder en het kind is gebaseerd op de autoriteit van de vader en de moeder. Daar hoort volgens de Russische parlementariër Jelena Mizoelina een corrigerende tik bij, zonder gevolgen voor de ouders. Tenzij de verwondingen leiden tot een ziekenhuisbezoek, zal de dader van het huiselijk geweld daar niet vervolgd kunnen worden (bron: Trouw, 2017).

Actie ondernemen

Wil je niet meer wachten tot het moment dat je genoeg bewijs hebt verzameld en is de situatie naar jouw mening zo dreigend, dat je niet meer thuis kan wonen? Dan kan je de politie inschakelen. Soms treft de politie een dreigende situatie aan, maar zijn nog geen strafbare feiten gepleegd en is niet genoeg bewijs voor het feit dat die strafbare feiten eerder wel gepleegd zijn. De politie kan dan niet overgaan tot aanhouding of vervolging. De politie kan de dader wel een huisverbod geven voor 10 dagen. Hiermee heeft de politie de mogelijkheid om in zo’n situatie in te grijpen. Dit brengt de veiligheid in het huis weer terug. Tijdens die periode geldt niet alleen een huisverbod, maar ook een contactverbod. Als dit verbod wordt overtreden kan een gevangenisstraf van maximaal twee jaren worden opgelegd.

Gevolgen huiselijk geweld

Huiselijk geweld wordt bestraft aan de hand van een aantal strafbare feiten die in het Wetboek van Strafrecht staan. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat het om huiselijk geweld gaat. Een voorbeeld: voor mishandeling staat, op grond van artikel 300 Wetboek van Strafrecht, een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Voor mishandeling van een gezinslid wordt de maximumstraf voor mishandeling met een derde verhoogd. In dit geval kan dus een gevangenisstraf van maximaal vier jaar opgelegd worden. Hoe zwaarder het delict, hoe hoger de straf oploopt.

De verwachting is dat vooral vrouwen slachtoffer zijn van huiselijk geweld. In Nederland worden echter steeds meer mannen jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld dan over het algemeen wordt aangenomen. Vier op de tien slachtoffers van huiselijk geweld is namelijk een man. De daders zijn bijna altijd mannen (in 83 procent van de gevallen) (bron: NOS, 2016).

Bewijs

Het allerbelangrijkst is dat jij het huiselijk geweld kan bewijzen. Hierbij zijn foto-, film- en geluidopnames het allerbest. Het kan echter ook helpen om je doktersafspraken etc. te documenteren. Hebben je buren op een avond wat gehoord en daarover geklaagd? Dan kun je hen als getuigen gebruiken. Stukgeslagen interieur? Alles kan in je voordeel werken. Een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht kan je op de juiste manier begeleiden tijdens het proces. Je advocaat kan je wijzen op je rechten en plichten en kan ervoor zorgen dat jij alles uit je zaak kan halen. Daarbij kan je advocaat je helpen oude bewijzen te verzamelen en nieuwe bewijzen te vergaren. In de rechtbank zal je advocaat voor je pleiten in jouw voordeel. Je advocaat kan je op de juiste manier adviseren, waardoor je achteraf niets te weinig maar ook niets teveel hebt gezegd. Je advocaat zal met je meedenken en zorg dragen voor een goeie afloop van de zaak.

Een advocaat voor nop

Ben je bang dat een advocaat je te veel gaat kosten? Naast advocaten die werken op tarief hebben wij ook advocaten in ons netwerk die werken op toevoeging. Wanneer jouw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens valt heb jij recht op een advocaat op toevoeging, ook wel pro deo advocaat. In dit geval betaal jij alleen een eigen bijdrage, wat vaak een fractie is van het totaalbedrag. De rest van de advocaatkosten wordt door de overheid vergoed.

Ben jij of ken jij iemand die slachtoffer is van huiselijk geweld? Wacht niet langer en onderneem actie! Klik hier voor een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht. Wil je liever met iemand persoonlijk in contact komen? Bel dan: 088 - 833 88 88.