• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

In quarantaine door Corona: Moet mijn werkgever volledige loon doorbetalen?

In quarantaine door Corona: Moet mijn werkgever volledige loon doorbetalen?

In quarantaine door Corona: Moet mijn werkgever volledige loon doorbetalen?

Plaats direct je vraag

De rechten van de werknemer tijdens de Coronacrisis

Eerder schreven we een blog over het effect van de Coronacrisis op het arbeidscontract. Conclusie was dat de werkgever een werknemer niet zomaar mag ontslaan door de effecten van de crisis. Zéker niet als die werkgever gebruik maakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Op basis van die regeling moest in beginsel ook het volledige loon worden betaald, in het geval dat er minder werk was voor het personeel. Ook stelden we vast dat de crisis in principe geen invloed heeft op de WW-uitkering.

Nog niet helemaal duidelijk was wat de rechten zijn van de werknemer die in verplichte quarantaine moet. Hoewel de meeste bedrijven in die periode (meestal rond de twee weken) werknemers gewoon doorbetalen, zijn er ook ondernemingen die loon inhouden wanneer een personeelslid in thuisquarantaine moet. Een recente uitspraak van de rechter heeft hier meer juridische duidelijkheid over gegeven en heeft tot gevolg dat de werknemer sterk staat.

Quarantaine en loonbetaling

Dit is de casus die zich recentelijk voordeed bij de rechtbank in Limburg. Een werknemer had contact gehad met een persoon die vermoedelijk besmet was met het Coronavirus en ging ten gevolge daarvan niet naar het werk. Hij kon wel gewoon thuis zijn werkzaamheden verrichten. Na een paar dagen ging hij weer werken op locatie. Toen kreeg zijn partner echter het Coronavirus en moest hij wederom in quarantaine, ditmaal verplicht.

De werkgever accepteerde dit niet en verzocht hem dringend om op locatie te komen werken. De werknemer gaf geen gehoor en bleef thuis werken. Ten gevolge hiervan hield de werkgever tijdens maart 30% van de loon in en in april maar liefst 50%. Dit terwijl het personeelslid in kwestie gewoon thuis zijn werkzaamheden verrichtte. Deze besloot hierdoor naar de rechter te stappen.

Hoofdregel: werknemer heeft tijdens quarantaine recht op volledige loon

De rechter begint met het herhalen van de relevante hoofdregel volgend uit artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin is bepaald dat een werkgever in het geval dat een werknemer het werk geheel of gedeeltelijk niet heeft kunnen uitvoeren gewoon het volledige loon moet blijven doorbetalen. Uitzondering hierop is als het niet verrichten van het werk voor risico van de werknemer behoort te komen. De bewijslast hiervoor rust op de werkgever. Deze moet dan dus aantonen dat de werkgever niet werkt, terwijl dit wel mogelijk was geweest of is.

Vervolgens stelt de rechter vast dat wanneer een werknemer in thuisisolatie moet vanwege het Coronavirus, dit niet binnen de risicosfeer van de werknemer valt. Deze persoon geeft met het thuisblijven namelijk simpelweg gehoor aan een maatregel die de overheid heeft gegeven. Zeker wanneer de thuisisolatie verplicht is als deze bijvoorbeeld zelf besmet is, geldt dat het niet werken niet voor risico van de werknemer valt. De werkgever moet dan dus ook gewoon het volledige loon blijven doorbetalen. De rechter bepaalde in de genoemde casus dat de werkgever ook geen wachtdagen op het loon mocht inhouden, omdat de werknemer niet ziek was en thuis door kon blijven werken. De rechter in kwestie oordeelt dat de werkgever al het achterstallige loon alsnog moet betalen aan de werknemer die in thuisquarantaine heeft gewerkt.

In welke situaties hoeft geen volledig loon uitbetaald te worden?

Door deze uitspraak staat de werknemer die in quarantaine moet dus sterk; hij of zij heeft in principe gewoon recht op volledige uitbetaling van het loon. Toch betekent dit niet dat de werknemer in alle gevallen recht heeft op het volledige loon. De rechter benadrukt namelijk dat dit per situatie moet worden beoordeeld. Er kunnen zodoende omstandigheden zijn waarin het personeelslid niet de volledige loon hoeft te ontvangen.

Een voorbeeld van zo’n omstandigheid is dat een werknemer in quarantaine moet en weigert het werk thuis te verrichten, terwijl dit wel mogelijk is. De werkgever mag de werknemer hierop wijzen. Hierbij is relevant dat de werkgever een onderzoeksplicht heeft naar de situatie van personeel in quarantaine. Wanneer er getwijfeld wordt over of er wel sprake is van ziekte, kan de werkgever bijvoorbeeld doktersverklaringen of verklaringen van huisgenoten opvragen. Mocht uit dat onderzoek blijken dat de werknemer niet werkt terwijl dat wel mogelijk is, dan kan er eventueel voor gekozen worden om loon in te houden. Zonder dit onderzoek is dit in beginsel onrechtmatig.

Moet de werkgever ook volledige loon betalen als ik in quarantaine moet na een reis naar een risicoland?

Wanneer je reist naar een ‘oranje’ of ‘rood’ land, moet je daarna verplicht tien dagen in thuisquarantaine. Hoe zit het dan met de betaling van het loon? Dit is ook een voorbeeld van een geval dat voor risico van de werknemer valt. Mocht de werknemer niet thuis kunnen werken, dan is de werkgever gerechtigd om loon in te houden. Wanneer er wel thuis gewerkt kan worden, ligt dit anders. Dan moet per situatie worden beoordeeld of de werkgever enig loon mag inhouden. Overigens mag een werkgever werknemers niet verbieden om naar risicolanden te reizen. Wel wordt aan werkgevers geadviseerd om hun personeel te wijzen op de gevolgen van het reizen naar een risicoland (eventueel het niet uitbetalen van het loon).

Een advocaat bij geschillen met een werkgever door quarantaine

Heb je te maken gehad met thuisquarantaine en heeft dit gevolgen gehad voor je loon? Laat je dan koppelen aan een advocaat. De kans is namelijk zeer groot dat je gewoon recht hebt op uitbetaling van het volledige loon. Zeker als je thuis werkzaamheden hebt verricht, maar ook wanneer je dit door ziekte niet hebt kunnen doen.

Ook bij andere vragen gerelateerd met arbeid en het Coronavirus kunnen advocaten arbeidsrecht je goed van dienst zijn. Ben je bijvoorbeeld ontslagen tijdens de crisis? Of heeft je werkgever je op een andere manier benadeeld? Dan is de kans groot dat het loont om een advocaat naar je situatie te laten kijken. Zo sta je juridisch sterk en kan je ervoor zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

Neem dus contact met ons op en wij koppelen je binnen een dag aan een gespecialiseerde en ervaren advocaat.

Plaats direct je vraag