• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

WW

De Werkloosheidswet (WW) is een werknemersverzekeringen. Deze verzekering regelt dat werkloze werknemers (die voldoen aan de weken-eis en beschikbaar zijn voor arbeid, zie hieronder), een werkloosheidsuitkering krijgen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat WW

Wat houdt de werkloosheidsuitkering in?

Het UWV regelt alles omtrent de werkloosheidsuitkering. Er zijn vier eisen die het UWV stelt. Je moet aan alle eisen voldoen om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering.

 1. Je moet verzekerd zijn;
 2. Je moet werkloos zijn;
 3. Je voldoet aan de weken-eis;
 4. De werkloosheid is niet je eigen schuld.

Heb je vragen over een van de eisen van het UWV? Of wil je meer weten over de eisen die gesteld worden? Dan kun je contact met ons opnemen. Wij zorgen voor een goede match met een advocaat.

Hieronder worden de eisen van het UWV nader toegelicht:

1. Je moet verzekerd zijn

Je bent automatisch verzekerd als je een arbeidsovereenkomst bij een werkgever hebt of hebt gehad. Soms ben je wel in loondienst, maar ben je toch niet verzekerd voor de WW. Denk hierbij aan de volgende situaties:

Andersom kan ook: je bent niet in loondienst, maar wel voor de WW verzekerd. Denk aan de volgende situaties:

 • Je hebt een bijzonder dienstverband; 
 • Je was zelfstandige, maar nu niet meer. Voordat je als zelfstandige aan de slag ging, was je in loondienst.

Het maakt voor de WW-uitkering niet uit of er daadwerkelijk WW-premies zijn afgedragen.

Voorbeeld
Gerard uit Hilversum is 72. Hij vindt zijn werk nog steeds erg leuk, en daarom is hij niet hij nog met pensioen gegaan. Hij wordt werkloos en vraagt een WW-uitkering aan. Gerard was wel in loondienst, maar niet verzekerd voor de WW. Daarom ontvangt hij geen WW-uitkering. Wil je zeker weten dat je verzekerd bent voor de WW? Of heb je een vraag over de verzekering? Neem gerust contact met ons op.

2. Je moet werkloos zijn

Om voor de wet als werkloos te worden beschouwd moet je voldoen aan drie eisen:

 1. Je bent voor tenminste vijf uur per week ontslagen. Ben je voor minder uur per week ontslagen? Dan heb je geen recht op een WW-uitkering. Bij oproepkrachten en uitzendkrachten wordt er gekeken naar het gemiddelde aantal gewerkte uren van het afgelopen jaar;

Voorbeeld
Marianne uit Assen werkt 38 uur per week in loondienst. Haar werkgever vertelt haar dat ze vanaf nu nog maar 35 uur per week gaat werken. 38 - 35 = 3 uur. Ze is dus voor 3 uur per week ontslagen. Marianne is gedeeltelijk werkloos geworden (voor 3 uur), ze kan nog 35 uur per week blijven werken en krijgt dus geen WW-uitkering.

      2. Je werkgever mag niet verplicht zijn om je loon door te betalen. Het UWV gaat er altijd vanuit dat de                        correcte opzegtermijn is gehanteerd;

      3. Je moet je nieuwe baan accepteren. Ben je niet beschikbaar? Dan heb je ook geen recht op een                                WW-uitkering.

Wil je meer weten over bovenstaande eisen? Of weet je niet zeker of je aan bovenstaande eisen voldoet? Onze advocaten kunnen antwoord geven op jouw vragen.

3. Je voldoet aan de weken-eis

De weken-eis brengt met zich mee dat je in de 36 weken voordat je werkloos werd, minstens 26 weken moet hebben werkt. De 26 weken hoeven niet aaneengesloten te zijn, het gaat erom dat in die 36 weken er in totaal minstens 26 weken is gewerkt. Let op! Voor filmmedewerkers, musici en artiesten wordt een uitzondering gemaakt: zij moeten in 39 weken voorafgaand aan hun werkloosheid 16 weken hebben gewerkt.

Wanneer is er sprake van een gewerkte week?

Van een gewerkte week is sprake als je 1 dag in de week hebt gewerkt, en deze dag hoeft geen hele dag te zijn. Een week kan maar één keer worden meegeteld voor de weken-eis. Stel dat je ziek bent geworden, arbeidsongeschikt was of met onbetaald verlof was, dan worden deze weken (maximaal 78 weken) opgeteld bij de periode bij 36 weken.

Voorbeeld
Reinout uit Wintersbergen heeft in de periode van 36 weken slechts 20 weken gewerkt. Hij was echter wel 7 weken ziek. De weken dat Reinout ziek was, worden opgeteld bij de 36 weken. Dus: 36 + 7 = 43 weken. Bij Reinout wordt er dus naar de 43 weken voorafgaand aan zijn werkloosheid gekeken, hij moet dus in deze 43 weken 26 weken hebben gewerkt.

Ben jij arbeidsongeschikt geweest voorafgaand aan de weken dat je werkloos was? Of was je met onbetaald verlof? Of ben je ziek geworden? Het is logisch als je vragen hebt over jouw situatie met betrekking tot de weken-eis. Je kan ons altijd benaderen om zo in contact te worden gebracht met een advocaat.

4. De werkloosheid is niet je eigen schuld

Als laatste eis is er gesteld dat je niet verwijtbaar werkloos mag zijn. Als jij de arbeidsovereenkomst hebt beëindigd, dan ben je niet verwijtbaar werkloos. Is het niet duidelijk wie de overeenkomst heeft opgezegd, dan zal het uitgangspunt zijn dat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd.

Ben ik verwijtbaar werkloos als ik instem met mijn ontslag?

Op het moment dat je werkgever jou wil ontslaan, dan moet jij daarmee instemmen, bijvoorbeeld door de beëindigingsovereenkomst te ondertekenen. Dit zal geen negatieve gevolgen hebben voor je WW-uitkering. Sta jij op het punt om je beëindigingsovereenkomst te ondertekenen? Laat deze overeenkomst altijd door een advocaat lezen!

Wanneer ben ik verwijtbaar werkloos?

Je bent in de volgende situaties verwijtbaar werkloos:

 • Je hebt je misdragen. Je bent bijvoorbeeld op staande voet ontslagen;
 • Je hebt zelf ontslag genomen zonder dat hiertoe echt een reden was die zwaar telt.

Heb je het idee dat je verwijtbaar werkloos bent en heb je daar vragen over? Of heb je vragen over je beëindigingsovereenkomst? Wij kunnen je helpen, onze advocaten geven advies op maat. 

Heb ik nog plichten tijdens mijn werkloosheidsuitkering?

Jazeker. Het UWV controleert of je je aan je plichten houdt. Doe je dit niet, dan kan je uitkering tijdelijk minder worden of worden gestopt.

 • Je moet je inschrijven als werkzoekende bij UWV (dit kan via internet). Dit doe je uiterlijk op de tweede dag van je werkloosheid;
 • Je vraagt binnen een week na je eerste werkloosheidsdag de WW-uitkering aan;
 • Je geeft op tijd wijzigingen over je persoonlijke situatie door;
 • Je solliciteert actief en aanvaard passend werk; 
 • Je werkt mee aan een eventuele (om)scholing of opleiding;
 • Je werkt mee aan een re-integratieplan;
 • Je mag de controlevoorschriften niet overtreden.

Advocaat WW

Wanneer begint en eindigt mijn Werkloosheidsuitkering?

Wanneer begint mijn WW-uitkering?

Het UWV bepaalt aan de hand van de voorwaarden of je aanspraak maakt op de WW-uitkering. Het UWV bepaalt aan de hand van je eerste dag waarop je werkloos bent ook wanneer je uitkering ingaat. De eerste dag is de dag in de kalenderweek waarop je uren verloren zijn gegaan.

De WW-uitkering bestaat eigenlijk uit twee uitkeringen, namelijk de basisuitkering en de verlengde uitkering.

Wat is de basisuitkering?

Als je de laatste 36 weken voordat je werkloos werd minstens 26 weken hebt gewerkt, dan ontvang je in ieder geval twee maanden 75% van je dagloon en daarna een maand 70% van je dagloon (voor de berekening van je dagloon, zie Ziektewet).

Wat is de verlengde uitkering?

Heb je in de vijf jaar voor het jaar dat je werkloos werd vier jaar of meer gewerkt, dan kan je aanspraak maken op de verlengde WW-uitkering. Het aantal kalenderjaren dat je hebt gewerkt bepaalt hoe lang je de uitkering krijgt. In tenminste 4 kalenderjaren moet je minimaal 52 dagen loon hebben ontvangen (1998-2013). Vanaf 2013 telt een kalenderjaar mee als je in het jaar minstens 208 uur hebt gewerkt.

Hoe wordt mijn arbeidsverleden berekend?

Je feitelijke en fictieve arbeidsverleden wordt bij elkaar opgeteld.

 • Feitelijk arbeidsverleden. De jaren waarin je minstens 52 dagen loon hebt ontvangen worden bij elkaar opgeteld;
 • Fictieve arbeidsverleden. Er wordt gekeken naar het jaar dat je 18 werd tot 1998. Je fictieve arbeidsverleden wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 1998 - (geboortejaar) - 18 = fictief arbeidsverleden.

Voorbeeld fictief arbeidsverleden
Sanne uit Giethoorn is 55 jaar. Ze raakt in 2016 werkloos. 1998 - 1961(geboortejaar) - 18 = 19. Sanne’s fictieve arbeidsverleden bestaat dus uit 19 jaren.

Hoe lang krijg ik de WW uitkering?

De duur van je WW-uitkering kun je berekenen door je feitelijke arbeidsverleden + je fictivieve arbeidsverleden op te tellen.

Voorbeeld duur WW-uitkering
Sanne’s fictieve arbeidsverleden is hierboven uitgewerkt, namelijk 19 jaren. Haar feitelijke arbeidsverleden kan als volgt uitgerekend worden. In de jaren 1998 - 2013 heeft Sanne steeds minimaal 52 loon ontvangen. Haar arbeidsverleden tot 2012 is dus 15 jaren. Vanaf 2013 heeft Sanne ook steeds meer dan 208 uren per jaar gewerkt. Haar arbeidsverleden van 2013 tot 2015 is dus 2 jaar, 2016 telt niet mee. Haar totale arbeidsverleden is dus 19 + 15 + 2 = 36 maanden. Sanne krijgt dus 36 maanden een WW-uitkering.

Wat gebeurt er met mijn WW-uitkering als ik ziek word?

De eerste drie maanden (13 weken) loopt je WW-uitkering door. In principe blijf je gewoon doorgaan met solliciteren, tenzij je verzekeringsarts beslist dat dat niet meer hoeft. Ben je na drie maanden nog steeds ziek? Dan word je WW-uitkering omgezet in een Ziektewet-uitkering (Zie Ziektewet).

Heb je vragen over een van de bovenstaande onderwerpen? Of verkeer jij in zo’n soort situatie? Onze advocaten staan klaar om jou te helpen.

Hoe hoog is de Werkloosheidsuitkering?

Zoals hierboven omschreven ontvang je de eerste twee maanden 75% van je dagloon. Vanaf drie maanden en meer ontvang je 70% van je dagloon. Voor de berekening van je dagloon, zie Ziektewet.

Wat is het garantiedagloon?

Op het moment dat je werkloos bent maar een baan krijgt bij een andere werkgever, dan kan het zijn dat je minder gaat verdienen. Stel dat je daarna opnieuw werkloos wordt, dan geldt het garantiedagloon. Het oude, hogere inkomen wordt door het UWV als basis genomen voor je WW-uitkering.

Zijn er inkomsten die invloed hebben op de hoogte van mijn WW-uitkering?

Ja, die zijn er. Denk hierbij aan inkomsten uit een ouderdomspensioen of de inkomsten die je ontvangt voor stage of omscholing. Deze inkomsten worden afgetrokken van je WW-uitkering.

Werkloosheidsuitkering en advocaat

Het verzekeringsrecht is een complex gedeelte van de wet en het is daarom logisch als er onduidelijkheid ontstaat over jouw situatie. Het is verstandig om op tijd een advocaat in te schakelen. Je kan bij ons altijd terecht voor je vragen. Onze advocaten hebben de juiste expertise om jou te helpen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat