• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

WAO, WAZ & WAZO

Als je langdurig ziek wordt en daarom niet kunt werken kan je een hoop inkomsten mislopen. Daarom zijn de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) ingevoerd.

Plaats direct je vraag

Advocaat WAO, WAZ & WAZO

Wat is WAO en kom ik hiervoor in aanmerking?

Als je langdurig ziek wordt kan je in aanmerking komen voor de WAO. De WAO geldt echter alleen nog voor mensen die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt werden vanwege langdurige ziekte. Een alternatief voor de WAO-uitkering is een WIA-uitkering.

Als je op dit moment geen WAO-uitkering hebt, maar eerder wel een WAO-uitkering had dan is het het mogelijk dat je opnieuw een WAO-uitkering krijgt.

Hoe hoog is de WAO en voor hoe lang kan ik dit krijgen?

Er zijn twee soorten WAO-uitkeringen, waarvan de hoogte verschilt:

  • Tijdelijke loondervingsuitkering WAO: Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je ouder bent dan 33 jaar. De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op basis van het voormalige loon dat je verdiende. Als je volledig arbeidsongeschikt bent kan je maximaal 75% van je voormalige dagloon uitgekeerd krijgen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid krijg je een lager percentage uitgekeerd. Hoe lang je een loondervingsuitkering krijgt hangt af van je leeftijd op de dag dat je een WAO-uitkering krijgt.
  • Vervolguitkering WAO: Nadat je tijdelijke loondervingsuitkering verloopt kan je een vervolguitkering krijgen. Deze uitkering is lager dan de loondervingsuitkering omdat de hoogte van de uitkering niet meer volledig wordt bepaald door het voormalige dagloon. Je komt in aanmerking voor de vervolguitkering zolang je situatie niet veranderd en je voldoet aan de voorwaarden.

Kom ik in aanmerking voor een WAZ?

Ook voor een WAZ-uitkering kan je alleen nog in aanmerking komen als je voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt bent geworden door langdurige ziekte. Ook hier geldt dat indien je al eerder een WAZ-uitkering gehad je deze opnieuw kunt krijgen.
De WAZ-uitkering is bedoeld voor zelfstandigen. Je bent een zelfstandige als je bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebt. Belangrijk is dat je geen arbeidsovereenkomst hebt maar wel betaald werk doet. Hoe hoog de WAZ-uitkering is hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Zo krijg je bij 80% arbeidsongeschiktheid of meer een uitkering van 75% van de WAZ-grondslag. De WAZ kan maximaal het minimumloon bedragen.

Voorbeeld
Martijn verdiende officieel 2500 euro. Door zijn arbeidsongeschiktheid verdient hij nog maar 1500 euro. Hij verdient door zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dus 1000 euro minder. Dit is 40% van zijn volledige loon. Martijn is dus voor 40% arbeidsongeschikt. Volgens de richtlijnen van de WAZ-uitkering krijgt iemand die tussen de 35% en de 45% arbeidsongeschikt is een WAZ-uitkering van 28% van de WAZ-grondslag.

Kan ik een WAZO krijgen tijdens mijn zwangerschap?

WAZO staat voor Wet arbeid en Zorg Je hebt in bepaalde situaties recht op een WAZO-uitkering tijdens je zwangerschap:

  • Als je in dienst bent bij een werkgever. Het is de bedoeling dat je werkgever deze uitkering voor je aanvraagt. Meestal wordt de WAZ-uitkering dan door het UWV aan de werkgever betaalt, waarna de werkgever dit aan jou betaalt.
  • Als je al een Ziektewet-, WW-, of loongerelateerde WGA-uitkering krijgt dan heb je als je zwanger bent ook recht op een WAZ-uitkering.

Als je een WAO-, Wajong, IVA-, loonaanvullings- of vervolguitkering krijgt dan krijg je geen aparte zwangerschaps- en bevallingsuitkering want dan loopt je uitkering gewoon door tijdens de zwangerschap.

Plaats direct je vraag