• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Wajong

De Wajong is een volksverzekering. Deze verzekering wordt uitgekeerd aan personen die zijn verzekerd als zij voor hun zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt zijn geworden.

Ook wordt er uitgekeerd als je tussen je achttiende en dertigste verjaardag arbeidsongeschikt bent geworden en je daarvoor minstens zes maanden een opleiding hebt gevolgd. 

Plaats direct je vraag

Advocaat Wajong

Wat is de Wajong?

Het UWV bepaalt of je een Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidvoorziening jonggehandicapten)-uitkering krijgt. Het kabinet probeert met de Participatiewet te bereiken dat mensen met een arbeidsbeperking sneller en makkelijker aan het werk kunnen gaan. Om aanspraak te maken op een Wajong-uitkering moet je bij het UWV een 'Beoordeling arbeidsvermogen' aanvragen. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt in welke mate je arbeidsbeperkt bent en of je hulp kunt krijgen van het UWV of van je gemeente.

 • Heb je arbeidsvermogen en kun je dus wel werken, maar heb je daar hulp of begeleiding bij nodig? Dan kan het zo zijn dat je hulp krijgt van de gemeente. Zie hieronder: ‘wat is een Beoordeling arbeidsvermogen?’
 • Heb je volgens de uitkomst van de Beoordeling geen arbeidsvermogen? Dan kom je in aanmerking voor een Wajong-uitkering, mits je voldoet aan de eisen. Zie hieronder: ‘welke eisen stelt de Wajong?’

Wat is een 'Beoordeling arbeidsvermogen'?

Met arbeidsvermogen wordt gedoeld op de (fysieke en geestelijke) mogelijkheid om te werken - in hoeverre ben je in staat arbeid te verrichten? De beoordeling van jouw arbeidsvermogen kun je online via het UWV aanvragen. Volgens het UWV heb je arbeidsvermogen wanneer je aan de volgende vier eisen voldoet:

 1. Je kunt een taak uitvoeren binnen een arbeidsorganisatie. Een taak betekent niet dat je alle taken van een baan moet kunnen uitvoeren, maar het kunnen ook onderdelen van een baan zijn;
 2. Je hebt basis werknemersvaardigheden. Je kunt je bijvoorbeeld houden aan afspraken;
 3. Je kunt 1 uur aangesloten werken, zonder dat hier intensieve begeleiding bij nodig is; 
 4. Je kunt minimaal 4 uur per dag werken.

Om te bepalen of je aan bovenstaande eisen voldoet zal er een gesprek plaatsvinden met een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts vraagt naar je gezondheidsituatie en beoordeelt je lichamelijke en psychische klachten. De arbeidsdeskundige kijkt naar je arbeidsvermogen, nu en in de toekomst.

Heb je een vraag over het gesprek met de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige? Of wil je meer weten over de 'Beoordeling arbeidsvermogen'? Neem dan gerust contact met ons op.

Voorbeeld
Mieke uit Deventer heeft een Beoordeling arbeidsvermogen aangevraagd. Ze heeft tijdens het gesprek met de arbeidsdeskundige aangegeven dat ze het lastig vindt om zonder begeleiding een uur aan één stuk door te werken, daarnaast kan ze maximaal drie uur per dag werken. Mieke ontvangt later een brief met het besluit, er is besloten dat ze geen arbeidsvermogen heeft.

Welke eisen stelt de Wajong?

Je kunt aanspraak maken op een Wajong-uitkering als je door ziekte of door handicap nu en in de toekomst geen mogelijkheid hebt om te werken. Je hebt dan volledig en duurzaam géén arbeidsvermogen. Een van de volgende situaties moet op jou van toepassing zijn:

 1. Je hebt op je 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap;
 2. Je krijgt na je 18e verjaardag en voor je 30ste verjaardag een langdurige ziekte of handicap. In het jaar voordat je de ziekte kreeg, volgde je minimaal 6 maanden een opleiding.

Om aanspraak te maken op deze uitkering moet je in Nederland wonen en op dit moment geen opleiding volgen. Tijdens je Wajong-uitkering kun je geen opleiding volgen.

Hoe teken ik bezwaar tegen de beslissing over mijn Wajong-uitkering?

Stel dat je een Wajong-uitkering hebt aangevraagd bij het UWV en de uitkering wordt uitgewezen. Wat moet je dan doen? Je kunt dan bezwaar maken, online of schriftelijk. In de brief met de beslissing staat het adres waar je het bezwaar naar toe kunt sturen.

Wil je hulp bij het maken van je bezwaar of heb je vragen over bezwaar maken? Dan kun je altijd contact opnemen met een van onze advocaten.

Heeft de Participatiewet gevolgen voor mijn Wajong-uitkering?

De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015. Het UWV zal daarom je arbeidsvermogen opnieuw beoordelen als je voor 1 januari 2015 een Wajong-uitkering hebt aangevraagd.

Voorbeeld
Vincent krijgt een Wajong-uitkering, hij heeft deze aangevraagd tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015, dus hij valt onder de Wajong 2010. Hij ontvangt eerst een bevestiging van het UWV van zijn eerder vastgestelde arbeidsvermogen. Vincent ziet dat de informatie die bekend is bij het UWV niet klopt, er iets is veranderd in zijn situatie. Hij kan nu slechts twee uur per week werken, terwijl dat eerst drie uur was. Later ontvangt hij per brief de definitieve beoordeling: in de brief staat dat hij geen arbeidsvermogen heeft, aangezien hij slechts twee uur per week kan werken. Vincent behoudt dus zijn Wajong-uitkering.

Herken je de bovenstaande situatie? Of is jouw situatie dusdanig veranderd dat je na de nieuwe beoordeling geen aanspraak meer kan maken op de Wajong-uitkering en ben je het daar niet mee eens? Dan kunnen onze advocaten jou helpen.

Heb ik plichten tijdens mijn Wajong-uitkering?

Jazeker. Het UWV controleert of je je aan je plichten houdt. Als je een Wajong-uitkering ontvangt, heb je de plicht om je te houden aan de volgende punten:

 • Geef altijd de juiste informatie over jezelf en je situatie door;
 • Als er iets wijzigt, dan geef je dit door (dus ook als je beter bent!);
 • Je hebt een geldig identiteitsbewijs;
 • Je komt naar afspraken bij het UWV;
 • Je werkt mee aan onderzoek en aan je herstel;
 • Je zoekt en behoudt passend werk;
 • Je werkt actief mee aan je re-integratie.

Wat zijn mijn rechten tijdens mijn Wajong-uitkering?

Naast de bovengenoemde plichten tijdens een Wajong-uitkering, heb je natuurlijk ook rechten. Zo kun je je eigen gegevens over je arbeidsverleden inzien en je loon controleren. Zoals hierboven staat geschreven, kan het zijn dat je afspraken hebt met het UWV (bijv. met een arts) in de periode dat je een uitkering krijgt. Als je het prettig vindt, mag je iemand meenemen naar deze afspraken. Op het moment dat je een afspraak hebt met een arbeidsdeskundige of arts van het UWV en je heenreis meer dan 15 kilometer is, dan kun jij (en je eventuele begeleider) reiskostenvergoeding krijgen.

Wanneer eindigt mijn Wajong-uitkering?

Op het moment dat er sprake is van de volgende situaties, wordt je Wajong-uitkering beëindigt:

 • Je kan werken en hebt arbeidsvermogen;
 • Je gaat in het buitenland wonen;
 • Je hebt geen verblijfvergunning meer;
 • Je bent langer dan een maand gedetineerd;
 • Je bereikt de AOW-leeftijd;
 • Bij overlijden.

Heb je vragen over een van de bovenstaande punten of is een van de bovenstaande situaties op jou van toepassing en wil je weten wat jouw rechten zijn? Onze advocaten kunnen je helpen.

Wat is de hoogte van een Wajong-uitkering?

Op het moment dat je geen perspectief hebt op een gewone baan door medische of arbeidskundige redenen, dan heb je recht op een volledige Wajong-uitkering. Vereist hierbij is dat ook met ondersteuning een gewone baan niet mogelijk is.

De volledige Wajong uitkering komt neer op 75% van het minimum(jeugd)loon.

Wajong-uitkering en advocaat

Het verzekeringsrecht is een lastig onderdeel van het recht en verandert vaak. We raden het daarom aan om bij vragen een advocaat te raadplegen, zodat jij altijd de beste hulp krijgt. Onze advocaten kunnen ervoor zorgen dat je uitkering wordt geregeld, je helpen met brieven schrijven of je advies geven over de situatie waar jij je in bevindt.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat