• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bijstandsuitkering

Om iedereen een bestaansminimum te garanderen zijn er bijstandsuitkeringen om te zorgen dat iedereen een minimaal bedrag aan inkomsten ontvangt.

Advocaat Bijstandsuitkering

Plaats direct je vraag

Wat is een bijstandsuitkering?

De bijstandsuitkering is bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Wanneer je inkomen lager is dan een vastgesteld bedrag en je aan verdere voorwaarden voldoet kom je in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering?

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering gelden er een aantal voorwaarden:

 • Je bent ouder dan 18 jaar;
 • Je woont in Nederland;
 • Je hebt niet voldoende inkomen om in levensonderhoud te voorzien. Wanneer je met een partner samenwoont wordt gekeken naar beide inkomens; 
 • Je komt niet in aanmerking voor een andere uitkering;
 • Je zit niet in de gevangenis of in het huis van bewaring;
 • Je probeert actief werk te vinden en maakt gebruik van de mogelijkheden die de gemeente je daarvoor biedt. 

Bezit ik te veel vermogen om in aanmerking te komen voor bijstand?

Om te kijken of je binnen de vermogensgrens valt van de bijstandsuitkering wordt niet alleen gekeken naar hoeveel je verdient maar ook naar ander vermogen zoals spaargeld of een huis. Hoeveel je aan vermogen mag bezitten om een uitkering te krijgen hangt af van de situatie waarin je leeft:

 • Gezamenlijke huishouding: hier is sprake van als je samenleeft met een echtgenoot of geregistreerde partner. De vermogensgrens bedraagt dan €12.590 (in 2021).
 • Alleenstaande ouder: hier is sprake van als je niet samenwoont met iemand en voor ten minste een kind zorgt dat jonger is dan 18 jaar. De vermogensgrens bedraagt dan ook €12.590 (in 2021).
 • Alleenstaande: hier is sprake van als je niet met iemand anders samenwoont, ongehuwd bent en geen kinderen van onder de 18 jaar verzorgt. De vermogensgrens bedraagt dan €6.295 (in 2021).

Voorbeeld
Anke heeft een parttimebaan en verdient hiermee 8.990 euro per jaar. Daarnaast heeft ze nog 2.000 euro spaargeld. Haar totale vermogen is 10.990 euro. Anke woont alleen en is ongehuwd en zorgt voor haar dochter van 19 jaar. Heeft Anke recht op een bijstandsuitkering?

Antwoord
Nee, Anke wordt gezien alleenstaande, aangezien haar dochter ouder dan 18 jaar is. Het maximale vermogen dat je mag bezitten voor bijstand als alleenstaande is €6.295. Anke heeft een vermogen van €10.990 en valt dus buiten de vermogensgrens en heeft geen recht op bijstand.

Mijn bijstandsuitkering is afgewezen, wat nu?

Wanneer de gemeente besluit om een bijstandsuitkering af te wijzen dan kan je in bezwaar tegen deze beslissing. Als de gemeente dan nog steeds besluit om de uitkering af te wijzen kan je in beroep bij de bestuursrechter. Schakel een advocaat in om je te helpen bij het aantekenen van bezwaar en beroep. 

De aanvraag voor een bijstandsuitkering duurt te lang, wat kan ik doen?

Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Als je een bijstandsuitkering hebt aangevraagd geldt eerst de zogenaamde zoekperiode of inspanningsperiode. Dit betekent dat je eerst 28 dagen zelf werk of een opleiding moet proberen te zoeken. Als je jonger bent dan 27 jaar geldt deze zoekperiode altijd. Als je ouder dan 27 jaar bent dan kan het dat de gemeente beslist dat deze zoekperiode niet geldt.

Ongeveer 4 tot 6 dagen na het aanvragen van de bijstandsuitkering wordt je gevraagd om langs te komen voor een intakegesprek. Het is verstandig om een advocaat mee te nemen naar dit intakegesprek. Hier heb je ook recht op. Een advocaat kan je helpen je verhaal te vertellen en zorgen dat het gesprek voorspoedig verloopt.

Er wordt uiterlijk 8 weken na je aanvraag van een bijstandsuitkering besloten of deze uitkering wordt toegewezen of niet. Indien wordt besloten dat je een bijstandsuitkering krijgt dan krijg je bijstand vanaf het moment dat je de uitkering hebt aangevraagd.

Plaats direct je vraag​​​​​​​