• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Medezeggenschapsrecht

Grotere ondernemingen hebben een ondernemingsraad. Als ondernemingsraad moet je adviezen geven over moeilijke besluiten, het kan dan raadzaam zijn om een advocaat in te schakelen die hierbij kan helpen.

Plaats opdracht

Advocaat Medezeggenschapsrecht

Wat is een ondernemingsraad?

Bedrijven die meer dan 50 werknemers hebben zijn verplicht om een ondernemersraad te hebben. Het is de taak van een ondernemingsraad om het bedrijf te adviseren bij belangrijke besluiten. De ondernemingsraad adviseert hierbij vanuit de belangen van de werknemers. Een ondernemingsraad is dus een manier om werknemers inspraak te geven in de besluitvorming binnen een onderneming.

Wat kan een ondernemingsraad voor mij als werknemer betekenen?

Een ondernemingsraad komt op voor de rechten en belangen van werknemers. Zo kan een ondernemingsraad adviseren en instemmen over arbeidsvoorwaarden, zoals vakantieregelingen, werktijden en loon.

Waar kan een advocaat ons als ondernemingsraad bij helpen?

Omdat een ondernemingsraad soms over moeilijke besluiten moet adviseren kan het handig zijn om hulp te vragen van een advocaat. Een advocaat is goed op de hoogte van de rechten van werknemers en de rechten van een ondernemingsraad en zal hierdoor goed kunnen helpen bij het geven van de juiste adviezen. Daarnaast moeten besluiten vaak snel genomen worden waardoor het handig is om een advocaat te hebben die snel handelt en daarmee het proces versneld.

Het is verstandig om op tijd een advocaat in te schakelen. Door een advocaat in te schakelen in een vroeg stadium kunnen veel juridische problemen worden voorkomen binnen het bedrijf.

Welke rechten heeft een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad heeft verschillende rechten:

  • Adviesrecht: De ondernemingsraad moet bij belangrijke besluiten die de belangen van de werknemers aangaan advies geven aan de werkgever. Wanneer het bedrijf toch iets anders besluit dan wat de ondernemingsraad heeft geadviseerd kan er beroep worden aangetekend. Er wordt dan door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beoordeeld of het juiste besluit is genomen. 
  • Instemmingsrecht: Wanneer er besluiten worden genomen over het vaststellen of het wijzigen van arbeidsvoorwaarden zoals de werktijden, opleidingen of vakantieregelingen dan heeft de ondernemingsraad een instemmingsrecht. Het instemmingsrecht houdt in dat de ondernemingsraad moet instemmen met het besluit. Als een werkgever een besluit wilt doorvoeren terwijl de ondernemingsraad niet instemt met het besluit dan kan de werkgever hiermee naar de kantonrechter.
  • Initiatiefrecht: Een ondernemingsraad mag ook op eigen initiatief voorstellen doen aan de werkgever. De werkgever is verplicht ten minste 1 keer te overleggen met de ondernemingsraad over dit voorstel en uit te leggen waarom hij het voorstel wel of niet overneemt.
  • Recht op informatie: De werkgever is verplicht om de ondernemingsraad alle informatie te geven die nodig is. Zo moet de ondernemingsraad informatie krijgen over dingen als een jaarrekening, beleidsplannen en arbeidsvoorwaarden. Als een bedrijf meer dan 100 werknemers heeft dan moet de ondernemingsraad ook informatie krijgen omtrent de beloningen en arbeidsvoorwaarden van het topmanagement.
  • Spreekrecht: De ondernemingsraad heeft recht van spreken tijdens de aandeelhoudersvergadering. Hierdoor kan de ondernemingsraad de belangen van de werknemers vertegenwoordigen.

Voorbeeld
Een werkgever wil graag de werktijden aanpassen. Hij wil dat zijn werknemers voortaan niet van 9 tot 5 uur werken maar van 9 tot 6 uur. De ondernemingsraad stemt niet in met dit voorstel en maakt daarbij gebruik van haar instemmingsrecht. Omdat de ondernemingsraad hier niet mee instemt besluit de werkgever de huidige werktijden te handhaven.

Voorbeeld II
Een ondernemingsraad hoort vanuit de oudere werknemers dat ze behoefte hebben aan een ouderenregeling waarbij ze meer zeggenschap hebben over hun werkrooster. Het is nu namelijk zo dat oudere werknemers vaak veel meer worden ingedeeld om te werken terwijl zij aangeven dit liever niet te willen. De ondernemingsraad stelt voor aan de werkgever om de oudere werknemers meer zeggenschap te geven over hun rooster door ze het rooster te laten inzien voordat het een definitief rooster is. De werkgever vindt dit een goed idee en voert het idee door.

Werkgevers en werknemers kunnen de ondernemingsraad meer bevoegdheden of rechten geven. Als wordt besloten om dit te doen dan wordt dit vastgelegd in de cao of in een schriftelijke overeenkomst.

Plaats direct je vraag