• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Pensioenrecht

Het pensioenrecht is een ingewikkeld rechtsgebied waarbij veel financiële en maatschappelijke belangen betrokken zijn.

Het is daarom raadzaam om in het geval van een conflict omtrent je pensioen een advocaat gespecialiseerd in pensioenrecht in te schakelen.

Plaats direct je vraag

Advocaat Pensioenrecht

Wanneer heb ik recht op pensioen?

De Algemene Ouderdomswet geeft recht op ouderdomspensioen bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Daarnaast zijn er enkele aanvullende wetten zoals de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding en de Wet Bpf 2000.

Waar kan een pensioenrechtadvocaat mij bij helpen?

Het is belangrijk om je pensioen goed te regelen om misverstanden of verkeerde verwachtingen te voorkomen. Een pensioenuitvoerder kan een verzekeraar zijn of een bedrijfstakpensioenfonds. Indien je pensioenuitvoerder een verzekeraar is dan krijg je te maken met het verzekeringsrecht, terwijl wanneer je pensioenuitvoerder een bedrijfstakpensioenfonds is dan kom je in aanmerking met het bestuursrecht. Een advocaat kan je helpen om via het juiste rechtsgebied een zaak te starten of op een andere manier een conflict of misverstand op te lossen. Daarnaast is een advocaat gespecialiseerd in pensioenrecht goed op de hoogte van de rechten die je hebt waardoor je makkelijker en sneller kunt zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

Hoe zit het pensioenstelsel in elkaar?

Het pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:

  • Eerste pijler: Dit is het basispensioen. Het basispensioen wordt gefinancierd door de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de overheid is hiervoor verantwoordelijk. Deze eerste pijler is ervoor bedoeld om iedereen een basisinkomen te garanderen zodat er geen armoede onder ouderen ontstaat.
  • Tweede pijler: Deze pijler bestaat uit rechten die je tijdens je pensioen kan opbouwen, de zogenaamde pensioenrechten. Deze pensioenrechten tellen als aanvulling op de AOW. Deze pensioenrechten worden opgebouwd door werkgever en werknemer samen, je betaalt namelijk beide mee aan de premie. Wanneer je werkt bouw je pensioenrechten op.
  • Derde pijler: Deze pijler bestaat uit voorzieningen die je zelf treft om pensioen op te bouwen. Voorbeelden hiervan zijn lijfrente, een levensverzekering of inkomsten uit eigen vermogen die je opbouwt. Als je een zelfstandige of ondernemer bent ben je volledig aangewezen op deze derde pijler omdat je geen pensioen opbouwt vanuit de tweede pijler.

Hoe zit het met mijn pensioenrechten na een scheiding?

De Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding regelt dat in het geval je gescheiden bent je allebei recht hebt op een deel van het ouderdomspensioen dat jullie tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Dit ouderdomspensioen wordt echter wel pas verdeeld vanaf een bepaald bedrag. Als het opgebouwde pensioen onder dit vastgestelde bedrag ligt dan wordt het niet verdeeld.

Is mijn werkgever verplicht mijn pensioen te betalen?

Een werkgever is in principe niet verplicht om het pensioen van zijn werknemers te betalen. Een werkgever moet binnen een maand nadat een werknemer is begonnen met zijn werkzaamheden bij het bedrijf aangeven of hij een aanbod doet omtrent het pensioen of niet. Wanneer de werkgever na een maand niks heeft laten horen dan wordt verondersteld dat hij een aanbod heeft gedaan dat gelijkstaat aan het aanbod dat andere werknemers hebben gekregen. Als er een pensioenovereenkomst wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemer, dan zijn zowel werkgever als je werknemer verplicht om aan de voorwaarden van deze overeenkomst te voldoen. Een werkgever is verplicht om het pensioen onder te brengen bij een pensioenuitvoerder.

Een werkgever is dus in principe niet verplicht om het pensioen van zijn werknemer te betalen. Hierop zijn echter een paar uitzonderingen:

  • Als het bedrijf in een sector met een collectief bedrijfstakpensioenfonds valt dan is de werkgever wel verplicht om een pensioenregeling aan te bieden.
  • Als in de cao van het bedrijf is vastgelegd dat de werkgever al zijn werknemers een pensioenregeling moet aanbieden dan moet de werkgever zich hier ook aan houden en een pensioenregeling treffen.

Als de pensioenuitvoerder een bedrijfstakpensioenfonds is, dan is er in principe geen sprake van een pensioenovereenkomst maar van een zogenaamde verplichtstelling. In de pensioenwet wordt zo’n verplichtstelling echter gelijkgesteld aan een pensioenovereenkomst. Als een werkgever niet voldoet aan de verplichtingen, zoals het voldoen van de pensioenafdrachten, dan kan de bestuurder van de werkgever persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door het pensioenfonds. Als de pensioenuitvoerder een verzekeraar is dan kan de pensioenopbouw wel gestopt worden wanneer de werkgever niet voldoet aan zijn verplichtingen. Dit in tegenstelling tot een bedrijfstakpensioenfonds die de pensioenopbouw niet kunnen stoppen.

Mijn arbeidsovereenkomst is beëindigd, hoe zit het met mijn pensioen?

Als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd dan eindigt ook de verplichting van de werkgever om het pensioen van de werknemer te betalen. Het opgebouwde pensioen wordt pas uitgekeerd wanneer de pensioenleeftijd wordt bereikt.

Plaats opdracht