• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Recht voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Recht voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Voor veel mensen heeft een oorlog grote gevolgen. Daarom zijn er een hoop wetten die uitkeringen regelen voor slachtoffers en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode.

Plaats direct je vraag

Advocaat Recht voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Kan ik Wuv krijgen?

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers is bedoeld voor vervolgingsslachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa en Azië. Er zijn enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor Wuv:

 • Je bent tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd;
 • Je hebt als gevolg van de vervolging blijvende lichamelijke- of geestelijke gezondheidsschade opgelopen;
 • Je tijdens de oorlog Nederlands was, op Nederlands grondgebied bent vervolgd of later Nederlander bent geworden;
 • Je hebt je tijdens de oorlog waardig gedragen. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld niet met de vijand hebt samengewerkt tijdens de oorlog.

Biedt de Wuv een uitkering aan 2e generatie oorlosslachtoffers?

De Wuv biedt financiële ondersteuning aan vervolgingsslachtoffers, maar ook aan weduwen, weduwnaars of wezen van vervolgingsslachtoffers indien je aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Is de Wubo belastingvrij?

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 geeft ondersteuning aan burgers die tijdens de tweede wereldoorlog zijn getroffen. De Wubo kan op verschillende manieren ondersteuning bieden:

 • Een maandelijkse uitkering: Een uitkering krijg je wanneer je door de gezondheidsschade die je hebt opgelopen als gevolg van het oorlogsgeweld achteruit bent gegaan in je inkomen. Als nabestaande krijg je een uitkering als je partner is overleden als gevolg van oorlogsgeweld of als je partner op het moment van overlijden al een uitkering kreeg.
 • Een bijdrage in kosten: Je kan hiermee een bijdrage krijgen in kosten die je maakt als gevolg van je gezondheidsschade, zoals bijvoorbeeld de kosten van medische behandelingen. Als nabestaande kan je geen bijdrage in kosten krijgen.
 • Een toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden: Deze toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden is belastingvrij. Elk slachtoffer krijgt deze toeslag maandelijks.

Heb ik recht op de Wubo?

Om in aanmerking te komen voor de Wubo gelden een paar voorwaarden:

 • Je bent tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd of of je bent getroffen door oorlogsgeweld tijdens de Bersiap-periode;
 • Je hebt hier geestelijke of lichamelijke blijvende schade aan je gezondheid door opgelopen;
 • Je voldoet aan de voorwaarden van nationaliteit en waardigheid.

In sommigen gevallen kan het mogelijk zijn dat je, ondanks dat je niet aan de voorwaarden voldoet, toch in aanmerking komt voor de Wubo. Informeer hiervoor bij de Sociale Verzekeringsbank.

Wanneer heb ik recht op Wbp?

Wbp staat voor Wet buitengewoon pensioen en regelt pensioenen voor oorlogsslachtoffers die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet als verzetsdeelnemer of gezien worden als gelijkgestelden. Ook biedt deze wet pensioen voor nabestaanden van verzetsdeelnemers. Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn:

 • Je hebt je tijdens de Duitse bezetting van Nederland ingezet voor het verzet en als gevolg hiervan gezondheidsschade opgelopen;
 • Je voldoet aan de voorwaarde van waardigheid.

Heb ik recht op Wiv?

De wet buitengewoon pensioen Indisch verzet biedt ook hulp aan verzetsdeelnemers, maar dan aan verzetsdeelnemers tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de bezettende macht in Azië. Ook deze wet biedt ondersteuning aan nabestaanden van deze oorlogsslachtoffers.

Welke financiële ondersteuning biedt de Wbpzo?

De Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers is bedoeld voor mensen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst waren als zeeman en als gevolg hiervan gezondheidsschade hebben opgelopen.

De Wbpzo kan bestaan uit ondersteuning in de vorm van een pensioenregeling of een bijdrage in kosten. Je krijgt een pensioen als je minimaal 10% invalide bent als gevolg van de oorlog. Hoe hoog het pensioen is hangt af van de mate van invaliditeit en andere inkomsten die je hebt. Een bijdrage in kosten is bedoeld voor kosten die gemaakt worden die worden gemaakt als gevolg van de opgelopen gezondheidsschade.

Wat wordt er vergoed door de Tvp?

Oorlogservaringen kunnen behoorlijk heftig zijn en het kan dan ook dat je kinderen hierdoor psychische klachten ondervinden. Hiervoor biedt de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie naoorlogse generatie hulp. Als je verzekering niet alle kosten vergoed kan je via de Tvp de overige kosten vergoed krijgen.

Wat is de AOR?

De Algemene Oorlogsongevallenregeling is een regeling die ondersteuning biedt aan burgers of dienstplichtigen die tussen 8 december 1941 en 1 februari 1954 oorlogsletsel hebben opgelopen in Nederlands-Indië of Nieuw-Guinea. Je komt in aanmerking voor deze regeling als je op het moment van aanvraag de Nederlandse nationaliteit hebt en niet in Indonesië woont. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat nabestaanden van dergelijke oorlogsslachtoffers ook een financiële ondersteuning kunnen ontvangen. Informeer hiervoor bij de Sociale Verzekeringsbank.

Ben je een oorlogsslachtoffer of een nabestaande van een oorlogsslachtoffer en krijg je niet de uitkering waar je naar jouw mening recht op hebt?

 Plaats opdracht