• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Arbeidscontractanten

Als ambtenaar bij de gemeente krijg je te maken met rechten en plichten die je hebt in situaties van ziekte, schorsing, functioneren en sociale zekerheid. Als arbeidscontractant heb je een arbeidsovereenkomst met de overheid, zoals met de gemeente.

Het is belangrijk om hierin goede afspraken vast te leggen. In geval van onduidelijkheid kan een advocaat hulp bieden.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat_Arbeidscontractanten

Wat is een arbeidscontractant?

Als je voor de overheid werkt als ambtenaar heb je in principe geen arbeidsovereenkomst maar een zogenaamde aanstelling. Een aanstelling is een eenzijdig besluit van de overheid om iemand in dienst te nemen. Toch kan de overheid ook arbeidsovereenkomsten aangaan met werknemers. Meestal gebeurt dit bij oproepkrachten. Als een werknemer van de overheid een arbeidsovereenkomst heeft dan heet hij een arbeidscontractant.

Welke rechten en plichten heb ik als arbeidscontractant?

Als arbeidscontractant is je salaris minimaal 1600 euro en maximaal 5800 euro. Als arbeidscontractant heb je net als tijdelijke werknemers recht op gezinstoelagen en sociale zekerheidsdekkingen zoals de werkloosheidsverzekering, de pensioenregeling en de ziektekostenverzekering.

Waarom krijg je als oproepkracht een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling?

Een oproepkracht wordt opgeroepen als de werkgever meer mankracht nodig heeft. Het is dus van tevoren niet duidelijk hoeveel uren de oproepkracht zal gaan werken. Omdat in een aanstelling moet worden opgenomen hoeveel uren de ambtenaar zal gaan werken kan er geen aanstelling worden gegeven bij oproepkrachten. Daarom wordt een arbeidsovereenkomst of oproepovereenkomst gesloten. Er gelden enkele voorwaarden voor een oproepovereenkomst:

  • Als een arbeidscontractant wordt opgeroepen moet minstens twee uur werk worden gegarandeerd;
  • Er wordt per maand minimaal 15 uur uitbetaald. Er wordt een gemiddeld aantal uren per maand genomen over een kwartaal.

Voorbeeld
Niels is een arbeidscontractant. Hij heeft in januari 16 uur gewerkt, in februari 13 uur en in maart 28 uur. Gemiddeld heeft Niels in dit kwartaal 19 uur gewerkt. De werkgever moet Niels elke maand 15 uur uitbetalen en aan het eind van het kwartaal moet hij het surplus van 3 x 4 uur = 12 uur uitbetalen.

Plaats opdracht