• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

AKW & ANW

Veel mensen krijgen kinderen en het kan gebeuren dat je partner komt te overlijden. De Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene Nabestaandenwet zijn daarom wetten die veel mensen aangaan. Het is dus belangrijk om goed te weten waar je recht op hebt.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat AKW & ANW

Hoe vraag ik kinderbijslag aan?

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en moet hier dan ook worden aangevraagd. Wanneer je eerste kind is geboren geeft de gemeente de aangifte van de geboorte van je kind door aan de SVB. De SVB zal je vervolgens een brief sturen waarin staat dat je kinderbijslag kan aanvragen. Wanneer je na je eerste kind nog meer kinderen krijgt die in Nederland zijn geboren wordt het te ontvangen bedrag aan kinderbijslag automatisch aangepast. Je hoeft dan dus niet opnieuw kinderbijslag aan te vragen.

Kan ik ook kinderbijslag aanvragen voor mijn pleegkind?

Je komt in aanmerking voor kinderbijslag voor een pleegkind als is voldaan aan een aantal voorwaarden:

 • Niemand anders ontvangt kinderbijslag voor hetzelfde kind;
 • Je betaalt alle kosten voor het kind en je ontvangt geen pleeggeldvergoeding;
 • Het kind woont bij je thuis en je zorgt voor de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind.

Mijn kind is gehandicapt, heb ik recht op een TOG-uitkering?

Een TOG-uitkering is een Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen. Deze uitkering wordt ook wel gezien als een dubbele kinderbijslag. Om een TOG-uitkering te krijgen moet worden voldaan aan enkele voorwaarden:

 • Het gehandicapte kind woont bij je thuis;
 • Het kind heeft een AWBZ-indicatie;
 • Het kind is tussen de 3 en de 18 jaar;
 • Je werkt in Nederland;
 • Je ontvangt geen andere uitkering of geld voor de verzorging van het gehandicapte kind.

Waar kan een advocaat mij bij helpen?

Soms wordt de hoogte van de kinderbijslag niet helemaal juist bepaald of krijg je misschien onterecht geen TOG-uitkering. Het is daarom slim om hier een advocaat naar te laten kijken. Een advocaat kan snel handelen, zodat je geen geld misloopt. 

Wat is een ANW-uitkering?

ANW-uitkering staat voor Algemene Nabestaandenwet. Deze uitkering is ervoor bedoeld om te zorgen dat de nabestaanden een basisinkomen hebben. Je hebt in principe recht op een ANW-uitkering als:

 • Je overleden partner in Nederland woonde of werkte;
 • Je nog geen recht hebt op AOW;
 • Je op het moment dat je partner overlijdt een kind van jonger dan 18 jaar verzorgd of arbeidsongeschikt bent voor ten minste 45%.

Er wordt gekeken naar je inkomsten om te bepalen welk bedrag je krijgt uitgekeerd. Als je ook nog andere inkomsten hebt dan kan het dat deze worden afgetrokken van de ANW-uitkering.

Waar vraag ik een ANW-uitkering aan?

Een ANW-uitkering bestaat op basis van de Algemene Nabestaandenwet. Ook een ANW-uitkering vraag je aan bij de SVB. Bij een aanvraag moet je een aantal bewijsstukken aanleveren zoals:

 • Je eventuele inkomsten uit een eigen bedrijf of als zelfstandig ondernemer.
 • Je wisselende inkomsten wanneer je geen vast salaris hebt.
 • Als je partner ooit buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt moet je dit bewijzen. 

Als je partner is overleden en jullie waren getrouwd of jullie hadden een geregistreerd partnerschap dan geeft de gemeente het overlijden aan de SVB door. Je krijgt dan automatisch een bericht van de SVB dat je een ANW-uitkering kan aanvragen. Als je samenwoonde met je partner dan moet je zelf een ANW-uitkering aanvragen.

Wanneer er iemand overlijdt die geen partner had maar wel een kind van jonger dan 21 jaar dan kan het kind in aanmerking komen voor een wezen uitkering.

Wanneer je een aanvraag hebt gedaan voor een ANW-uitkering dan krijg je meestal reactie binnen drie weken van de SVB.

Ik ben gescheiden, heb ik recht op een ANW-uitkering?

Wanneer je gescheiden bent van je partner en deze overlijdt, dan kan het dat je toch recht hebt op een ANW-uitkering. Voorwaarde hiervoor is dat je alimentatie kreeg. De uitkering zal nooit hoger worden dat het bedrag aan alimentatie dat je voorheen ontving.

Voorbeeld
Maria is gescheiden van haar man Ton. Ze heeft altijd alimentatie gekregen. Nu Ton is overleden heeft Maria recht op een ANW-uitkering van maximaal de hoogte van de alimentatie die ze voorheen kreeg.

Ik ga emigreren, kan ik mijn ANW-uitkering behouden?

Of je een ANW-uitkering kan behouden wanneer je in het buitenland gaat wonen is afhankelijk van het land waar je naartoe gaat emigreren. Binnen de EU, EER en Zwitserland kan je een ANW-uitkering meestal meenemen. Wanneer je naar een ander land gaat emigreren dan is het afhankelijk van de verdragen die Nederland met dat land heeft gesloten of het mogelijk is om je ANW-uitkering te behouden.

Wanneer stopt mijn ANW-uitkering?

Je krijgt geen ANW-uitkering meer wanneer je niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je kind 18 jaar wordt, wanneer je de AOW-leeftijd bereikt of wanneer je hertrouwd of gaat samenwonen. Ook krijg je geen ANW-uitkering meer als je een maand of langer in de gevangenis verblijft. Je kunt dan weer een ANW-uitkering aanvragen na je vrijlating. 

Plaats direct je vraag