• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Kinderbijslag

Indien je een kind hebt van onder de 18 jaar, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor kinderbijslag. Lees hieronder meer informatie.

Plaats opdracht

Advocaat Kinderbijslag

Advocaat en kinderbijslag

Kinderbijslag geweigerd, stopgezet, gekort of verlaagd? Een advocaat gespecialiseerd in dit onderwerp kan voor jou bezwaar maken en eventueel een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank. Kinderbijslag dien je aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beslist op die aanvraag. Ben je het niet eens met een beslissing op de aanvraag of een andere beslissing van de SVB? Dan kun je binnen 6 weken in bezwaar gaan. De SVB kijkt dan of dit bezwaar aanleiding geeft tot een nieuwe beslissing. Indien je het met deze ‘beslissing op bezwaar’ opnieuw niet eens bent, dan is de volgende stap beroep instellen bij de rechtbank. Dit kan binnen 6 weken nadat de beslissing op bezwaar door de SVB is genomen. Indien je het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank dan kun je binnen 6 weken in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Ook kun je een klacht indienen bij de SVB indien zij bijvoorbeeld te lang doet over het nemen van een beslissing.

Kinderbijslag valt onder het sociale zekerheidsrecht. Dit is een apart rechtsgebied en het is daarom van belang dat je met een advocaat contact komt die in dit onderwerp gespecialiseerd is.

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is overheidssteun. Je ontvangt een bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging van kinderen tot 18 jaar. Doel van deze overheidssteun is om gezinnen met kinderen te ondersteunen en het ervoor te zorgen dat het verschil in inkomen met gezinnen zonder kinderen niet te groot wordt. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van hoe oud jouw kind is en waar jouw kind woont. De bedragen veranderen bovendien jaarlijks. Als het kind 12 jaar wordt gaat de kinderbijslag omhoog. Indien je een gehandicapt kind hebt kun je soms recht hebben op een dubbele kinderbijslag, vanwege de hoge kosten die een gehandicapt kind met zich meebrengen.

Een aanvraag voor kinderbijslag kan worden ingediend bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De kinderbijslag wordt per kwartaal uitgekeerd. Je hebt geen recht meer op kinderbijslag indien het kind 18 jaar wordt. Indien het kind echter veel verdient of recht heeft op studiefinanciering kan het recht op kinderbijslag eerder stoppen. Indien het kind 18 jaar wordt heeft het misschien recht op bijstand voor jeugdigen.

Wanneer heb ik recht op kinderbijslag?

Je komt in aanmerking voor kinderbijslag indien je:

  • In Nederland woont of werkt of in het buitenland werkt voor een in Nederland gevestigde werkgever.
  • Kinderen, adoptiekinderen, stiefkinderen of pleegkinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar.
  • Je jouw kind ook echt onderhoudt. De SVB gaat er in ieder geval van uit dat je jouw kind onderhoudt, indien je een kind hebt dat thuis woont en jonger is dan 16 jaar. Anders moet je kunnen aantonen dat jouw kind niet meer bijverdient dan volgens de inkomensgrenzen is toegestaan.

Je komt alleen voor kinderbijslag in aanmerking indien je in Nederland woont of werkt. Het gaat erom dat je in Nederland jouw zogenaamde maatschappelijk middelpunt hebt. Bijvoorbeeld omdat je in Nederland woont, werkt, de Nederlandse nationaliteit hebt, een sociaal leven hebt en familie hebt wonen. Er moeten meerdere factoren zijn waaruit blijkt dat je hier jouw maatschappelijk middelpunt hebt. Dat je de Nederlandse nationaliteit hebt is dus niet voldoende.

Voorbeeld
Richard en Ellen hebben twee kinderen. Zij wonen al vijftien jaar in Canada, maar hebben wel nog steeds de Nederlandse nationaliteit. Als Richard wordt ontslagen, besluiten zij weer in Nederland te gaan wonen. Zij hebben in Nederland echter nog geen werk. Familie van Richard en Ellen neemt hen in huis totdat zij werk hebben gevonden en een eigen leven kunnen opbouwen. Zij hebben hun maatschappelijk middelpunt nog niet in Nederland en ontvangen dus nog geen kinderbijslag.

Wil je meer informatie over (de hoogte van) kinderbijslag of de voorwaarden waaronder je voor kinderbijslag in aanmerking komt? Of heb je een geschil met de SVB? Een advocaat kan antwoord geven op al jouw vragen en je bijstaan in een geschil. 

Wat is de peildatum van de kinderbijslag?

Op de peildatum wordt bekeken of je recht hebt op kinderbijslag. De peildatum is ieder kwartaal, namelijk jaarlijks op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Als je op deze datum in Nederland woont, jouw kind onder de 18 jaar is en jouw kind onder de inkomensgrens bijverdient, dan heb je voor het volgende kwartaal recht op kinderbijslag. Eventuele veranderingen hebben pas gevolgen voor de kinderbijslag in het kwartaal erna. De onderhoudseis wordt als enige pas na ieder kwartaal bekeken. Achteraf moet je dus kunnen aantonen dat je jouw kinderen ook daadwerkelijk hebt onderhouden. Lukt dat, dan heb je over het kwartaal ervoor recht gehad op kinderbijslag. 

Wanneer voldoe ik aan de onderhoudseis?

Je hebt alleen recht op kinderbijslag als je voldoet aan de onderhoudseis. Dit houdt in dat je jouw kind daadwerkelijk moet onderhouden. De SVB beoordeelt deze onderhoudseis en houdt daarbij de volgende criteria aan:

  • Wat is de leeftijd van jouw kind?
  • Woont jouw kind thuis of ergens anders? 
  • Is jouw kind arbeidsongeschikt of werkloos? 
  • Heeft jouw kind zelf bijverdiensten?

De SVB gaat er bij voorbaat vanuit dat je aan de onderhoudseis hebt voldaan, indien je een kind hebt van16 jaar of jonger en jouw kind nog thuis woont. Het maakt dan niet uit of jouw kind eventueel zelf nog bijverdient. In andere situaties (bijvoorbeeld als jouw kind ergens anders woont) moet je wel kunnen aantonen dat je jouw kind onderhoudt. Het onderhoud moet gecontroleerd kunnen worden door bijvoorbeeld verrichte bankbetalingen. Onderhoudskosten zijn kosten voor levensonderhoud, opvoeding en onderwijs. Denk aan uitgaven voor kleding, voeding, schoolboeken en sportverenigingen.

Wat betekent de meldingsplicht wijzigingen?

Een wijziging in de thuis of gezinssituatie moet doorgegeven worden aan de SVB indien deze van invloed kan zijn op de kinderbijslag. Denk hierbij aan een wijziging van de gezinssamenstelling, woonsituatie van het kind en inkomen van het kind. Deze melding moet binnen vier weken plaatsvinden.

Voorbeeld
Anna is 14 jaar en gaat vanwege de start van een opleiding uit huis. Zij gaat bij een familielid wonen aan de andere kant van Nederland. De ouders van Anna vergeten deze wijziging vervolgens door te geven aan de SVB. De SVB legt vervolgens een boete op. De ouders van Mirthe zijn het met de hoogte van deze boete niet eens. Zij schakelen een advocaat in om hun te helpen.

Hoe hoog is de kinderbijslag?

De hoogte van de kinderbijslag wordt gebaseerd op bijvoorbeeld de leeftijd van jouw kind en of jouw kind thuis-of uitwonend is. Als jouw kind zelf inkomsten heeft, dan kan dat ook van doorwerken in de hoogte van de kinderbijslag. Als het kind 6 jaar wordt, gaat de kinderbijslag omhoog. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als het kind 12 jaar wordt.

Je kunt recht hebben op dubbele kinderbijslag indien je een gehandicapt kind tussen de 3 jaar en 18 jaar hebt die intensieve zorg nodig heeft. Ook indien je veel kosten hebt voor een kind dat niet meer bij thuis woont, kun je soms recht hebben op dubbele kinderbijslag.

Indien het kind studiefinanciering ontvangt, is er geen recht meer op kinderbijslag. Dit geldt ongeacht de leeftijd van het kind.

Zijn er wijzigingen in jouw thuissituatie die van belang kunnen zijn voor de hoogte van de kinderbijslag? Geef die wijzigingen dan door aan de SVB. Zo voorkom je dat je hier later problemen mee krijgt of bijslag moet terugbetalen.

Plaats direct je vraag