• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Jeugdrecht en Kinderrecht

Jeugdrecht en Kinderrecht

Adoptie, uithuisplaatsing, bureau Halt. Dit en meer valt allemaal onder Jeugdrecht. Hieronder meer informatie.

Heb je als minderjarige tussen de 12 en 18 jaar een strafbaar feit (zoals een diefstal) gepleegd? Is er een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing uitgesproken? Of heb je vragen over adoptie? Dan krijg je te maken met het jeugdrecht. Het jeugdrecht bestaat uit een strafrechtelijk en een civielrechtelijk deel.

Ben je als minderjarige in aanraking gekomen met een strafbaar feit? Vind hier gespecialiseerde advocaten! »»

Advocaat Jeugdrecht en Kinderrecht

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht bevat bijzondere regels, voorwaarden en straffen voor minderjarigen van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd. Doel van het jeugdstrafrecht is het beschermen van de maatschappij tegen jeugddelinquentie en algemeen normafwijkend gedrag van jongeren.

Voorbeeld
Lisa is 14 jaar en loopt door de Bijenkorf op zoek naar een ketting voor de verjaardag van haar moeder. Als zij naar buiten wil lopen wordt zij tegengehouden door de manager. Zij wordt beschuldigd van diefstal. Op de bewakingscamera zou te zien zijn dat zij het kettinkje in haar zak stopt. De politie wordt erbij gehaald en ook haar ouders worden ingelicht. Dit levert voor zowel Lisa als haar ouders veel vragen op. Wat gebeurt er als zij door de politie wordt aangehouden? Heeft zij recht op een advocaat? Wat voor straf staat haar te wachten? Een advocaat kan antwoord geven op al deze vragen en Lisa bijstaan bij het proces.

Ook internationale kinderontvoering komt regelmatig voor. Hiervan is sprake indien je als ouder een kind van onder de 16 jaar meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van een andere ouder.

Kinderbescherming

Het civiele jeugdrecht en kinderrecht heeft betrekking op minderjarigen onder de 18 jaar die vanwege ernstige opgroei –en opvoedingsproblemen te maken krijgen met ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of beëindiging ouderlijk gezag. Hier is vaak de Raad voor de Kinderbescherming bij betrokken. Het gaat om situaties die thuis of op school plaatsvinden. Doel van het civiele jeugdrecht is het beschermen van de minderjarige tegenover de maatschappij, ook wel kinderbescherming genoemd. Dit kan aanleiding geven tot inmenging in het gezinsleven en het nemen van kinderbeschermingsmaatregelen. Een minderjarige hoort er in zulke situaties niet alleen voor te staan. Aan de andere kant mogen ook de rechten van de ouders niet uit het oog worden verloren als zij geconfronteerd worden met deze vaak zeer ingrijpende gebeurtenissen. Een advocaat kan zowel de belangen van het kind als die van de ouders behartigen.

Voorbeeld
Erik is 10 jaar en woont samen met zijn ouders in Utrecht. Omdat het al enige tijd niet goed gaat met Erik heeft de kinderrechter na een lange procedure besloten dat Erik onder toezicht gesteld moet worden. Dit levert veel vragen op voor de ouders van Erik. Wat betekent een ondertoezichtstelling? En hoe kunnen de ouders ervoor zorgen dat Erik thuis blijft wonen? Een advocaat kan antwoord geven op al deze vragen en Erik en zijn ouders bijstaan bij het proces.

Adoptie

Wil je graag een kind adopteren uit het binnen –of buitenland? Of wil je jouw kind afstaan ter adoptie? Ook adoptie valt onder het civiele jeugdrecht en kinderrecht. Voor je in aanmerking komt voor adoptie moet je aan voorwaarden voldoen die vastgelegd zijn in de Nederlandse wet. Een advocaat kan jou inlichten over de adoptieprocedure en de juridische gevolgen die een adoptie met zich meebrengt.

Voorbeeld
Petra heeft al jaren een kinderwens, maar kan tot haar grote spijt geen kinderen krijgen. Zij is alleenstaand en inmiddels 40 jaar. Petra zou dolgraag een kind willen adopteren, maar heeft geen idee hoe de procedure in zijn werk gaat en waar zij terecht kan voor al haar vragen. Welke voorwaarden zijn er aan een adoptie verbonden? Kan zij een kindje uit het buitenland adopteren? En kan zij bezwaar maken indien zij geen toestemming krijgt voor adoptie? Een advocaat kan Petra hierin helpen en zoeken naar de beste en snelste optie.

Kinderbijslag en bijstand

Ook voor andere vragen die onder het jeugdrecht vallen, kun je bij ons terecht. Denk aan vragen omtrent kinderbijslag en bijstand aan jeugdigen. Wanneer heb je recht op kinderbijslag als ouder of een bijstandsuitkering als jongere? En welke verplichtingen brengt dit voor jou met zich mee? Een geschil met de betrokken instantie zit vaak in een klein hoekje.

Voorbeeld
Lydia is alleenstaande moeder en krijgt kinderbijslag van het UWV. Doordat Lydia een wijziging niet op tijd heeft doorgegeven is er nu een onderzoek naar fraude gestart. Zij moet langskomen voor een verhoor. Lydia is hier erg van geschrokken en vraagt zich af wat zij moet doen. Een advocaat kan Lydia bijstaan tijdens het verhoor en haar begeleiden tijdens het proces.

Advocaat jeugdrecht en kinderrecht

Minderjarigen nemen een speciale positie in binnen het recht. Voor hen gelden bijzondere rechten en regels. Als je als minderjarige in aanraking komt met het recht is dat bovendien een stressvolle gebeurtenis. Zowel kind als ouders komen vaak met veel vragen te zitten. Het is voor minderjarigen die in aanraking komen met het recht daarom van belang om in contact te komen met een advocaat gespecialiseerd in het jeugdrecht. Zij hebben regelmatig jeugdzaken in behandeling en kennen de verschillende instellingen en procedures. De jeugdrechtadvocaat kan al jouw vragen beantwoorden en jou bijstaan bij je verdediging mocht dat nodig zijn. Ook ouders kunnen zich laten bijstaan door een jeugd(straf)recht advocaat.

Wat kost een jeugdrechtadvocaat?

Kom je als jongere in aanraking met politie en justitie? Dan heb je kosteloos recht op bijstand van een advocaat indien de officier van justitie je een taakstraf of strafbeschikking op wil leggen van minimaal 20 uur, 115 euro of je op een andere wordt vervolgt voor een strafbaar feit. De advocaat wordt in dat geval betaald door de Staat. Dit wordt ook wel pro deo of toevoeging genoemd. In sommige gevallen zal er wel een ‘eigen bijdrage’ betaald moeten worden. Als je zelf voor een advocaat kiest, kun je in overleg met de advocaat de kosten bepalen.
Wil je als jongere bijstand van een advocaat bij civielrechtelijke problemen? Ook dan kun je in overleg met de advocaat de kosten bepalen. Vrijwel alle jeugdrechtadvocaten behandelen ook zaken op basis van een toevoeging, waardoor de kosten voor jou laag kunnen blijven. Verder kun je bij veel jeugdrechtadvocaten terecht voor een gratis eerste kennismakingsgesprek.

Zie voor meer informatie binnen het jeugdrecht: