• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Kinderbescherming

Wat gebeurt er bij een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of beëindiging ouderlijk gezag? Welke rechten heb je nog als ouders en/of kind? En wanneer heb je een advocaat nodig? Hieronder meer informatie.

Plaats direct je vraag

Advocaat Kinderbescherming

Wanneer krijg je te maken met kinderbeschermingsmaatregelen?

Een kind opvoeden is niet eenvoudig. Als problemen zich opstapelen, kan het gebeuren dat je jouw kind niet meer de zorg kunt geven die het nodig heeft. In zulke situaties is jeugdhulp nodig. In eerste instantie krijg je vaak te maken met lokale hulp vanuit de gemeente. Een instelling voor jeugdhulp begeleidt het gezin en helpt bij het oplossen van problemen op vrijwillige basis. 

Kunnen de problemen niet door middel van vrijwillige hulp worden opgelost of willen de ouders of het kind de hulp niet accepteren? Dan kun je te maken krijgen met een instantie als de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt of de ontwikkeling van het kind ernstig in gevaar is. Is dat het geval, dan kan deze instantie de kinderrechter verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken, zoals een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of beëindiging ouderlijk gezag. Het doel van het uitspreken van een kinderbeschermingsmaatregel is om de situatie waar het kind in opgroeit te verbeteren, zodat zijn ontwikkeling geen gevaar meer loopt. Het toepassen van een kinderbeschermingsmaatregel, zoals een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, is vaak erg ingrijpend voor zowel de ouders als het kind. Voor met name de ouders is het van belang dat zij zichzelf kunnen verdedigen. Een jeugdrechtadvocaat kan je bij dit proces bijstaan en namens jou verweer voeren. 

Advocaat en kinderbescherming

Indien er een verzoek voor ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing wordt gedaan, kan dit voor zowel ouders als kind erg stressvol zijn. Een dergelijke maatregel is van grote invloed op het privé en gezinsleven. Ouders en kind moeten op zitting verschijnen en krijgen soms te maken met verdraaide feiten en onwaarheden van de gezinsvoogd of jeugdinstelling. Het is dan van belang dat je wordt bijgestaan door een goede jeugdrechtadvocaat. Een advocaat kan jouw vragen beantwoorden, advies geven, contact onderhouden met instanties als de Raad voor de Kinderbescherming en verweer voeren tijdens een zitting.

Een advocaat gespecialiseerd in het jeugdrecht zal zowel de belangen van de ouders als de belangen van het kind in het oog houden. De Raad voor de Kinderbescherming of jeugdzorginstelling staat aan de kant van het kind. Een jeugdrechtadvocaat kan voor een goede verdediging van de ouders zorgen. Het is belangrijk dat er een evenwicht is. Bovendien heeft een advocaat een geheimhoudingsplicht. Hij mag dus met niemand anders over de kwestie of jouw persoonlijke problemen praten. Minderjarigen hebben in beginsel recht op kosteloze rechtsbijstand, ook wel een pro deo advocaat genoemd.

Voorbeeld
Nicole is een moeder van twee kinderen. Destijds zijn de kinderen door Bureau Jeugdzorg bij de vader geplaatst. Nicole kan niks meer goed doen in de ogen van Bureau Jeugdzorg en heeft een hele beperkte omgangsregeling. Deze omgangsregeling houdt in dat zij haar kinderen maar 9 uur per jaar kan zien. Een advocaat kan ervoor zorgen dat er een objectief onderzoek wordt gedaan, waardoor Nicole haar kinderen binnenkort hopelijk vaker kan gaan zien. 

Maak je je zorgen om een kind?

Als je je zorgen maakt over een kind, dan kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Bij Veilig Thuis kun je terecht voor vragen en advies als je denkt dat het niet goed gaat met een kind of vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Iedereen kan anoniem contact opnemen. Als Veilig Thuis dat nodig vindt, kunnen zij de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen om onderzoek te doen. De Raad voor de Kinderbescherming kan vervolgens een verzoek doen tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing als zij dat nodig acht.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat