• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Bijstand aan jeugdigen

Ben je tussen de 18 en 27 jaar en werkloos? Dan kun je bij het UWV een bijstandsuitkering aanvragen indien je weinig geld hebt. Het kan zijn dat je hierbij met het UWV in geschil raakt.

Wordt er een bijstandsuitkering geweigerd? Heb je een boete ontvangen? Of word je verdacht van fraude? Dan kan het verstandig zijn om een advocaat gespecialiseerd in bijstandszaken te raadplegen. 

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Bijstand aan Jeugdigen

Je komt in aanmerking voor bijstand als je zelf op geen manier aan inkomsten kunt komen en je niet in aanmerking komt voor een andere bijstandsuitkering. De bijstandswet (Wet werk en bijstand, oftewel WWB) wordt ook wel gezien als het sluitstuk van het sociale zekerheidsrecht.

Advocaat en bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering kan voor een jongere van groot belang zijn. Een advocaat kan jou bij een procedure tegen beëindiging of terugvordering van de uitkering bijstaan. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een vermoeden van het voeren van een gezamenlijk huishouden, waardoor de uitkering wordt gekort. Soms zijn er meerdere procedures nodig om te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

Indien je niet meer over voldoende inkomsten beschikt om rond te komen dan is het soms mogelijk om een spoedprocedure te starten. Je hoeft dan niet de bezwaarprocedure af te wachten, welke een aantal maanden kan duren.

Wordt je verweten dat je onvoldoende inspanningen hebt verricht om werk te vinden? En heb je een boete ontvangen? Ook dan kan een advocaat je helpen door de boete of maatregel aan te vechten.

Wanneer heb ik recht op een bijstandsuitkering?

Bijstand is geld voor levensonderhoud, zoals wonen, eten en huishouden. Je krijgt niet meteen een bijstandsuitkering van het UWV. Je moet eerst vier weken zelf naar werk of een opleiding hebben gezocht. De zoekperiode gaat in op de dag dat je een bijstandsuitkering aanvraagt.

Lukt het niet om in vier weken werk te vinden? En kun je geen opleiding volgen? Dan mag je een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering bij UWV. Vervolgens wordt er door de gemeente een plan van aanpak opgesteld, waarin staat hoe je de kans op werk gaat vergroten en welke verplichtingen je aangaat. De gemeente gaat je bij het voldoen van die verplichtingen helpen. De kans op werk vergroten kan bijvoorbeeld met een cursus of een werkstage.

De belangrijkste voorwaarden voor een bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je bent jonger dan 27 jaar.
 • Je hebt (eventueel samen met jouw partner) niet genoeg inkomen of vermogen voor levensonderhoud.
 • Je hebt 4 weken gezocht naar werk of een opleiding.
 • Je kunt bewijzen dat je genoeg inspanningen hebt verricht om werk te vinden (bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven).
 • Je hebt voldoende inspanningen verricht om je kans op werk te vergroten (bijvoorbeeld met een cursus).
 • Je Nederlands is goed genoeg of je doet je best om je kennis van het Nederlands te verbeteren.
 • Je accepteert het plan van aanpak van de gemeente.
 • Je gaat maatschappelijk nuttig werk doen als de gemeente dat van je vraagt.

Voorbeeld
Jan is 19 jaar, alleenstaand en werkte bij een tuincentrum. Toen het tuincentrum failliet ging had Jan geen baan meer. Hij heeft een maand lang naar ander werk gezocht, maar het is nog niet gelukt om iets te vinden. Hij staat open voor het volgen van een cursus zodat hij zichzelf breder kan opleiden en wellicht sneller een baan vindt. Hij kan bij het UWV een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering.

Kun je niet werken omdat je al op jonge leeftijd een ziek bent geworden? Dan heb je misschien recht op een Wajong uitkering.

Wat als ik het niet eens ben met een beslissing van het UWV?

Als je het niet eens bent met een beslissing van het UWV dan moet je eerst bezwaar maken. Bezwaar maken moet binnen 6 weken na de beslissing. Ben je het ook niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kun je in beroep bij de rechtbank. Een advocaat gespecialiseerd in bijstandszaken en het jeugdrecht kan je hierbij bijstaan.

Hoe hoog is een bijstandsuitkering voor jongeren?

De bijstandsuitkering aan jongeren is lager dan de normale bijstandsuitkering. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat je ouders het inkomen nog aanvullen. Je ouders zijn nog financieel verantwoordelijk totdat je 21 jaar bent. Alleen indien je ouders niet genoeg geld hebben, je ouders overleden zijn of de relatie met je ouders ernstig is verstoord is de uitkering hoger.

De bijstandsuitkering voor jongeren is afhankelijk van de gezinssituatie. Het aantal personen in jouw huishouden bepaald de hoogte van de bijstandsuitkering. Als je met meer mensen woont kan de uitkering bijvoorbeeld lager zijn omdat je de kosten voor levensonderhoud kan delen.

Plaats direct je vraag