• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Sociale Zekerheidsrecht

Het publieke stelsel, ook wel sociale zekerheid, garandeert inkomen en/of verzorging voor natuurlijke personen wanneer sprake is van pensioen, ziekte, overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.

Sociale zekerheid en advocaat

De sociale zekerheid valt in Nederland onder het bestuursrecht. Het verzekeringsrecht is vaak aan veranderingen onderhevig, het is daarom verstand om bij vragen altijd advies van een advocaat in te winnen.

Heb jij een vraag over sociale zekerheid? Klik dan hier »»

Wat voor een soort verzekeringen zijn er?

Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn verplichte verzekeringen voor werknemers. Als je plotseling werkeloos bent geworden of arbeidsongeschikt, kan je aanspraak maken op deze verzekering. Werknemers zijn hier altijd voor verzekerd. In Nederland hebben wij de volgende werknemersverzekeringen:

  • Werkeloosheidswet (WW);
  • Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermoegn (WIA);
  • Ziektewet (ZW).

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn verplicht voor alle mensen die in Nederland wonen of werken. In Nederland kennen wij de volgende volksverzekeringen:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW);
  • Algemene nabestaandenwet (Anw);
  • Wet langdurige zorg (Wlz).

De werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen worden samen de “sociale verzekeringen” genoemd.

Heb je een vraag over één van de bovenstaande verzekeringen? Klik dan hier »»

Voor meer informatie over de verzekeringen, zie ook:

Advocaat Sociale Zekerheid

© advocaatzoeken.nl