• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Detachering

Als je een werknemer inhuurt via een detacheringsbureau of als je via een detacheringsbureau bij een bedrijf werkt dan is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die alle partijen hebben om conflicten te voorkomen.

Leg direct je vraag voor aan een advocaat

Advocaat Detachering

Wat zijn de voor- en nadelen van detachering?

Detacheren is het inhuren van werknemers via een derde partij. De derde partij is het detacheringsbureau. Het detacheringsbureau is formeel de werkgever van de gedetacheerde werknemer. Als inlener van deze werknemer ben je de opdrachtgever van het detacheringsbureau. Het voordeel van detachering is dat je als werkgever minder risico’s loopt omdat de verantwoordelijkheden voor de werknemer bij het detacheringsbureau liggen. Zo is het detacheringsbureau bijvoorbeeld verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast is het relatief makkelijk om hoogopgeleid personeel te krijgen. Vaak zijn werknemers via een detacheringsbureau erg veelzijdig en ervaren omdat ze in veel bedrijven werkzaam zijn geweest. Het nadeel van gedetacheerde werknemers is dat de lonen vaak relatief hoog liggen. Ook heeft het feit dat het tijdelijke werknemers zijn nadelen. Zo zullen gedetacheerde werknemers vaak minder betrokken raken in het bedrijf en kost het relatief veel tijd om de werknemers in te werken met het oog op de korte periode dat ze in het bedrijf werkzaam zullen zijn.

Voorbeeld
Detacheringsbureau X leent Jan uit aan bedrijf Z. Detacheringsbureau X is nu de werkgever van Jan en bedrijf Z is de opdrachtgever van detacheringsbureau X.

Ik heb een conflict over een detachering, wat nu?

Detacheringscontracten moeten aan een hoop voorwaarden voldoen. Zo moet er vaak rekening worden gehouden met cao’s, wettelijke pensioenverplichtingen en verschillende vormen van aansprakelijkheid. Daarnaast heb je te maken met drie partijen: de werkgever, de werknemer en het detacheringsbureau. Dit zorgt ervoor dat er sneller misverstanden kunnen ontstaan. Het is dus belangrijk om duidelijke afspraken te maken om zo te zorgen dat er geen onduidelijkheid tussen de verschillende partijen ontstaat over bijvoorbeeld aansprakelijkheid. Zo kan iedereen zijn taak goed vervullen. Als je er toch onduidelijkheid of een conflict ontstaat, schakel dan een advocaat in. Een advocaat is goed op de hoogte van de rechten en plichten die je als werknemer, werkgever of detacheringsbureau hebt en kan je helpen om een conflict snel en op de juist manier op te lossen.

Voorbeeld
Jannie is gedetacheerd door een detacheringsbureau bij bedrijf X. Jannie heeft een contract voor een jaar maar wordt na 3 maanden ziek waardoor ze tijdelijk niet meer kan werken. Het detacheringsbureau is nu verantwoordelijk voor het doorbetalen van Jannie’s loon tijdens haar ziekte. Wanneer een detacheringsbureau dit weigert, schakel dan een advocaat in.

Wat is het verschil tussen een uitzendbureau en een detacheringsbureau?

Een werknemer via een uitzendbureau werkt op basis van een uitzendcontract en werkt meestal ergens voor een korte periode. Vaak worden uitzendkrachten ingeschakeld voor iets algemenere werkzaamheden. Ook weet je als bedrijf meestal niet wie er precies bij je komt werken als je een uitzendkracht inschakelt.
Detacheren houdt in dat een detacheringsbureau of bedrijf medewerkers uitleent aan een ander bedrijf. De medewerker heeft dan een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst met het detacheringsbureau of bedrijf dat zijn personeel uitleent en niet met het bedrijf waar de werknemer tijdelijk gaat werken. Detachering wordt vaak gebruikt voor langere periodes en meestal worden hoger opgeleiden via detacheringsbureaus ingeschakeld. Detacheringspersoneel heeft over het algemeen meer zekerheid. Dit komt omdat ze een contract hebben voor onbepaalde of bepaalde tijd. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden voor detacheringspersoneel vaak gunstiger dan voor uitzendkrachten.

Ik word gedetacheerd, maar ik wil dit niet, wat kan ik doen?

In principe moet je meewerken aan detachering tenzij het niet passend is. Een detachering is passend als het aansluit bij jouw capaciteiten zoals je opleiding of werkervaring en aansluit bij de belastbaarheid van jou als werknemer. Met belastbaarheid wordt bedoeld dat het werk moet passen bij wat jij geestelijk en lichamelijk aankunt. Als je de detachering niet passend vindt, meldt dit dan bij het detacheringsbureau. Ook kan je het FNV benaderen. Kom je er niet uit, schakel dan een advocaat in.

Plaats direct je vraag