• 088 - 833 88 88
  • Gratis en vrijblijvende intake
  • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Overig

Het publieke stelsel, ook wel sociale zekerheid, garandeert inkomen en/of verzorging voor natuurlijk personen wanneer er sprake is van pensioen, ziekte, overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.

In Nederland kennen we werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Samen heten deze verzekeringen de sociale verzekeringen. De sociale zekerheid valt onder het bestuursrecht. Omdat het verzekeringsrecht vaak aan veranderingen onderhevig is, is het verstandig om bij vragen altijd direct een advocaat in te schakelen.

Plaats opdracht

Advocaat Sociale Zekerheid Overig

Sociale zekerheid en advocaat

Op onze site hebben we verschillende onderwerpen binnen de sociale zekerheid uitgewerkt (zie WIA, WW, ZW, Wajong), maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere onderwerpen binnen het verzekeringsrecht, denk aan de Algemene Ouderdomswet (AOW), Wet langdurig zorg (Wlz), Algemene nabestaanden wet (Anw), Algemene Kinderbijslagwet (AKW) etc. Wanneer je op tijd een advocaat inschakelt, kan hij of zij niet alleen meedenken in lastige situaties, maar ook brieven schrijven, de procedure uitleggen en jou van advies voorzien. Een goede advocaat bespaart je een hoop sores en (uiteindelijk) geld.

Voor vragen over de AOW, Wlz, Anw en AKW en alle andere verzekeringen, kun je bij onze advocaten terecht.