• 088 - 833 88 88
 • Gratis en vrijblijvende intake
 • 7 dagen per week 08:00 - 22:00

Uitzendwerk

Als uitzendkracht word je via een uitzendbureau ingezet voor werk bij bedrijven. Dit werk is meestal tijdelijk. Je hebt hierbij een contract met je uitzendbureau en niet met het bedrijf waarvoor je werkzaam bent. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent

Advocaat Uitzendbureau

 

Wat doet een uitzendbureau?

Uitzendwerk vind je via een uitzendbureau. Een uitzendbureau bemiddelt tussen werkzoekenden en bedrijven die werknemers zoeken. Vaak gaat het om tijdelijk werk. De werkzoekende heet dan de uitzendkracht en het bedrijf waar de uitzendkracht werkt heet de inlener.

Houdt een uitzendbureau een deel van mijn salaris in?

Als uitzendkracht kost de bemiddeling die het uitzendbureau levert je niets. Deze kosten worden door de inlener betaald. Ook betaalt de inlener een bedrag bovenop jouw salaris aan het uitzendbureau waarmee dingen als loonbelasting en sociale premies worden betaald.

Hoe zit het met een arbeidsovereenkomst via een uitzendbureau?

Als uitzendkracht heb je een arbeidsovereenkomst waarin je rechten en plichten zijn vastgelegd. Er zijn twee bonden die zich inzetten voor uitzendondernemingen:

 • De Nederlandse bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU): De NBBU zet zich voornamelijk in voor kleinere uitzendbedrijven.
 • De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU): De ABU heeft een iets algemenere doelstelling en richt zich daarom ook op grotere uitzendbureaus.

Hoe je cao eruitziet hangt ervan af bij welke bond jouw uitzendbureau is aangesloten. Hierbij werken beide bonden met een fasesysteem, maar de NBBU werkt met vier fases terwijl de ABU uitgaat van drie fases.

Ik heb een NBBU-cao, wat zijn mijn rechten?

Een cao wordt gesloten tussen jou en het uitzendbureau. Het NBBU werkt met een systeem dat bestaat uit vier fases. Deze fases houden in dat het uitzendbureau je meerdere tijdelijke contracten mag aanbieden. De NBBU gebruikt de volgende fases:

 • Fase 1&2: deze fases duren gezamenlijk 130 weken. Als je langer dan 26 weken niet voor het uitzendbureau hebt gewerkt dan beland je weer in fase 1. Tijdens deze twee fases geldt een uitzendbeding. Dit houdt in dat wanneer de inlener de opdracht beëindigt, de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht ook automatisch eindigt en je dus geen loon ontvangt.
 • Fase 3: Deze fase duurt maximaal 52 weken. Tijdens deze fase mag een uitzendkracht maximaal vier uitzendovereenkomsten aangaan. Dit zijn overeenkomsten voor een bepaalde tijd. Ook hier geldt dat wanneer een uitzendkracht 26 weken of langer niet werkt voor het uitzendbureau hij weer in fase 1 beland.
 • Fase 4: in deze fase krijgt de uitzendkracht een vast contract.

Ik heb een ABU-cao, wat zijn mijn rechten?

 • Fase A: Ook deze fase duurt 78 weken. De weken dat de uitzendkracht niet werkt worden niet meegeteld. Ook hier geldt een uitzendbeding. Ook hier geldt dat een uitzendkracht weer op nul begint wanneer hij zes maanden of langer niet gewerkt heeft.
 • Fase B: Deze fase duurt 4 jaar en binnen deze periode moet je minimaal 6 contracten hebben gekregen. Het gaat dan om contracten voor een bepaalde tijd. De teller begint weer bij nul als er langer dan 6 maanden niet gewerkt is. 
 • Fase C: Net als in fase 4 krijgt een uitzendkracht in deze fase een vast contract. 

Bouw ik pensioen op als uitzendkracht?

Je gaat vanaf de 26e week dat je werkzaam bent bij een uitzendbureau pensioen opbouwen. In fase 1 en 2 is deze premie nog laag, namelijk 2,6%. Vanaf week 78 ga je meer pensioen opbouwen, ongeveer 7,1% van het loon. Hiervan betaalt het uitzendbureau 2/3 en zelf betaal je 1/3.

Wat is mijn salaris als uitzendkracht?

Als uitzendkracht verdien je in principe hetzelfde als dat van andere werknemers met dezelfde functie in het bedrijf waar je werkzaam bent. Voor uitzendkrachten die langer dan een jaar werkloos zijn geweest hoeft een inlener een jaar maar 85% van het salaris te betalen.

Kan ik zomaar ontslagen worden als uitzendkracht?

Bij ontslag moet het contract worden opgezegd. Wat de opzegtermijn is van je uitzendcontract hangt af van de fase waarin je je op dat moment bevindt:

 • Fase 1 en 2 of fase A: In deze fase kan jij zelf je contract elk moment opzeggen, je moet dit minimaal 1 dag van tevoren laten weten aan het uitzendbureau. De opzegtermijn van het uitzendbureau hangt af van het aantal dagen dat je al gewerkt hebt. De opzegtermijn kan tussen de 0 en 14 dagen zijn.
 • Fase 3 of fase B: In deze fase heb je als uitzendkracht een contract voor bepaalde tijd, er geldt nu een opzegtermijn van 1 maand. Voor jou als uitzendkracht hangt de opzegtermijn af van de duur van het contract.
 • Fase 4 of fase C: Voor beide partijen geldt nu een opzegtermijn van 1 maand. Voor het uitzendbureau kan ook een langere opzegtermijn in het contract worden opgenomen.

Ik ben ziek, waar heb ik recht op als uitzendkracht?

Als je als uitzendkracht ziek wordt heb je helaas vaak minder rechten dan wanneer je als reguliere werknemer ziek wordt. In alle fases waarin je op het moment dat je ziek wordt staat, heb je recht op maximaal 90% van je loon tijdens ziekte. In het tweede jaar dat je ziek bent krijg je nog maar 80% bij een ABU-cao en 70% bij NBBU. Daarbij wordt je salaris gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat je per week gewerkt hebt in de laatste drie maanden voordat je ziek werd.